Výkonná rada v srpnu

V červenci výkonná rada odborového svazu nejednala, takže její členové se o prázdninách sešli 9. srpna 2011. Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o tom, jak pokračuje připomínkování zákonů, a o záměrech koalice protlačit všechny navržené reformní zákony a zákoník práce legislativním procesem do konce listopadu. Do konce srpna chce vláda projednat návrhy v Poslanecké sněmovně, v září by se jimi měl zabývat Senát, který je s velkou pravděpodobností vrátí zpět do sněmovny. Do konce listopadu je tedy reálné, že Poslanecká sněmovna Senát přehlasuje a prezident zákony podepíše.

Dagmar Žitníková podrobně informovala také o happeningu, který odborový svaz pořádal v úterý 12. července v Praze před Ministerstvem zdravotnictví s cílem varovat před přijetím standardů a nadstandardů v navržené podobě, což by mohlo vést k rozdělení zdravotní péče na kvalitní pro ty, co budou moci připlatit, a chudinskou pro ty, co peníze nebudou moci dát.

Po těchto informacích se rozpoutala intenzivní několikahodinová diskuse o tom, jak vnímají tuto situaci členové odborového svazu, další zaměstnanci a občané. Rozdíly mezi regiony a jednotlivými zařízeními jsou velké.

V některých krajích lidé vnímají reformy jednoznačně jako obrovské nebezpečí, jsou si vědomi, co pro ně budou znamenat: že se jim významně sníží životní úroveň a že nebude v jejich finančních možnostech platit zvýšenou DPH, dražší energie a nájmy, připlácet si na zdravotní péči, na důchody, hradit školné a další uvažované platby. Požadují proto, aby odbory přitvrdily v odporu proti reformám, včetně generální stávky, a chtějí se těchto protestů účastnit.

V jiných krajích lidé tato nebezpečí také vnímají, ale jejich strach z toho, že přijdou o místo a nové v regionu neseženou, způsobuje, že jsou ochotni protesty jiných podpořit, ale sami se určitě do nějaké výraznější akce nezapojí.

V krajích, kde se zatím ve srovnání s ostatními mají zaměstnanci docela dobře, lidé informacím o chystaných reformách příliš pozornost nevěnují, protože nevěří, že to, co reformy obsahují, by se mohlo skutečně stát.

Odborový svaz má při tom z některých regionů informace například o tom, že se meziročně několikanásobně zvýšily jejich výdaje na to, aby udržely sociální služby, od kterých stát dal ruce pryč, a platy jejich zaměstnanců alespoň na stávající úrovni na úkor dalších povinností krajů a že do příštích let už to takto nebude možné, což přímo ohrozí existenci těchto sociálních služeb. Skutečnost, že odborový svaz už po několik let intenzivním jednáním (a někdy i nátlakem) zachraňuje financování sociálních služeb, tak paradoxně vede k tomu, že jejich zaměstnanci se skutečností, že se jim „vlastně nic neděje“, nechali ukolébat a také nevěří tomu, co se chystá a jaké to bude mít dopady.

Dagmar Žitníková informovala o tom, jak současnou situaci vnímá Českomoravská konfederace odborových svazů a ostatní odborové svazy a jaké možnosti postupu v příštích týdnech a měsících přicházejí v úvahu.

Dagmar Žitníková sdělila členům výkonné rady, že na dopis, který se zaslal všem senátorům k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, reagoval pouze senátor Milan Štěch.

Výkonné rada se věnovala také informacím o hospodaření odborového svazu a o probíhajících soudních sporech a dalších podobných aktivitách (svaz předložil policejní inspekci podnět k prošetření situace, kdy byly kolegyně kvůli krádeži na jejich pracovišti podrobeny prohlídkám hrubě ponižujícím jejich lidskou důstojnost).

Členové výkonné rady byli informováni o eurodemonstraci v polské Wroclawi, která se bude konat 17. září 2011, a o příštím jednání výkonné rady, které se bude konat společně se slovenskými kolegy ve dnech 23. – 25. září v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:46

Výkonná rada v listopadu

Ve dnech 13. až 14 listopadu 2023 společně jednaly výkonná rada a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 17. 10. 2023 / 22:48

Výkonná rada v říjnu

Říjnové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 9. října a v úterý 10. října.

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Načíst další
 
Napište nám