Výkonná rada v září

V pondělí a v úterý 10. a 11. září se sešla k jednání společně výkonná a dozorčí rada odborového svazu. Dne 10. září jednaly oba orgány společně, druhý den následovala samostatná jednání. Jednotliví členové výkonné rady podali informaci z příslušných krajů. Nespokojenost je tam, kde se uvažuje, nebo se spustilo, pásmové odměňování pro zaměstnance v příspěvkových organizacích. S obavami je sledován průběh dohodovacího řízení k úhradám zdravotní péče pro rok 2013 a uzavírání smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami.

Výkonná rada a dozorčí rada se zabývaly přípravou krajských konferencí a celostátní konference.

Na úterním jednání výkonné rady se nejobšírnější diskuse vedla o nejistotě v nemocnicích, způsobené neuzavřenými dohodami se zdravotními pojišťovnami, takže nemocnice netuší, co s nimi bude po prvním lednu, v jakém rozsahu budou moci poskytovat léčbu a zda vůbec. Velmi závažné jsou také nejnovější snahy šetřit na zaměstnancích – převádění zdravotních sester na pozice zdravotních asistentů.

Pokračují vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Trvají obavy ze zavádění pásmového odměňování v tomto resortu.

Ivana Břeňková informovala o dění na mezinárodním poli. Výkonná rada podpořila evropskou kampaň Voda a sanitační zařízení jsou lidská práva. Informace o kampani včetně podpisového archu jsou na webu odborového svazu.

Ladislav Kucharský seznámil se záměry Nadace Friedricha Eberta v příštím roce a s tím souvisejícími plánovanými konferencemi a semináři, jichž se odborový svaz zúčastní.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2023 / 8:51

Výkonná rada v září

Zářijové jednání výkonné rady OS bylo dvoudenní, a to v pondělí 4. a v úterý 5. září. Členové výkonné rady se na něm podrobně zabývali připravovaným vládním úsporným balíčkem.

Aktuality 10. 8. 2023 / 8:43

Výkonná rada v srpnu

Důvodem svolání on-line jednání výkonné rady odborového svazu, které se konalo v úterý 8. srpna, byl připravovaný vládní úsporný balíček a jeho dopad na zaměstnance.

Aktuality 17. 7. 2023 / 17:24

Výkonná rada v červenci

Zhodnocením aktuální situace ve zdravotnictví a sociální péči, červnovými protesty odborů a možnými dalšími kroky se v úterý 11. července zabývalo on-line jednání výkonné rady odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám