Výsledky jednání o platech jsou velmi nepříjemným překvapením

Jsou odbory veřejných služeb spokojené s tříprocentním nárůstem platových tarifů? Nejsou! Ekonomické možnosti České republiky umožňují zvýšení tarifů o 5 %. Vyjednávání o zvýšení platových tarifů bylo letos zvláštní. Koalice se koncem dubna při jednání o konvergenčním programu dohodla na schodku rozpočtu pro příští rok a také na tříprocentním růstu objemu peněz na platy. Odbory tento krok vlády velmi kritizovaly, protože zvýšení objemu financí na platy s nimi nikdo neřešil.

Následně začala šňůra jednání, kde odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry požadovaly, aby veškeré objemy financí určené na platy byly použité na zvýšení tarifů. Tři procenta objemu umožňují zvýšit tarify o 5 procent.

Odbory vzhledem k vývoji české ekonomiky v průběhu vyjednávání vznesly ještě další požadavek: aby zvýšení platových tarifů bylo realizováno s předstihem, a to nejlépe od září letošního roku.

Na jednáních zaznělo, že je možné zvýšit platové tarify buď o 5 procent už od podzimu, nebo, vzhledem ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů, zvýšit na podzim o 3 procenta a od 1. ledna přidat ještě zbývající 2 procenta.

Požadavek na zvýšení tarifů od září vládní strana neakceptovala, zvýšení se nakonec dohodlo od 1. listopadu, a to pro všechny zaměstnance veřejných služeb, vyjma zaměstnanců ve zdravotnictví, kteří budou mít platy zvýšené o 5 % a to až od 1. ledna 2016.

Odbory byly velmi nepříjemně překvapené, když za vládní stranu zazněla informace, že zvýšení bude pouze tříprocentní a že vláda s dalším zvýšením od 1. ledna nepočítá.

Na poslední chvíli se tedy odbory snažily zvýšit zaměstnancům ve veřejných službách příjmy jinak – předložily návrh, aby se FKSP tvořilo z objemu financí určených na platy ve výši 1,75 % místo vládní stranou navrhovaných 1,5 %.

Vláda neakceptovala ani tento požadavek.

Připomínáme, že vzhledem k personální krizi ve zdravotnictví odborový svaz požadoval zvýšit platy zaměstnancům o 10 %.

Vzhledem k neobvyklému průběhu vyjednávání o platech odbory při připomínkovém řízení k návrhu novely nařízení vlády č. 564 a č. 304, kterým se určují platové tarify, uplatnily zásadní připomínku:

● Odborové svazy veřejných služeb a ČMKOS trvají na naplnění vládního slibu zvýšení tarifních tabulek od 1. listopadu 2015 o 3 procenta.

● Odborové svazy veřejných služeb a ČMKOS požadují, aby se od 1. ledna 2016 znovu novelizovala vládní nařízení č. 564 a č. 304 a aby byly platové tabulky zvýšené o další 2 procenta.

● Současně odbory požadují, aby se v další novele vládního nařízení č. 564 zrušila tabulka č. 1 a dotčení zaměstnanci byli přeřazeni do tabulky č. 2. V tabulce č. 1 je ze 190 tarifů 30 tarifů pod úrovní minimální mzdy a ze 190 tarifů plných 147 pod úrovní mediánu průměrných mezd (22 230 Kč) a 168 pod úrovní průměrné mzdy za I. pololetí (25 810 Kč). 

Z připomínkového řízení k listopadovému navýšení zůstaly některé sporné body a ty odbory rovněž požadují vypořádat při jednání o další novele obou nařízení vlády.

Stanovisko odborů na vypořádání připomínek za odborové svazy veřejných služeb a ČMKOS přednesla předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Odborové svazy veřejných služeb a ČMKOS požádaly o další jednání premiéra Bohuslava Sobotku.

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám