Workshop se zabýval změnami v charakteru práce i propagací odborů

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2015 se v Praze konal workshop pořádaný Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a Nadací Friedricha Eberta ( FES) zabývající se budoucností práce, jejím oceňováním i změnou vnímání práce.

Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice FES, přednesla příspěvek zabývající se postavením práce v životě společnosti i jednotlivce. Vlivem mechanizace, automatizace a digitalizace dochází k zvyšování produkce, tedy kumulace kapitálu na straně jeho vlastníků, na druhé straně dochází k nižší potřebě pracovních sil (a to nekvalifikovaných i vysoce kvalifikovaných), dochází k nerovnoměrnostem v přerozdělování přidané hodnoty a zvyšování sociálního napětí. Toto jsou velmi aktuální palčivé otázky současnosti a zároveň velká výzva pro odborové hnutí.

Druhým okruhem otázek byla skutečnost, zda podpora jen technických a technologických oborů vede k rozvoji společnosti a je trvale udržitelná. Oblast vzdělávání, přípravy na budoucí zaměstnání, ale i celoživotního vzdělávání se dostala (a to nejen u nás) do izolace od reálných potřeb pracovního trhu, což je opět velmi důležitá oblast, kde by odbory měly upřít svou pozornost.

Účastníci workshopu byli z různých OS, od výrobních, přes státní správu až po zdravotnictví a sociální služby, čímž bylo dosaženo širokého spektra názorů z nejrůznějších úhlů pohledu. Všeobecná shoda panovala v otázce ocenění práce, protože je neudržitelné dále pokračovat v různém oceňování téže práce na základě geografické polohy. Je nutno vytvořit takové podmínky, aby kapitál byl spotřebováván tam, kde byl tvořen, a nepřeléval se nekontrolovaně mimo oblast vzniku. Také je nutno se intenzivně zabývat otázkou přerozdělení vytvořené hodnoty.

Oblast vědy, výzkumu, školství ale také sociální péče a zdravotnictví tvoří nezbytně nutné podmínky pro výrobu. Není možné tento vklad opomíjet a je nutné jej zahrnout do nákladů tvorby zisku.

Pro další život společnosti je nezbytně nutné zabývat se otázkami nastolenými novými technologiemi, jako je stále se zvyšující časová flexibilita pracovní síly (Je odpověď na služební e-mail o víkendu prací? Měla by být tak i placena?), ale třeba i pokračující ztráta soukromí a průlom do sféry citlivých dat (například digitalizace zdravotních údajů). Jsme svědky intenzivní změny a je nutné těmto otázkám věnovat pozornost a reagovat na vývoj. Nemůže dále pokračovat prekarizace forem zaměstnávání současně se zhoršováním podmínek zaměstnanců, při současném růstu zisků vlastníků kapitálu.

Další část workshopu se věnovala otázkám propagace ČMKOS v blízké budoucnosti.

Účastníky byla oceněna profesionální úroveň mítinku Konec levné práce v ČR a byly rozebírány klady a zápory akce Odbory na Vaší straně – ČMKOS v regionech. Diskuze se vedla zejména o přínosu akce.

Účastnící konstatovali, že osobní setkání je účinné, přináší mnoho podnětů do další práce, což osobně poznal i předseda ČMKOS Josef Středula, který se výjezdu zúčastnil a měl možnost přímo v terénu zažít reakce oslovených.

Shoda účastníků je v tom, že pro další budoucnost je nutné odbory propagovat nejen u pracující veřejnosti, ale také v přípravě na budoucí zaměstnání. Je smutné, že ve školství je slovo odbory neznámé, neb se nevyskytuje (s výjimkou dějepisu 19. století) v žádných osnovách.

Napříč jednotlivými OS jsme si potvrdili, že proniknout s odborovou tématikou do škol je (až na několik výjimek) nemožné, což je další důležitá výzva, nejen pro ČMKOS.

Děkuji ČMKOS i FES, že se workshop konal. Jeho témata i závěry ukazují, že role odborů je v občanské společnosti důležitá. Zmíněné otázky ukazují, že je nutno věnovat pozornost blízké budoucnosti a soustavně se připravovat na nové podněty a aktivně přicházet s návrhy řešení, jinak dochází k posunu podmínek pracujících do historicky známých souvislostí. Věřím, že chyby opakovat nebudeme a poučíme se z vlastní historie.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám