Za svou práci se stydět nemusíme, ale za mzdu mnohdy ano

Je před námi rok 2017 a nezbývá, než bilancovat ten minulý a připravit se na to, co nás teprve čeká. Máme za sebou krajské volby, ve většině krajů vznikly koalice napříč politickým spektrem, vyměněni byli radní odpovědní za zdravotnictví a noví jsou i hejtmani. V některých krajích už jednání probíhají, někde došlo jen k zběžnému seznámení, jinde se setkání teprve připravují.

V předvolebních kampaních se zdravotnictví skloňovalo ve všech pádech a veřejně se přiznávalo, že platy ve zdravotnictví a sociálních službách jsou podhodnocené. Nyní je krok na nových hejtmanech a krajských zastupitelích, aby v zařízeních, která zřizují či provozují, s tímto něco udělali a zastavili tak odliv kvalifikovaných pracovních sil do jiných oborů. Žádná změna vzdělávání, ani prosté zvyšování kompetencí nepřivede více absolventů, nepřivede zpět ty, kteří už odešli, a nezastaví odchod těch, kteří jdou za lepšími pracovními možnostmi.

Každý z nás, pracovníků ve zdravotnictví nebo sociálních službách, do své práce dává kus svého srdce a největší odměnou pro nás je poděkování a spokojenost pacientů nebo klientů. Ale všichni máme své mimopracovní potřeby a povinnosti. Musíme platit nájemné, elektřinu, musíme jíst, šatit sebe a děti a v neposlední řadě chceme i důstojně žít, moci si zajít do kina, do divadla, alespoň občas do restaurace na večeři a jezdit autem, které nás spolehlivě doveze, kam potřebujeme. A k tomu potřebujeme být za naši práci důstojně odměněni.

To, co nás čeká v roce letošním, lze jen předjímat.

Určitě budou pokračovat jednání o navýšení mzdových tarifů o 10 % v těch krajích, které toto v jimi zřizovaných zařízeních ještě neprovedly. Další jednání se povedou na úrovni vlády a dalších zákonodárců.

Čekají nás letos volby do Poslanecké sněmovny, ze kterých vzejde i nová vláda. Výsledek těchto voleb rozhodne, jakým směrem se bude ubírat politika naší země. Dá se očekávat, že zdravotnictví se opět stane předním bodem předvolební kampaně všech politických stran. Je ale na místě zvážit, kdo jen populisticky slibuje a kdo se bude snažit i po svém zvolení prosazovat kvalitně a efektivně fungující zdravotnictví ku spokojenosti pacientů i personálu, který o ně pečuje.

Přestože slýcháme o tom, jak je zdravotnictví „černou dírou“, vydává na něj náš stát méně prostředků než třeba sousední Slovensko, o západních zemích nemluvě. Za „finance východu“ poskytujeme špičkové zdravotní, ale i sociální služby, jejichž úroveň nám mohou závidět vyspělejší západní státy.

Proč v nemocnicích obchodních společnostech jsou mzdy výrazně nižší oproti organizacím, na které se vztahují platové tabulky? Vždyť jsou všechna zdravotnická zařízení napojena na veřejné finance.

Proč se bránit sjednocení odměňování pod plat, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem, či vlastníkem zařízení. Vždyť za stejnou práci náleží stejná odměna! U našich sousedů tento model také funguje, tak proč by nemohl fungovat u nás? Za svou práci se stydět nemusíme, za mzdu mnohdy ano.

Nezbývá nám než vytrvat v naší usilovné snaze o zlepšení pracovních podmínek pro všechny, kteří se dnes a denně starají o druhé, a popřát nám všem mnoho úspěchů.

Martin Vostal – vizitka

Pracuji jako zdravotnický záchranář ZZS Pardubického kraje na Výjezdovém stanovišti Moravská Třebová. Naši ZO jsem spoluzakládal poté, co jsme od nemocnice přešli pod Okresní středisko ZZS Svitavy.

Od roku 2007 jsem členem výboru sekce ZZS, od jara 2014 jsem řídícím této sekce.

Členem krajské rady Pardubického kraje jsem od roku 2010.

Od roku jsem 2014 jsem členem výkonné rady odborového svazu.

Naše ZO zaznamenává v posledních letech mírný nárůst členské základny a čítá v tuto chvíli 49 členů (ZZS Pardubického kraje má necelých 300 zaměstnanců po celém kraji a dvě odborové organizace).

Mé záliby jsou modelářství (hlavně železniční), nejlépe se odreaguji při výletech na motorce.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám