Září 2018

27. září

* Vedení OS se sešlo s obchodním ředitelem cestovní kanceláře EXIM TOURS k navázání spolupráce a možným benefitům pro členy OS.

* Další obchodní jednání vedení OS absolvovalo se zástupcem T-Mobile k doladění nové smlouvy na výhodné telefonování pro členy OS.

 

26. září

* Krajské konference Kraje Vysočiny se zúčastnilo celé vedení OS.

 

25. září

* Krajské konference Jihomoravského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

 

24. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v ranních hodinách zúčastnila předporady ČMKOS k jednání tripartity.

* Odpoledne se v Praze v Lichtenštejnském paláci konala dvě zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Od 14 hodin se setkali zástupci celostátní tripartity se zástupci krajských tripartit. Hlavními tématy jednání byl nedostatek zaměstnanců se zaměřením na zdravotnictví a problematika vzdělávání. Po ukončení jednání se zástupci krajů pokračovala celostátní tripartita v dalším jednání. Řešila se témata jako dostavba jaderných elektráren, dopravní situace a znovu vzdělávání. Obou jednání se jako člen delegace ČMKOS zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Krajské konference Ústeckého kraje se zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

 

21. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navštívila konferenci základní odborové organizace Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Účastníci hojně diskutovali o nedostatku personálu a přepracování zdravotníků, o nízkém finančním ohodnocení, a to zvláště zdravotních sester, o přístupu managementu k zaměstnancům. Konference byla chvílemi velmi bouřlivá, ale předsedkyně odborové organizace Martina Hvozdenská a celý výbor vše výborně zvládli.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, regionální manažeři Václav Matoušek a Ladislav Kucharský se v Praze účastnili kolektivního vyjednávání zaměstnanců pracujících v zařízeních sociálních služeb společnosti s r.o. SeneCura. Na jednání se sešli zástupci odborových organizací SeneCura z Plzně, Olomouce a Šanova. 

 

20. září

* Karlovarské krajské konference se zúčastnilo celé vedení odborového svazu.

 

19. září

* Jednání krajské konference Pardubického kraje se za vedení OS zúčastnily předsedkyně a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Krajská konference vyjádřila poděkování Lence Hákové za dlouholetou práci pro odbory a vedení OS jí předalo čestné uznání OSZSP ČR.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal za účasti členů výboru ZO odborového svazu v Janských Lázních s vedením lázní o kolektivní smlouvě a navýšení mezd pro rok 2019.

 

18. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v Poslanecké sněmovně na jednání podvýboru pro zdravotnické záchranné služby k otázce možného dřívějšího odchodu do důchodu pro členy posádek zdravotnických záchranných služeb.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v Poslanecké sněmovně sešla s některými poslanci z různých politických stran kvůli zvyšování platů a mezd ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Na krajské konferenci Plzeňského kraje vedení OS zastupovali místopředsedové Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

 

17. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Krajská konference Královéhradeckého kraje jednala za účasti místopředsedů OS Ivany Břeňkové a Lubomíra Francla.

 

14. září

* Na Úřadu vlády se sešli sociální partneři na jednání Rady hospodářské a sociální dohody k návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Se stanoviskem odborového svazu vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešla se zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Na společném jednání se připravovali na účast na kongresu EPSU. Zásadními body kongresu bude budoucnost veřejných služeb a budoucnost odborů ve veřejných službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal v Janských Lázních se zástupci odborů o přípravě kolektivního vyjednávání pro rok 2019.

 

13. září

* V Poslanecké sněmovně se konalo další jednání zástupců odborů s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o navýšení platových tarifů pro rok 2019. Jednání, které skončilo nedohodou, se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Středočeští odboráři se sešli na své krajské konferenci, kterou řídil místopředseda OS Lubomír Francl. Na závěr se připojily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková, aby informovaly o výsledku jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, které se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně.

 

12. září

* V budově našeho odborového svazu se konala krajská konference odborářů ze základních organizací v Praze, které se zúčastnilo vedení odborového svazu.

 

11. září

* Ve Sparta Aréně se konal manifestační mítink ČMKOS Konec levné práce. Za odborový svaz se akce zúčastnilo na 150 odborářů a odborářek.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou sešly s členkami prezidia České asociace sester, kde se dohodly, že ČAS podpoří požadavky odborů.

* V podvečerních hodinách se vedení OS sešlo se zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR na jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně pro sociální služby.

 

10. září

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila diskuze absolventek Odborové akademie k výměně zkušeností s odborovou prací. Akce se konala pod záštitou Nadace Friedricha Eberta.

 

9. září

* V pořadu České televize Otázky Václava Moravce vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

7. září

* V hotelu Skalský dvůr v Bystřici pod Pernštejnem se sešli předsedové odborových organizací z Lékařského odborového klubu. Části jejich jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

6. září

* Dopoledne se na Ministerstvu zdravotnictví se sešla pracovní skupina nelékařů k návrhům na úpravu kompetencí zdravotnických pracovníků. Za odbory se jednání zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem. Odbory navýšení kompetencí za současné kritické personální situace odmítají. Navýšení kompetencí je možné, pokud se upraví personální vyhláška, zvýší se počty pracovníků a spolu se zvýšením kompetencí se zvýší platové ohodnocení sester a dalších zdravotníků.

* Na MPSV jednal tripartitní pracovní tým RHSD pro sociální politiku. Na programu byla

mimo jiné novela zákona o sociálních službách, návrh státního rozpočtu a také informace o kolektivní smlouvě vyššího stupně. Jednání se za odbory zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl a právnička svazu Ivana Štěpánková.

 

5. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali více než tři hodiny s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a jeho týmem o růstu platů na rok 2019.

 

4. září

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jako člen komise výběrového řízení na místo ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

 

3. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým o personální situaci v sociálních službách a o dalších problémech, které by mohli ve shodě zaměstnavatelé a odbory řešit.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám