Zasedání sekce pro práci s členskou základnou a vedení OS

Dne 4. 3. 2024 se konalo zasedání členů sekce pro práci s členskou základnou s vedením odborového svazu předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou, místopředsedou Mgr. Lubomírem Franclem a místopředsedkyní Mgr. Janou Hnykovou. Během dopoledne se stihl jak bohatý program, tak projednávání věcí k úspěšné realizaci navržených nápadů. První přednáškou v programu byla prezentace Natálie Rokytové, DiS., o komunikaci odborů optikou mladých členů, kde zmínila jednotlivé sociální sítě, jako je instagram, facebook, a nápady pro jejich budoucí realizaci. Bc. Vojtěch Burda představil spolupráci se studenty Vysoké školy Báňské, a to konkrétně v oboru marketingu. Sdělil své dojmy z úvodní přednášky a za měsíc se tak můžeme těšit na výstupy seminárních prací jednotlivých studentů. Poslední částí schůze bylo projednávání a navrhování nápadů, kdy sekce dospěla k závěru, že problematika zviditelnění se bude muset projednat také s výkonnou radou odborového svazu.

Foto autorka a Zuzana Sargová

Podobné články

Aktuality 5. 12. 2023 / 6:51

Členové ZO se sešli na vzdělávání ve Znojmě. Již počtvrté

V prostředí hotelu Mariel ve Znojmě se ve dnech 18. až 20. října 2023 uskutečnil čtvrtý ročník vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, jehož se zúčastnili členové odborů z různých krajů ČR.

Aktuality 12. 7. 2023 / 15:58

Mladí slovenští odboráři se zajímali o získávání členů

Ve dnech 29. a 30. června 2023 se Vojtěch Burda a Vít Přibylík zúčastnili setkání mladých odborářů sdružených ve Slovenském odborovém svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 13. 4. 2023 / 15:53

Projekt na nábor nových členů odborů už má konkrétní podobu

V Praze v Hotelu Olšanka došlo 29. března k setkání členů sekce pro práci s členskou základnou se zástupkyní EPSU pro organizování a nábor Agnieszkou Ghinararu.

Načíst další
 
Napište nám