Členové ZO se sešli na vzdělávání ve Znojmě. Již počtvrté

V prostředí hotelu Mariel ve Znojmě se ve dnech 18. až 20. října 2023 uskutečnil čtvrtý ročník vzdělávání členů základních organizací OSZSP ČR, jehož se zúčastnili členové odborů z různých krajů ČR. Tento pilotní projekt byl pořádaný na náklady ZO za podpory OS ve spolupráci s členy sekce pro práci s členskou základnou. Organizátory akce byli Zuzana Sargová z Fakultní nemocnice Ostrava, Jan Šusta z Nemocnice České Budějovice a manažer OS pro nábor a získávání nových členů Vojtěch Burda.

Konferenci oficiálně uvedli organizátoři akce. První den po příjezdu následovala večeře a seznámení členů u degustace dobrého vína. Druhý den byl přednáškový, program byl rozdělen do dvou bloků, které obsahovaly v závěru diskusi k jednotlivým přednáškám.

Jako první přednesl advokát JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., prezentaci o právní síle odborů. Následovala skupinová práce členů – hledání chyb ve smlouvách za spolupráce organizátorů.

Po obědě byla na programu přednáška sociologa a regionálního manažera OS Mgr. Ladislava Kucharského o síle odborů ve vlastním projevu. Prezentace byla velice poučná, doplnil ji o vlastní zkušenosti z praxe.

Třetí přednáškou pokračoval Bc. Vojtěch Burda, který se věnoval práci s členskou základnou. Prezentaci obohatil o samostatnou i skupinovou práci, při níž členové zahájili debatu o kladech a záporech odborů.

Celý den byl zakončen posezením ve sklípku s diskusí o poznatcích z přednášek. Poslední den po snídani následovalo ukončení a zhodnocení semináře.

Natálie ROKYTOVÁ, DiS., ZO OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava

Za mě je třeba určitě na takových projektech dále pracovat a aktivní členy více vzdělávat. Všichni jsme se shodli na tom, že z hlediska právní problematiky máme spoustu mezer a nedostatků, ale společnými silami jsme se k cíli dostali, a to je za mě to nejvíc. Samozřejmě, Dominik je TOP!

Blok o komunikaci byl pro mnohé z nás také přínosný, protože ne každý má ten dar, umět se správně a jasně vyjádřit. Komunikace je základ a zde je také dobré vědět. Zde patří potlesk Lacovi!

Vojtův blok o práci s členskou základnou byl asi nejdiskutovanějším a z mého pohledu v tuto chvíli nejaktuálnějším tématem. Musím říct, že ať jsem se bavil s členy z fakultní nemocnice nebo z jiných organizací, tak všichni řeší stejný problém. Velice pasivní a laxní přístup, někdy až negativní.

Tady je asi ten nejtěžší úkol, a to přesvědčit a vysvětlit všem kolegům, o čem to vlastně všechno je a že už nežijeme v totalitním režimu, kdy ROH zajišťovalo dovolené a kolekce na Vánoce. Obecně v podvědomí už dnes je ta skutečnost, že odbory stojí za všemi zaměstnanci jistých organizací a v případě potřeby jsou připravené pomoci a sjednat spravedlnost. Ale v momentě, kdy je potřeba něco z vlastní vůle udělat, nastává problém. Už jen to, aby vůbec do odborů vstoupili. Tady potřebujeme něco, co tyhle skutečnosti změní.

Michal JELEN, ZO OSZSP ČR ZZS Moravskoslezského kraje

Foto autorka a Dominik Brůha

Podobné články

Aktuality 15. 3. 2024 / 7:01

Zasedání sekce pro práci s členskou základnou a vedení OS

Dne 4. 3. 2024 se konalo zasedání členů sekce pro práci s členskou základnou s vedením odborového svazu.

Aktuality 12. 7. 2023 / 15:58

Mladí slovenští odboráři se zajímali o získávání členů

Ve dnech 29. a 30. června 2023 se Vojtěch Burda a Vít Přibylík zúčastnili setkání mladých odborářů sdružených ve Slovenském odborovém svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 13. 4. 2023 / 15:53

Projekt na nábor nových členů odborů už má konkrétní podobu

V Praze v Hotelu Olšanka došlo 29. března k setkání členů sekce pro práci s členskou základnou se zástupkyní EPSU pro organizování a nábor Agnieszkou Ghinararu.

Načíst další
 
Napište nám