Odboráři s hejtmankou Stráskou a zástupci nemocnic

Ve čtvrtek 15. června se na Krajském úřadě Jihočeského kraje uskutečnilo jednání zástupců odborů s hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou a zástupci Jihočeských nemocnic, a. s., MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA, a Ing. Michalem Čarvašem, MBA. Jednání bylo následkem politického kolotoče, který vyvrcholil vytvořením nové vládní koalice na jihu Čech, změnami ve vedení Jihočeských nemocnic, a. s., a nastavením nových pravidel v řízení jednotlivých nemocnic.

Jednání se za vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb ČR zúčastnila předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, místopředseda Mgr. Lubomír Francl a regionální pracovník Bc. Václav Matoušek. Za krajskou radu se zúčastnil Bc. Jan Šusta (Nemocnice České Budějovice), Roman Carda (Nemocnice Písek) a Bc. Světlana Onderková (Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek). Za nemocnici Český Krumlov se zúčastnila předsedkyně ZO Dana Balláková a za nemocnici Tábor místopředsedkyně ZO Martina Netrvalová. Za Lékařský odborový klub se zúčastnilo 8 zástupců včetně předsedy LOK-SČL MUDr. Martina Engela.

Prvním bodem jednání byla problematika související se zavedením příspěvku za směnnost. Všechny zainteresované strany se shodly, že celé řízení okolo příspěvku je problematické a ze strany Ministerstva zdravotnictví nedořešené ohledně budoucího financování. Hejtmanka Stráská potvrdila, že ředitelé jednotlivých nemocnic byli zaúkolováni, aby dodali počty zaměstnanců, kterých se tento příspěvek týká. Odboráři upozornili, že v září dojde k novelizaci zákona č. 96/2004 Sb., čímž se rozšíří počet zaměstnanců, kteří budou mít na příspěvek nárok, a tudíž by bylo vhodné již nyní tyto zaměstnance zahrnout do celkových počtů.

Hlavním tématem setkání bylo projednání návrhu o změnách v odměňování představenstev obchodních společností a změna členů představenstev obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví. K přednesenému návrhu se vedla dlouhá diskuze a bylo vzneseno mnoho dotazů. Hlavní změnou je snížení počtu členů představenstva každé jednotlivé nemocnice z pěti na čtyři. V případě Jihočeské nemocnice, a. s., bude představenstvo dvoučlenné, dříve tříčlenné. V nemocnicích zůstane předseda představenstva („ředitel“) a tři členové představenstva (celkem budou v představenstvu dva zástupci z příslušné nemocnice a dva zástupci holdingu Jihočeské nemocnice, a. s.).

V odměňování jsou nastaveny následující principy. Je vyloučen souběh ročních odměn člena představenstva a zároveň odměny primáře nemocnice. Je vyloučen souběh výkonu funkce předsedy představenstva nemocnice a zároveň výkonu funkce primáře nemocnice (přechodné období může být po dobu maximálně 6 měsíců). Je povolen souběh člena představenstva a pracovního úvazku primáře či lékaře maximálně do výše 0,6 úvazku bez krácení odměny za výkon funkce člena představenstva. Vše nad 0,6 úvazku do 1,0 úvazku bude kráceno za každých 0,1 úvazku o 10 % z odměny člena představenstva. V případě souběhu člena představenstva a pracovního úvazku primáře bude odměna krácena vždy, jelikož minimální úvazek primáře pro pojišťovny je 0,8.

Pro členy představenstev, kteří jsou zároveň v představenstvu Jihočeské nemocnice, a. s., byla stanovena pevná částka měsíční odměny ve výši roku 2009.

Za okresní nemocnice (Nemocnice Český Krumlov, a. s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Nemocnice Písek, a. s., Nemocnice Prachatice, a. s., Nemocnice Strakonice, a. s., a Nemocnice Tábor, a. s.) byla stanovena částka 20 000 Kč. Za nemocnici České Budějovice, a. s., částka 60 000 Kč, za Nemocnici Dačice, a. s., částka 1000 Kč a za Jihočeské nemocnice, a. s., částka 500 Kč. Pro členy představenstev, kteří jsou zároveň v představenstvu Jihočeské nemocnice, a. s., je roční odměna výrazně snížena. Pevná měsíční odměna a pohyblivá roční odměna se krátí členům představenstva holdingu za výkon funkce v představenstvech jednotlivých nemocnic o 33 %. Pevná měsíční odměna a pohyblivá roční odměna předsedů představenstev a kmenových členů (dříve místopředsedů) nemocnic je stejná jako v roce 2014. Valorizace odměn členů představenstev se realizuje v návaznosti na valorizaci mezd zaměstnanců nemocnic. Právo valné hromady rozhodnout o mimořádné odměně zůstává pouze pro výjimečné případy, a to za mimořádně úspěšné výsledky společnosti, které nebyly stanoveny jako kritéria pro poskytnutí roční odměny.

Návrh byl 22. června schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje. Změna představuje pokles ročních nákladů o 40 % oproti nákladům v roce 2014 a 2015, tedy roční úsporu 24 milionů korun složenou z těchto položek:

10,2 milionu Kč = zrušení mimořádných odměn všem statutárním zástupcům oproti roku 2014 a 2015,

3,2 milionu Kč = zrušení platu 3. člena představenstva holdingu,

0,77 milionu Kč = snížení měsíčních a ročních odměn současných 2 členů holdingu na úroveň roku 2009,

0,25 milionu Kč = snížení odměny o 50 % při souběhu funkcí předsedy představenstva nemocnice a člena holdingu,

6,9 milionu Kč = zrušené funkce 2 místopředsedů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a. s. (Martin Bláha, Petr Novák),

2 milionu Kč = snížení odměn při souběhu funkcí primář/lékař/statutár.

Ušetřené peníze budou poměrně rozděleny mezi jednotlivé nemocnice a využity ve prospěch zaměstnanců.

V poslední části jednání MUDr. Roithová upozornila na nespravedlivé rozdělování peněz dle úhradové vyhlášky, a tím znevýhodnění malých nemocnic. Ing. Čarvaš přednesl návrh úhradové vyhlášky, který připravil spolu s kolegy. Návrh byl vnímán velmi pozitivně, jelikož jde o zajímavé řešení, které by malým nemocnicím přineslo navýšení příjmů. Méně výhodný je tento návrh pro fakultní nemocnice, zejména pro FN Motol a FN Vinohrady a z tohoto důvodu je velmi obtížné jej prosadit. Ing. Čarvaš požádal zástupce odborů o podporu při prosazování této varianty úhradové vyhlášky na Ministerstvu zdravotnictví.

Předsedkyně Žitníková a předseda Engel uvedli, že vzhledem k tomu, že odbory jsou ti, kteří nejen dlouhodobě upozorňují na tento problém, ale snaží se jej aktivně řešit, je na místě spojit síly a vyzvali hejtmanku Stráskou, aby do této problematiky uvedla ostatní hejtmany na jejich pravidelném setkání.

Na závěr se všichni účastníci jednání dohodli, že se po určité době sejdou a zhodnotí, jakým způsobem se provedené změny promítly do chodu Jihočeských nemocnic.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 25. 9. 2023 / 18:51

Brífink po krajské konferenci odborářů z Jihočeského kraje

Po krajské konferenci odborových organizací z Jihočeského kraje se ve čtvrtek 21. září v Českých Budějovicích sešli její účastníci s novináři.

Aktuality 25. 9. 2023 / 17:34

Jihočeská krajská konference – 21. 9. 2023

Krajská konference odborových organizací z Jihočeského kraje se konala ve čtvrtek 21. září.

Aktuality 23. 9. 2022 / 12:13

Jihočeská krajská konference – 22. 9. 2022

Jihočeská krajská konference jednala ve čtvrtek 22. září.

Načíst další
 
Napište nám