Zástupci odborů, nemocnic, ČLK a pacientů jednali s ministrem Němečkem

V pátek 18. března se s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem na jednání o aktuální situaci v českém zdravotnictví společně sešli všichni významní aktéři – zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu, České lékařské komory, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Svazu pacientů ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Od všech jednohlasně zaznívalo, že zdravotnictví je ve významné krizi. Chybějí lékaři, sestry a ostatní personál. Nemocnice nejsou schopné poskytovat kvalitní péči. Všichni se shodli, že klíčovým problémem českého zdravotnictví je jeho podfinancování.

Český stát má velký dluh vůči poskytovatelům zdravotních služeb a rezervy, které v nemocnicích před nějakými deseti lety byly, jsou už dávno vyčerpány. Pokud chceme udržet kvalitu a standard českého zdravotnictví, musíme výrazně posílit jeho financování.

Všichni účastníci jednání shodně navrhují, aby vláda významně posílila platby státu za své pojištěnce, a tím stabilizovala resort.

Odbory na jednání znovu připomněly, že ze zdravotnictví byly vyvedeny desítky miliard a tyto finance zatím nikdo zpět nedal. Důsledkem finanční devastace nemocnic je devastace personální.

Odboráři v rozporu se zaměstnavateli navrhují jako významný stabilizační bod sjednotit odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich právní formu pod systém platů.

Za OS se jednání a následného brífinku zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

Záznam brífinku můžete shlédnout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecekpodporuji-zdravotnicke-organizace-v-pozadavku-na-pridani-10-mil_11614_1.html 

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám