Zdravotnická tripartita jednala o rušení nemocnic a návrzích nových zákonů

Velmi závažná zdravotnická témata mělo ve středu 31. října na programu jednání Pracovního týmu tripartity pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity), kterého se za stranu Ministerstva zdravotnictví (MZ) zúčastnili tři náměstci ministra. Odborový svaz zastupovaly předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková, která pracovní tým vede. Na programu jednání bylo sedm bodů včetně informací k rušení nemocnic, které původně Ministerstvo zdravotnictví odmítlo projednat.

 

V prvním bodě jednání MZ předložilo sociálním partnerům informace o tom, které zákony se připravují. Pro odbory je současné chvíli zásadních několik zákonů, které byly následně projednány.

Prvním z nich je zákon o univerzitních nemocnicích, jehož záměr schválila vláda a který je ve fázi intenzivní přípravy jednotlivých paragrafů. Odborový svaz s předloženým návrhem nesouhlasí a bude ho v dalších fázích opět připomínkovat. V souvislosti s tímto zákonem se odbory znovu ptaly, co bude s ostatními zařízeními, které ministerstvo zřizuje, tedy s psychiatrickými léčebnami, odbornými léčebnými ústavy a rehabilitačními ústavy (jedná se o 72 zařízení). Odpověď byla, že Ministerstvo zdravotnictví zatím přesně neví.

Druhým zákonem, který se projednával, byl návrh zákona, kterým se mění zákon o tabákových výrobcích. K tomuto bodu byl přizván hlavní hygienik, neboť návrh tohoto zákona obsahuje velmi významnou změnu, která se týká zaměstnanců hygienické služby: část velmi významných kompetencí hygieny by měla přejít pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, která spadá pod Ministerstvo zemědělství. S návrhem nesouhlasí žádný ze sociálních partnerů a všichni budou společně usilovat o zachování stávajícího stavu. Veřejná kontrola a veřejné zdraví jsou záležitostí všech a rozbíjení zavedených systémů vede k destabilizaci a chaosu.

Za destabilizující považují odbory a zaměstnavatelé i nový návrh zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících. Odbory se Ministerstva zdravotnictví ptaly, čí to byl nápad vytvořit nový zákon pro nelékaře, když ten stávající konečně všichni pochopili. Za stranu odborů a zaměstnavatelů zaznělo, že na místě by byla jen novela zákona, do kterého by se zapracovalo, co je přínosné. Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo intenzivnější spolupráci se sociálními partnery, a zvláště s Mgr. Evou Proškovou, která se vzděláváním nelékařů zabývá mnoho let a v současné době působí v Unii zaměstnavatelských svazů.

Posledním právním předpisem, který se projednával, byl návrh zákona o rozpočtové zodpovědnosti, který veřejnost zná pod pojmem „dluhová brzda“. Odbory mají se zákonem problém obecně, protože vláda jen škrtá a nedělá nic proto, aby se zvýšily příjmy státního rozpočtu. Se zaměstnavateli a ministerstvem se odbory shodly na tom, že je pro všechny tři strany nepřijatelné, aby se zákonem vládě umožnilo v případě deficitu státního rozpočtu použít prostředky ze zdravotního pojištění na snížení státního dluhu.

 

Poslední bod jednání byl k restrukturalizaci a rušení nemocnic.

Odbory s chaotickým a ničím nepodloženým zrušením 30 nemocnic zásadně nesouhlasí. Zrušení nemocnic by mělo obrovské dopady na zaměstnance a pacienty.

Odbory položily několik zásadních otázek zdravotním pojišťovnám, ale relevantních odpovědí se nedočkaly. Chtěly vědět, jakým způsobem se vybíraly nemocnice, které mají skončit. Jako příklad uvedly konkrétní nemocnice, které mají nově vybavená pracoviště, jsou akreditované a mají ISO 9001 a navíc byly v minulém seznamu uvedené jako ty, které se dohodly se zdravotními pojišťovnami. Dotaz zněl, zda byla shoda na tom, že se nemocnice zruší. Dál se odbory ptaly, které nemocnice převezmou péči o pacienty ze zrušených nemocnic. Jedná se o téměř 20 % nemocnic! Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny neodpověděly ani na otázku, co bude se zaměstnanci a jak se bude řešit jejich situace, zda se připravují sociální programy, rekvalifikace, zda bylo zvažováno, jaká místa budou zaměstnancům ze zrušených nemocnic nabídnuta.

Shoda nepanovala ani na straně zaměstnavatelů. Zdravotní pojišťovny byly v zásadním rozporu s poskytovateli péče (řediteli nemocnic). Zaměstnavatelé za nemocnice sdělili, že svolávají na úterý 6. listopadu jednání ředitelů a tam se dohodnou na dalším společném postupu. Zástupci zdravotních pojišťoven sdělili, že řešením by bylo, aby do stávající situace vstoupil stát jako arbitr. Ministerstvo zdravotnictví trvá na zrušení 30 nemocnic.

 

Vedení odborového svazu připomíná, že situace není vyhrocená jen pro třicet nemocnic. Ohrožená je většina nemocnic, neboť zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví počítají s rozsáhlou restrukturalizací téměř ve všech dalších nemocnicích včetně fakultních. Jisté dohody jsou jen ve 21 nemocnicích.

V dalším sledu má přijít restrukturalizace psychiatrických léčeben. Nový zákon o univerzitních nemocnicích změní podmínky i v této části zdravotnictví.

Při těchto reformách nemá jistotu nikdo. Pravidlo, že na nás možná nedojde, neplatí. Srovnejte si seznamy pojišťoven z července a ty dnešní – obojí viz níže jako soubory ke stažení. Ve zdravotnictví vládne chaos, a proto je možné cokoliv. Není jiná cesta, než se aktivně bránit.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám