Zdravotnická tripartita jednala o zvýšení platů a mezd a o úrazovém pojištění

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) se konalo v úterý 24. března za účasti ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Na programu byla kontrola úkolů z předchozího jednání týmu. Byla připomenuta dohoda, že členům týmu budou zasílány návrhy právních předpisů i v rámci vnitřního připomínkového řízení.

Například nebyl členům zaslán návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích, návrh zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Ministr přislíbil nápravu. Členové týmu byli seznámeni s průběhem prací podle legislativního plánu ministerstva.

Jednání týmu se zabývalo vyhodnocením dopadů úhradové vyhlášky 2015 ve vazbě na zvýšení platů a mezd. Při projednávání byla předložena informace o práci skupiny, kterou si tým ustavil ke sledování, jak jsou platy/mzdy zaměstnancům navyšovány. Pracovní skupina se sešla 2x (9. 2. 2015 a 12. 3. 2015) na Ministerstvu zdravotnictví a bylo dohodnuto, že o přehledné a validované informace o úhradách za leden, únor a březen 2015 v následné péči požádá Ministerstvo zdravotnictví zdravotní pojišťovny v dubnu 2015.

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo, aby ty nemocnice, které se domnívají, že jim úhradová vyhláška neposkytuje dostatečné prostředky na navýšení mezd, s ním konzultovaly svá data.

Další jednání skupiny se bude konat 30. dubna, zaměstnavatelé na toto jednání předloží informace za nemocnice.

Sociální partneři se informovali o postojích k otázce přechodu úrazového pojištění na zdravotní pojišťovny. Ministerstvo, v souladu se zdravotními pojišťovnami, preferuje zajištění úrazového pojištění pomocí zdravotních pojišťoven.

Zaměstnavatelé se vyjádřili ve smyslu, že většina členů komise k této otázce se k tomuto řešení nepřiklonila a podpořila varianty přechodu úrazového pojištění buď na soukromé pojišťovny, nebo pod organizační složku státu Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). O variantách rozhodne vláda. Unie zaměstnavatelských svazů ČR jednoznačně podporuje přechod na zdravotní pojišťovny či rozšíření varianty č. 1, tj. komerční i zdravotní pojišťovny. Zástupce VZP vyjádřil podporu přechodu úrazového pojištění na zdravotní pojišťovny. Strana odborů nesouhlasí s přechodem úrazového pojištění v rámci soukromého pojištění, souhlasí s přechodem buď pod ČSSZ nebo pod samostatnou instituci. Společný závěr nebyl sociálními partnery k tomuto bodu dohodnut.

Tým se zabýval aktuální informací k problematice Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČR. Vláda již v říjnu 2012 uložila Ministerstvu zdravotnictví vytvořit do 31. prosince 2012 mezirezortní a mezioborovou pracovní skupinu pro přípravu návrhu koncepce řešení pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění.

Práce mezirezortní skupiny byly dočasně přerušeny. Další jednání se vedla v rámci Ministerstva zdravotnictví. Při neformálních setkáních projevila zájem o práci ve skupině náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku MPSV Mgr. Zuzana Jentsche Stöcklová. Momentálně se intenzivně pracuje na doplnění mezirezortní a mezioborové skupiny tak, aby bylo možné v přípravě pokračovat a splnit termín 31. prosince 2015. Pracovní tým tento bod zařadí na jednání cca za 5 měsíců a bude se mu dále věnovat.

Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková požádala ministerstvo, aby se zabývalo dopady připravované smlouvy o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) na zdravotnictví. Zdůraznila, že odborový svaz s podpisem TTIP zásadně nesouhlasí.

Členové týmu podpořili ministra zdravotnictví v požadavku na zvýšení platby státu za státní pojištěnce, zástupce Ministerstva financí vyslovil nesouhlas. 

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám