Zdravotnická tripartita o příplatcích, úhradách péče i hospodaření fakultních nemocnic

Jak to bude s příplatkem za směny? Budou se zvyšovat platové tarify a základní mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví? O těchto a dalších tématech jednal dne 3. července tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Jednání se účastnilo celé vedení odborového svazu.

Spoluúčast pacientů a přehodnocení úhrad

Pracovní tým pro zdravotnictví začal jednání otázkou, zda je možné vytvořit rozbor ke spoluúčasti pacientů na zdravotní péči.

Odbory již na minulém jednání vznesly návrh na zrušení tohoto úkolu, protože se spoluúčastí nesouhlasí a naopak požadují jednání se zdravotními pojišťovnami, aby došlo ke změně úhrad.

Zaměstnavatelé navrhují přehodnocení úhrad v seznamu výkonů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil, že není smyslem zavádět novou spoluúčast, ale vypořádat se s nelegitimním způsobem spoluúčasti, provést rozbor současného stavu. Závěrem diskuse se sociální partneři shodli, že jsou dvě varianty: 1) cestou zákona, úpravou seznamu výkonů, nebo 2) bez zákona jednáním se zdravotními pojišťovnami o zvýšení úhrad. K tématu se pracovní tým vrátí na následujícím jednání.

Hospodaření fakultních nemocnic

Na žádost odborů předložilo Ministerstvo zdravotnictví informaci o hospodaření jednotlivých fakultních nemocnic a dalších organizací, které spadají pod Ministerstvo zdravotnictví, a to za roky 2016 a 2017. Byla předložena informace o výkonnosti fakultních nemocnic za rok 2016, tzv. casemix.

Pro odbory byla podstatná také informace o počtu úvazků lékařů, sester, sanitářů a jejich průměrných výdělcích za roky 2012 a 2018 ve fakultních nemocnicích. Průměrný plat lékaře FN v roce 2012 byl uveden ve výši 69 tisíc korun a v roce 2018 ve výši 83 tisíc Kč. Průměrný plat sestry FN v roce 2012 byl 31 tisíc Kč a v roce 2018 ve výši 41 tisíc Kč. Průměrný plat sanitáře FN v roce 2012 byl ve výši 19,5 tisíce Kč, v roce 2018 24,5 tisíce Kč.

K otázce, jak se fakultní nemocnice vyrovnávají s přesčasovou prací, bylo uvedeno, že jde o odpovědnost jednotlivých řídících orgánů nemocnic.

Zaměstnavatelé doporučili doplnit informaci o rozsahu pohledávek po termínu splatnosti u organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví.

Odbory požádaly o další doplňující informace, na kterých se s ministerstvem následně dohodnou.

Na dotaz odborů, zda má ministerstvo ustaven kontrolní orgán, reagoval ministr Vojtěch slovy, že kontroly v přímo řízených organizací probíhají a budou pokračovat. 

Úhrady zdravotní péče pro rok 2019

V bodě úhrad zdravotní péče pro rok 2019, včetně úhrad pro poskytovatele sociálních služeb, sdělil ministr Vojtěch výsledky dohodovacího řízení. Předpokladem pro dohodovací řízení byl odhadovaný růst příjmů systému veřejného zdravotního pojištění.

V úhradách je počítáno se zvýšením příplatku za práci ve směnách pro sestry na částku 7000 Kč, tedy o 5000 Kč, a pro ostatní ošetřovatelský personál částka 2000 Kč.

Zde však pozor:

Pro příspěvkové organizace se připravuje návrh nařízení vlády, který odbory obdrží k připomínkám.

Pro nemocnice, které jsou obchodní společnosti, je možná úprava v několika variantách. Je možné upravit v zákoníku práce – zde by však mohla být účinnost 1. dubna 2019 – pokud by šlo schvalování poslanci a senátory hladce. Dále je varianta doplnění do nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ale to naráží na vyjádření odborníků z MPSV. Poslední variantou je odborům dobře známé sjednání v kolektivních smlouvách – odbory se obávají, že budou na zaměstnavatelích příplatky s velkým úsilím vymáhat.

Co se týká zdravotnických pracovníků nelékařů pracujících ve směnách v zařízení sociálních služeb, zde se bude jednat mezi zástupci MPSV a MZ, zda ke zvýšení dojde, či ne, zda bude finanční krytí.

Odbory požadují rovný přístup.

Zdravotnictví jako téma společného jednání krajských tripartit

V bodě různé odbory upozornily na nedostatečné financování orgánů ochrany veřejného zdraví, na konané škrty za neobsazená místa.

Ministr Vojtěch přislíbil, že se bude informovat u hlavní hygieničky a podá odborům informaci.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková požádala o podporu při zařazení bodu ke zdravotnictví na program společného jednání krajských tripartit.

Zaměstnavatelé i ministerstvo podporu dali. Jednat by se mělo o síti nemocnic a personálním zabezpečení nemocnic krajů.

Zaměstnavatelé upozornili na složitost při akreditaci sloučených nemocnic, které ji po sloučení musí opětovně získat.

Foto autorka a Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám