Zdravotnická tripartita o vzdělávání, úhradách za státní pojištěnce a neziskových zařízeních

V úterý 12. ledna 2016 se sešel Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita), aby projednal zásadní otázky resortu a připravil podklady na únorové jednání tripartity.

Členové tripartity uložili pracovnímu týmu zintenzivnit jeho činnost a předložit informace o řešení problémů ve zdravotnictví. Tripartita současně ve svém závěru jednání požádala o navyšování plateb za státní pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez zdanitelných příjmů.

Pracovní tým obdržel pro lednové jednání od Ministerstva zdravotnictví návrh materiálu na navýšení úhrad za státní pojištěnce a návrh novely zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Ministerstvo předpokládá, že tyto materiály a realizace po jejich schválení pomůže k řešení problémů financování a personálního zabezpečení zdravotnických zaměstnanců.

Zástupci odborů vyjádřili nespokojenost s programem jednání pracovního týmu, očekávali materiál k personálním problémům a nedostatečnému financování. Ministerstvo vysvětlilo, že právě předložené materiály by měly situaci řešit

Návrh na navýšení úhrad za státní pojištěnce uvedl náměstek ministra MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA. Ministerstvo navrhuje úpravu výpočtu výše odvodu zdravotního pojištění za státní pojištěnce změnou vyměřovacího základu a úpravou výpočtu. Změna by byla stanovena v novele zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, tak, aby zvyšování odvodu ze státního rozpočtu bylo postupné.

Odbory a zaměstnavatelé s tímto návrhem nesouhlasili a požádali doplnit do materiálu variantu, která zajistí zvýšení odvodu za státní pojištěnce na takovou částku, jakou platí osoby bez jakýchkoliv zdanitelných příjmů. Osoby bez zdanitelných příjmů odvádějí částku ve výši 13,5% z minimální mzdy, což je v současné době měsíční částka 1242 Kč, ale stát odvádí za své pojištěnce měsíční částku 845 Kč. Pokud se má situace ve zdravotnictví stabilizovat, je nutné odvody za státní pojištěnce navýšit skokově. Odbory upozornily na předchozí období, kdy se navýšila DPH a finance byly ze zdravotnictví odčerpány.

Ministerstvo do návrhu požadovanou variantu na skokové navýšení odvodu za státní pojištěnce doplní, současně upozornilo, že bude potřeba suma 33 mld. Kč. Projednání materiálu bude pokračovat na vyšší úrovni.

Návrh novely zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, má ambice řešit nedostatek sester, zjednodušit systém vzdělávání sester a dalších vybraných zdravotnických povolání, zjednodušit vstup zdravotnických asistentů do praxe a zvýšit jejich kompetence za podmínky dalšího vzdělávání. O systému se v současné době diskutuje na různých odborných úrovních, členům pracovního týmu byly předloženy hlavní teze.

Návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních bude předložen pracovnímu týmu před jeho předložením vládě. Zaměstnavatelé tento návrh odmítají, odbory poukazují na to, že požadují především sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic pod jeden systém, a to odměňování platem.

Na únorové jednání zdravotnické tripartity by mělo Ministerstvo zdravotnictví předložit návrh řešení personální situace ve zdravotnictví. Očekáváme, že součástí návrhu řešení budou konkrétní opatření krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého charakteru.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám