Zdravotnická tripartita projednávala návrh úhradové vyhlášky

Ve čtvrtek 31. srpna jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, kde zástupci Ministerstva zdravotnictví sociálním partnerům představili základní parametry úhradové vyhlášky na rok 2018. Úvodem bylo děleno, že Ministerstvo zdravotnictví počítá na základě predikce Ministerstva financí s nárůstem objemu prostředků ve zdravotním pojištění o 15 mld. Kč. Prioritou Ministerstva zdravotnictví je zabezpečit finance na vládou slíbené navýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic o 10 %.

Ministerstvo počítá s tím, že na navýšení platů a mezd pro akutní péči bude přes úhradovou vyhlášku rozdělovat nemocnicím 7,2 miliardy. Na následnou péči má vyčleněno 1,3 mld. a na zvláštní příplatek za směnnost 1,7 mld. Na centrovou péči chtějí přidat finance v objemu mezi 1 až 1,5 mld., a to v závislosti na zjištěních Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který nyní vyhodnocuje data.

Jak to tedy vypadá konkrétně? Návrh úhradové vyhlášky plánuje pro nemocnice růst o 11,5 až 14,5 % oproti roku 2016. V porovnání s rokem 2017 půjde o 5 až 8 % navíc. Ministerstvo zdravotnictví se i na základě opakovaných upozornění sociálních partnerů rozhodlo, že se finance rozdělí příští rok spravedlivěji.

Úhrady budou vázány na individuální základní sazbu. Zařízení s nižší individuální sazbou by měla dostat více peněz, nemocnice s vyšší sazbou budou mít procento mírně nižší. Ministerstvo navíc, stejně jako letos, v úhradové vyhlášce základní sazby sbližuje. Velké nemocnice, které mají centra, dostanou na základní sazbě minimálně 35 500 Kč (letos 33 500), ostatní 26 000 Kč (letos 24 000). Úprava základních sazeb a zvýšení financí pro nemocnice s nízkými základními sazbami napomůže tomu, aby malé nemocnice dostaly více peněz a neměly problém s navýšením platů a mezd.

Ministerstvo v příštím roce také plánuje více přidat nemocničním ambulancím, a to v souvislosti s nárůstem počtu pacientů v tomto segmentu. Ve vyhlášce se také navrhuje upravit limity produkce a nadprodukce. Úprava limitů se bude vztahovat na celou nemocnici, včetně zápočtu ambulancí. Produkce se navíc o jedno procento snižuje, a to v souvislosti s nedostatkem sester a s přechodným uzavíráním některých oddělení. Konkrétně je návrh upravit produkci 95 až 104 % roku 2016. Do 110 % produkce se plánuje úhrada na úrovni 85 %, mezi 110 a 120 procenty bude úhrada 60 % a mezi 120 a 130 % už jen 50 %.

Dále se v úhradové vyhlášce také navrhuje zohlednit i počty pojištěnců jednotlivých pojišťoven v malých zařízeních.

Poslední novinkou v úhradách zdravotní péče v nemocnicích je, že balíčky za péči nebudou povinné. Jednotlivé pojišťovny a zařízení si je mohou nasmlouvat, ale také nemusí, navíc se balíčky údajně budou nasmlouvávat tak, že musí vyhovovat oběma stranám.  

Ministerstvo zdravotnictví plánuje také zvýšit základní sazby za ošetřovací den a přes toto zvýšení se mají do nemocnic dostat finance na zvláštní příplatek za noční směny. Zvýšení úhrad za ošetřovací den o 6,5 procenta roku 2017 se plánuje v následné péči a zde také budou zvýšeny současné minimální sazby za ošetřovací den. Kolik to je přesně, ministerstvo neuvedlo.

Stále se také řeší a dopočítávají úhrady v sociálních službách, a to v závislosti na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil zařazení odbornosti 913 do úhradové vyhlášky. Úhrady v sociálních službách se tedy opět vracejí jako zvláštní ambulantní péče.

Navýšení na platy a mzdy se plánuje zvýšit o 6 % oproti letošnímu roku. Navýšena by měla být i hodnota bodu, v návrhu je z 1,02 na 1,05 koruny. Příplatek za směnnost pro sestry v sociálních službách chtějí řešit navýšením bonifikačních výkonů za práci od 22 hodin do 6 hodin a v době pracovního volna, a to zvýšením ze 16 na 22 bodů.

Pro segment zdravotnické záchranné služby se plánuje zvýšení hodnoty bodu o 2 haléře, a to údajně pokryje plánované navýšení platů.  

Ministerstvo zdravotnictví také připomnělo, že úhradová vyhláška musí vyjít do konce října, proto mají již schváleno zkrácení připomínkového řízení na pět dnů.

Za odborový svaz vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková. Odbory vítají, že Ministerstvo zdravotnictví chce dodržet svůj příslib navýšení platů a mezd pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví. Informace, které zazněly, nebyly předem písemně předány, takže k návrhu sdělila jen částečné připomínky, plně se odbory vyjádří při připomínkovém řízení, kde nepovažují za optimální zkracování legislativních lhůt.

Co se týká příjmové části, odbory se domnívají, že příjmy budou ještě vyšší, Ministerstvo financí zvedlo predikci růstu ekonomiky. Zvýšené příjmy odbory vítají, protože vědí, že situace ve zdravotním pojištění je napjatá.

Odborový svaz znovu připomíná zásadní požadavek, aby se finance na zvýšení platů a mezd v úhradové vyhlášce vyčlenily účelově, jako tomu bylo za ministra Leoše Hegera a ministryně Dany Juráskové.

Současně vzhledem k nutnosti zvýšit úhrady jiným segmentům, například lázním, praktickým lékařům a dalším, odbory opět navrhují, aby se příplatek za směny vyplácel dále prostřednictvím dotace, kdy se navýší rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Požadavek na navýšení prostřednictvím státního rozpočtu odbory předloží na jednání tripartity.

Předsedkyně Žitníková zopakovala požadavek na úpravu příplatku za směnnost tak, aby na něj měli nárok také ošetřovatelky a sanitáři.

Požadavek na rozšíření příplatku na další zdravotníky podpořili i zaměstnavatelé ovšem za předpokladu, že na to budou finanční prostředky.

Zaměstnavatelé deklarovali, že nejdříve musí dostat konkrétní materiál – návrh úhradové vyhlášky, než se vyjádří k možnostem nárůstu platů a mezd.

Zaměstnavatelé kritizovali, že úhradové vyhlášky z posledních let nereflektují míru inflace a finance na investice a rozvoj nemocnic.

V bodě různé odbory požádaly o materiál, který Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo k důchodovým kategoriím.

Podobné články

Aktuality 11. 6. 2024 / 13:46

Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou a místopředsedou ČMKOS jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o zvýšení plarových tarifů. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

Aktuality 11. 6. 2024 / 12:55

Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Projednávání plnění dohody z 8. prosince se zadrhlo na bodě ke sloučení odměňování zdravotníků a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Načíst další
 
Napište nám