Zdravotnická tripartita se věnovala odměňování a nedostatku financí v resortu

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se konalo dne 3. června, pouhý týden před jednáním pléna tripartity. Na jednání se připravovala a především opakovala stanoviska sociálních partnerů k aktuálním otázkám a problémům zdravotnictví.

V diskusi bylo ujasněno, že slib ministra na zvýšení příplatků za práci ve směnách se netýkal pouze sester u lůžka.

Při projednání novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, se členové pracovního týmu soustředili na možnou valorizaci platby státu za tzv. státní pojištěnce.

Ministr Adam Vojtěch informoval, že jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí stále pokračují a že finální stanovisko zatím nebylo přijato.

Ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví Lenka Poliaková upřesnila, že byly některé neshody odstraněny, ale jaký bude závěr nelze odhadnout.

Zástupce Ministerstva financí Jakub Haas vyjádřil trochu optimismu k dalšímu sblížení požadavků a odstranění rozporů.

Za odbory byl zopakován stálý požadavek na zvýšení platby ze strany státu za státní pojištěnce a požadavek na to, aby se zdravotnictví podílelo na HDP 9 %.

K bodu nebylo možno zapsat jednotné stanovisko.

Jednání pracovního týmu se na pozvání sociálních partnerů účastnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek, aby podal informaci o vývoji počtu lékařů, sester a jejich odměňování. Potvrdil všeobecně známé informace. Je nedostatek personálu, je třeba posílit jak počet lékařů, tak sester, a to včetně potřeby navýšit finanční prostředky nutné pro zajištění poskytování zdravotní péče. Při prezentaci upozornil na zvyšující se počet lékařek a jejich nutnost slaďovat profesní a rodinný život.

Ministr Adam Vojtěch uvedl, že dochází k přibližně stejnému navýšení platů a mezd.

Odbory k tomu dodaly, že ano, ale je to za velkého úsilí odborů při vyjednávání v nemocnicích obchodních společnostech.

Odbory připomněly návrh na sjednocení systému odměňování platem, proti tomu se ohradila strana zaměstnavatelů.

Byla podána informace o výsledcích dohodovacího řízení. Rýsuje se nedohoda segmentu nemocnic, jasno není u lékáren a v úhradách domácí zdravotní péče.

Zaměstnavatelé z Asociace českých a moravských nemocnic jsou v nejistotě zvýšení platových tarifů, což se sice týká příspěvkových organizací, ale dopady jsou samozřejmě i na zvyšování mezd v nemocnicích obchodních společnostech. Po zkušenostech z roku 2018, kdy se vyjednávalo o úhradách zdravotní péče pro rok 2019, jsou zaměstnavatelé s podpisem dohody velmi zdrženliví a obezřetní.

Odbory na závěr projednávaného bodu vyzvaly ministra Vojtěcha, aby aktivněji prosazoval zájmy resortu zdravotnictví.

Ministr Adam Vojtěch se ohradil a sdělil, že do resortu jde za poslední roky nejvíce financí.

Odbory vyjádřily nesouhlas se snižováním rozpočtu a služebních míst jak pro oblast ochrany veřejného zdraví, tak pro Ministerstvo zdravotnictví.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Aktuality 24. 11. 2023 / 22:11

Společně jsme silnější. I při protestu. Děkujeme za podporu!

Děkujeme za vaši podporu při jednáních i při protestu 27. listopadu, za zaslané informace, fotografie i videa. Některá z nich najdete i zde na webu pod ikonkou nahoře na této straně.

Aktuality 19. 11. 2023 / 19:09

Absurdní tři hodiny: MZ všem tarify nezvýší, tarify nezvýší…

Další jednání k odměňování ve zdravotnictví se konalo v pondělí 13. listopadu.

Načíst další
 
Napište nám