Zdravotnická tripartita se věnovala personální situaci a odměňování ve zdravotnictví

Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví (zdravotnická tripartita) se konalo 8. října 2018 a opět se věnovalo personální situaci a odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví v roce 2019.

Jednání pracovního týmu se za Ministerstvo zdravotnictví účastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová, náměstek pro legislativu a právo Radek Policar a hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Za stranu zaměstnavatelů se účastnil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se zúčastnilo celé vedení v čele s předsedkyní Dagmar Žitníkovou.

Pracovní tým se vrátil k otázce, zda lze či nelze legalizovat úhrady zdravotních služeb, které pacient poskytuje způsobem sponzoringu nebo „do kapsy“. K této otázce odpověď nalezena nebyla a pracovní tým se k tomu vrátí na následujícím jednání.

Pracovní tým se také vrátil k požadavku odborů, aby Ministerstvo zdravotnictví předložilo ekonomická data fakultních nemocnic za roky 2016 a 2017. Členové týmu obdrželi materiál, který obsahoval informace o výsledku hospodaření FN, o výkonnosti, počtu lůžek, o přepočteném počtu zaměstnanců a jejich průměrných výdělcích a také o závazcích jednotlivých FN po lhůtě splatnosti. Členové pracovního týmu požádali o doplnění údajů, které by více vypovídaly o ekonomické situaci nemocnic. K tomuto bodu se vrátí následující jednání týmu. Odbory budou požadovat informace o počtu pacientů a hospitalizací a ukazatele likvidity.

K systému zajištění přesčasové práce ve FN byla podána informace, že to, jak management zabezpečí nepřetržité poskytování zdravotní péče, je v jeho kompetenci. Odbory s tímto vyjádřením vyslovily nespokojenost, protože jde o celorepublikový problém nedostatku personálu, který vyžaduje řešení na vyšší úrovni.  

Pracovní tým se zabýval problémem úhrad zdravotní péče pro poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb se neřídí úhradovou vyhláškou a ani nejsou součástí dohodovacího řízení.

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že je nutné, aby poskytovatelé sociálních služeb začali se zdravotními pojišťovnami aktivně jednat o nastavení úhrad pro rok 2019.

Poskytovatelé sociálních služeb sdělili, že pokud nebudou úhrady navýšeny, ustupují z požadavku na maximální navýšení příplatku za směny pro zdravotnické nelékařské profese.

Členové pracovního týmu byli informováni, že se bude konat jednání se zástupci VZP za účasti Ministerstva zdravotnictví.

Členové pracovního týmu se informovali o předložených připomínkách k návrhům nařízení vlády, kterými se budou upravovat platové tarify zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách a příplatky za směny.

Předsedkyně Dagmar Žitníková připomněla trvající požadavek odborového svazu na zvýšení platových tarifů o 10 % a další možné varianty tohoto navýšení.

Současně zdůraznila požadavek na zvýšení a přiznání příplatku za práci ve směnách i ostatním kategoriím zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Odborový svaz požaduje, aby se příplatek za směny vztahoval také na zdravotnické pracovníky ZZS. Upozorňuje, že ZZS je poslední bez větších problémů fungující část zdravotní péče a je nebezpečí, pokud se skokově zvýší platy sester v nemocnicích a nedojde k navýšení platů na ZZS, že se tito zdravotníci přesunou do nemocnic a problém se přenese z jedné části zdravotnictví do druhé.

Poznámka: Zde neuvádíme všechny požadavky OS na úpravu právních předpisů  k poskytování platů a mezd zaměstnancům ve zdravotnictví a v sociálních službách. Jakmile budeme mít aktuální informace o znění příslušných nařízení vlády, budeme informovat v Bulletinu a na svazových webových stránkách.

Členové pracovního týmu byli informování o legislativním plánu prací, ve kterém se očekává například předložení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání. Ministerstvo připravuje věcný záměr zákona o eHealth.

Obavu odborového svazu vzbuzuje novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Odbory očekávají snahu odebrat hygieně určité kompetence.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil, že nebude se změnou kompetencí dozorových orgánů souhlasit.

Při jednání pracovního týmu jsme se dohodli na uspořádání kulatého stolu k hygieně za účasti ministra zdravotnictví, hlavní hygieničky ČR, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám