Žitníková a Břeňková s Němečkem o situaci zaměstnanců, hygieně, lázeňství i odměňování

V úterý 13. 5. jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Témat bylo několik. Jednalo se o personálním vybavení nemocnic, o pracovních podmínkách zaměstnanců, o situaci v hygienické službě a lázeňství a také o možnosti zvýšení platů a mezd od 1. 1. 2015. Jednání probíhalo velmi konstruktivně, odbory a ministerstvo se ve většině projednávaných témat shodly. Jaké jsou konkrétní výstupy?

Personální problematika

Ministr zdravotnictví byl seznámen s výsledky dotazníkového šetření OS k personální situaci v nemocnicích, kde většina respondentů uvedla, že je problém s personálním obsazením jednotlivých směn a že z důvodu nedostatku personálu nelze poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči. Odbory navrhuji zřízení pracovní skupiny, která vyhodnotí dopady personální vyhlášky a navrhne její novelizaci. Ministr s návrhem odborů souhlasí a Ministerstvo zdravotnictví skupinu zřídí.

Péče o zaměstnance

Předsedkyně Žitníková rámcově seznámila ministra zdravotnictví s možností péče o zaměstnance, která je v současné chvíli v České republice v plenkách, ale která by se do budoucna měla stát standardem. Hovořilo se o Systému psychosociální intervenční služby. Ministr o systém projevil zájem, a to i vzhledem k tomu, že jeho původní pracoviště FN Ostrava je do poskytování psychosociální intervenční služby dlouhodobě zapojené a on osobně se s touto formou péče o zaměstnance již setkal. Odbory navrhují společné jednání se zakladateli Systému psychosociální intervenční služby a hledání možnosti zapracování Systému psychosociální intervenční služby do legislativy.

Hygienická služba a lázeňství

Odbory opět zopakovaly svoje stanovisko k ochraně veřejného zdraví a zachování kompetencí hygienické služby při kontrolní činnosti. Místopředsedkyně Břeňková sdělila, že není za hygienu spokojena s kompromisem, který se týká kompetencí dozorových orgánů. Ministr vysvětlil, že jde o to, čeho bylo možné dosáhnout. Dále ministr odbory ubezpečil, že v této oblasti má ministerstvo shodný názor a že se nepřipravují žádné další nekoncepční změny. Lázně a řešení indikačního seznamu patří mezi priority ministerstva.

Odměňování

Odbory opět požádaly ministra o podporu při řešení pásmového odměňování a přednesly žádost o jednání ke zvýšení platů a mezd od 1. ledna 2015. Ministr souhlasí s tím, že je nutné upravit platové tarify a jednat o celkové koncepci odměňování. K návrhům na zvýšení platových tarifů se odborový svaz s ministrem sejde v červenci.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám