Žitníková a Engel jednali s Němečkem o zvýšení platů a mezd v roce 2016

V pondělí 27. července odpoledne, po jednání tripartity, se sešla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková spolu s předsedou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martinem Engelem s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a jeho náměstky Lenkou Teska Arnoštovou a Tomem Philippem, aby projednali návrhy odborů na zvýšení platů a mezd od 1. ledna 2016.

Na jednání odbory přednesly návrh na 10% zvýšení tarifních platů od 1. ledna 2016, a to všem zaměstnancům ve zdravotnictví bez ohledu na právní formu nemocnic. Zvýšení platů a mezd musí být finančně kryté a účelově vymezené úhradovou vyhláškou. Návrh na zvýšení tarifů o 10 % vychází ze současné krizové personální situace ve zdravotnictví a toho, že zaměstnanci ve zdravotnictví měli, na rozdíl od ostatních zaměstnanců veřejných služeb, zvýšené platy a mzdy až od 1. ledna 2015 (nedostali zvýšení v listopadu 2014) a letos se má stejný scénář opakovat (zaměstnanci veřejných služeb dostanou přidáno nejpozději od 1. listopadu 2015).

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že plánuje využít všechny finanční prostředky, které půjdou ze státního rozpočtu formou zvýšení úhrad za státní pojištěnce, na zvýšení platů. Ovšem ve státním rozpočtu alokovaných 1,8 mld. stačí pouze na 3% zvýšení tarifů. Dále bylo sděleno, že platí závazek ministerstva, že peníze na zvýšení platů a mezd budou v úhradové vyhlášce účelově vyčleněné.

Odbory vyslovily zásadní nesouhlas s možností zvýšit tarify o pouhá 3 %. Navrhované zvýšení nedosahuje ani zvýšení, které mají dostat zaměstnanci veřejných služeb, kdy 3 % objemu mzdových prostředků umožňují nárůst o 5 % tarifů. Odboráři znovu připomněli, že zvýšení úhrad státu za jeho pojištěnce o 1,8 mld. je naprosto nedostatečné a vzhledem k tomu, že zdravotnictví je v hluboké personální krizi, tak je i neadekvátní současné situaci. Vědí, že ministr zdravotnictví navrhoval zvýšení o 4,2 mld., ale následně bylo rozhodnuto jinak.

Odbory se s ministrem dohodly, že Ministerstvo zdravotnictví udělá v co nejkratší době analýzu, kolik peněz ze zdravotního pojištění je možné použít na zvýšení platů a mezd.

Další jednání o nárůstu tarifů pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví se bude konat 18. srpna na Ministerstvu zdravotnictví.

Odbory se s ministerstvem shodly, že na 10% zvýšení tarifů je potřeba zhruba 7,2 mld. korun.

Odbory na jednání dále předložily ministrovi požadavek na sjednocení odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví pod systém platů, a to bez ohledu na právní formu nemocnic. Požadavek odborů je legitimní, všechny nemocnice jsou napojené na veřejné zdravotní pojištění, sjednocení odměňování ukončí diskriminaci pracovníků.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám