Žitníková a Engel jednali s Vojtěchem a Babišem o platech a mzdách v nemocnicích

Ve čtvrtek 12. dubna se na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem sešli zástupci odborů předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel. Jednání mělo dvě hlavní témata, která se vzájemně prolínají – odměňování a personální krize.

Pan premiér přišel v době, kdy už zástupci odborů vzrušeně diskutovali s ministrem zdravotnictví o obrovských rozdílech v odměňování zaměstnanců, zvláště všeobecných sester, v nemocnicích příspěvkových organizacích a nemocnicích obchodních společnostech a o stabilizačním účelu 10 % navýšení tarifů.

Ministr Adam Vojtěch znovu potvrdil svůj názor, že nechce platy zvyšovat nařízením vlády a že si má management nemocnic rozhodnout, zda chce stabilizovat lidi, nebo opravit kuchyň. Předsedkyně Dagmar Žitníková se ministrovi a následně i premiérovi opět snažila vysvětlit, že odbory nechtějí nutit manažery, aby řešili dilema, které je mnohdy velmi obtížné, ale že chtějí, aby byl dostatek financí jak pro zaměstnance, tak na kuchyně.

Odborový svaz nesouhlasí s predikcí zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, že pro příští rok se zvýší příjmy zdravotních pojišťoven o 14,6 mld. Kč. Odboráři jsou přesvědčeni, že částka bude, vzhledem k růstu ekonomiky a mezd, daleko vyšší.

Předsedkyně Žitníková v kontextu ekonomických skutečností znovu připomněla vývoj úhrad, úlohu plateb za státní pojištěnce a nutnost zvýšit objem financí ve zdravotnictví.

Ministr Vojtěch dostal za úkol předložit premiérovi vývoj příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění a informace, jaké jsou predikce na příští rok.

Následně na příkladech platových tarifních tabulek a mzdových předpisů předsedkyně znovu přiblížila situaci v nemocnicích.

Jako příklad si vzala platové a mzdové tabulky sester.

Platové tabulky sester začínají na částce 21 300 Kč a končí na částce 34 810 Kč.

► Mzdové tabulky v akciovkách mnohdy začínají na 18 500 a končí vesměs na 26 000 Kč, výjimečně na 28 000 Kč.

► Rozdíly jsou u sester propastné, ale lepší to není ani u jiných profesí.

Zaměstnanci z akciovek čekají na změnu. Věčně čekat ovšem nevydrží.

Na tom, že z nemocnic utíkají, mají lví podíl také mzdy.

► Pokud chceme nemocnice personálně stabilizovat a zajistit, aby neodešli další zaměstnanci, je nutné i příští rok přidat, a to plošně a všem.

► Odbory trvají na naplnění slibu třetího zvýšení platových a mzdových tarifů o 10 %.

Předseda LOK-SČL Martin Engel připomněl, že 10 % tarifů není deset procent z průměrné mzdy a že velkou část odměn lékařů tvoří odměny za práci přesčas, a to formou dohod, které jsou protiprávní.

Pokud nechceme, aby odešli další lidé, tak je nutné naplnit slib.

Premiér Andrej Babiš se v této záležitosti nevyjádřil, slib nepopřel.

Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví zdůrazňoval, že ředitelé nemocnic situaci nevnímají stejně kriticky jako odbory, tak premiér sdělil, že by se chtěl setkat se všemi dohromady.

Ministr Adam Vojtěch dostal od premiéra za úkol zorganizovat společné jednání odborů, zaměstnavatelů a sester.

Předsedkyně Žitníková znovu také zopakovala pozvánku na jednání členů odborového svazu z nemocnic, které se bude konat v Praze 4. května. Premiér potvrdil, že s účastí počítá.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám