Žitníková a Engel se Sobotkou a Ludvíkem o zvyšování mezd a změnách zákonů

V pátek 20. ledna se sešli předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem. Na programu jednání byly informace odborů k novelám zákonů o vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách a připravované záměry nového ministra v oblasti zdravotnictví.

Odboráři upozornili na problematické novely týkající se vzdělávání zdravotnických pracovníků a předložili návrh, aby se koalice dohodla, že nebudou přehlasovávat veto Senátu k novele zákona o lékařích.

Předseda Martin Engel sdělil k návrhu o vzdělávání lékařů odborné výhrady, a to jak za LOK-SČL, tak za Českou lékařskou komoru.

Předsedkyně Dagmar Žitníková vyslovila obavu, aby zákon o vzdělávání nelékařů nedopadl stejně jako lékařský, a vyzvala ministra Ludvíka, aby se Ministerstvo zdravotnictví v průběhu legislativního procesu zdrželo předkládání dalších pozměňovacích návrhů, které by zcela jistě narušily těžko hledanou shodu nad úpravami.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík přislíbil, že za ministerstvo nebudou předkládat ve spolupráci s poslanci žádné další změny.

Předsedkyně Žitníková dále podrobně seznámila přítomné s tím, jak vypadá navýšení mezd od 1. ledna. Odborovému svazu se opět potvrdilo, že platy se zvýšily všem zaměstnancům, ale mzdy jsou velmi problematické. Většina zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou, dosud nemá jistotu navýšení, mnoho nemocnic se rozhodlo, že mzdy zvýší až v průběhu roku, opakuje se diskriminace ve mzdách. Odbory proto žádají, aby poslanci vládní koalice přistoupili k zaměstnancům ve zdravotnictví zodpovědně a aby prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Jaroslava Zavadila sjednotili odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví.

Premiér Bohuslav Sobotka opět vyjádřil podporu záměru sjednotit odměňování a přislíbil podporu poslanců ČSSD.

Předsedkyně Žitníková dále velmi krátce připomněla závazek zrušení některých tabulek v nařízení vlády č. 564.

Premiér Sobotka sdělil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má za úkol zaslat návrh do připomínkového řízení.

Zde se ozval ministr Ludvík, který sdělil, že jeho resort ještě s MPSV konzultuje úpravu nařízení vlády ohledně možností zvýšit příplatky za směnnost pro zaměstnance. Připomněl, že Ministerstvo zdravotnictví chce tyto příplatky zvýšit, a to včetně zajištění financí na toto zvýšení.

V posledním bodě se v médiích rozvinula diskuze k  oznámenému záměru, že ministr zdravotnictví v nejbližší době připraví zákon o univerzitních nemocnicích a ten předloží do legislativního procesu. Předsedkyně Žitníková se k záměru staví skepticky, původní návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích odbory odmítly jako celek. Návrh byl problematický, jeho podstatou bylo v části fakultních nemocnic odstátnění a prakticky by stát tímto krokem přišel o možnost regulovat vysoce specializovanou péči. Odbory vyčkají na předložení návrhu.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám