Změna času a délka týdenní pracovní doby

Zanedlouho, konkrétně 26. března 2017 opět dochází ke změně času a hodiny se posunou z druhé hodiny středoevropského času na třetí hodinu letního času. Změna času je zakotvena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2000/84/ES, o úpravě letního času, ze dne 19. ledna 2001. Tato směrnice stanoví, že Evropská komise každých pět let zveřejní v Úředním věstníku EU časový plán pro zavádění letního času po dobu pěti následujících let.

Evropská komise naposledy zveřejnila tento časový plán pro období let 2017 – 2021 dne 17. února 2016. Uvedená směrnice v čl. 1 definuje „období letního času“ jako období roku, během nějž jsou hodiny posunuty o 60 minut vpřed oproti zbytku roku. Dále stanoví, že od roku 2002 začíná období letního času v každém členském státě o 1.00 hodině ranní světového času (GMT) vždy poslední neděli v březnu a končí o 1.00 hodině ranní světového času (GMT) vždy poslední neděli v říjnu.

K tomu, aby vláda ČR nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas, je zmocněna zákonem č. 54/1946 Sb., o letním čase. Nařízení vlády pak stanoví časový posun nikoliv ve vztahu ke světovému, ale středoevropskému času – při zavádění letního času se o druhé hodině středoevropského času posunou hodiny na třetí hodinu letního času a při ukončení letního času se posunou hodiny o třetí hodině letního času na druhou hodinu středoevropského času.

Dne 8. listopadu 2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021. Termíny začátku a konce letního času pro období 2017 – 2021 jsou následující:

Rok

Začátek letního času

Konec letního času

2017

26. března

29. října

2018

25. března

28. října

2019

31. března

27. října

2020

29. března

25. října

2021

28. března

31. října

Nařízení vlády výslovně stanoví, že zavedení letního času má vliv na stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud počátek letního času připadne zaměstnanci do směny, která se v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu stanovená týdenní pracovní doba o jednu hodinu kratší. Pokud připadne zaměstnanci konec letního času do směny, která se v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu stanovená týdenní pracovní doba o jednu hodinu delší. Zavedení ani ukončení letního času nemá vliv na odměňování zaměstnanců, kteří jsou odměňováni měsíční mzdou či platem. U zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou bude záviset konkrétní výše výdělku na délce odpracované doby.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám