Změny od 1. 1. 2019 – cestovní náhrady, náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad se vyhláškou č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazba stravného a průměrná cena pohonných hmot.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:

Délka pracovní cesty

Podnikatelský sektor

Nepodnikatelský sektor

5 – 12 hodin

82 Kč

82 – 97 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

124 Kč

124 – 150 Kč

Déle než 18 hodin

195 Kč

195 – 233 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč a u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pak pro rok 2019 činí 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů; 33,60 Kč u motorové nafty.

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2019 se na základě nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady) podle pracovněprávních předpisů, zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 3,4 %. Připomínáme, že ke zvýšení výše uvedených náhrad dochází v závislosti na zvýšení důchodů.

Pro bližší představu, podle informací z MPSV pobírá náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti cca 12 750 poškozených a náhrady nákladů na výživu pozůstalých jsou vypláceny cca 470 pozůstalým (https://www.mpsv.cz/files/clanky/34745/TZ_-_Co_se_meni_v_roce_2019._Novinky_Ministerstva_prace_a_socialnich_veci.pdf )

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 20:29

Připravované změny v rámci důchodové reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí na změnách, které se týkají důchodů, pilně pracuje, a tak se dá očekávat, že některé spatří světlo světa.

Aktuality 2. 8. 2021 / 8:21

Informativní důchodová aplikace

V červenci 2021 byla zprovozněna nová on-line služba Informativní důchodová aplikace (IDA) ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Aktuality 6. 2. 2020 / 13:21

Změny od 1. ledna 2020

S účinností k 1. lednu 2020 došlo v oblasti odměňování, pracovního práva a sociálního zabezpečení k mnoha změnám. S těmi nejdůležitějšími se vás pokusíme seznámit na následujících řádcích.

Načíst další
 
Napište nám