Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016

Od ledna 2016 dojde ke zvýšení minimální mzdy, a to na základě nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno ve Sbírce zákonů České republiky, částka 96, ze dne 14. 9. 2015.

Základní sazba minimální mzdy

Novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb. se zvýší základní sazba minimální mzdy pro zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, a to s účinností od 1. 1. 2016 o 700 Kč:

● hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z částky 55 Kč na 58,70 Kč za hodinu,

● měsíční sazba minimální mzdy se zvyšuje z částky 9200 Kč na 9900 Kč za měsíc.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Současně se zvýšením minimální mzdy jsou od 1. 1. 2016 navyšovány také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin týdně jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací a zařazeny do 8 skupin prací:

Skupina prací

Kč za hodinu

současnost

Kč za hodinu

od 1. 1. 2016 NOVĚ

Kč za měsíc

současnost

Kč za měsíc

od 1. 1. 2016 NOVĚ

1.

55,00

58,70

9200

9900

2.

60,70

64,80

10 200

10 900

3.

67,00

71,60

11 200

12 100

4.

74,00

79,00

12 400

13 300

5.

81,70

87,20

13 700

14 700

6.

90,20

96,30

15 100

16 200

7.

99,60

106,30

16 700

17 900

8.

110,00

117,40

18 400

19 800

 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Zvýšení minimální mzdy má vliv na výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnavatelů odměňujících mzdou (např. společnost s ručením omezeným, státní podnik). Výše tohoto příplatku je podle § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. odvozena od sazby minimální mzdy uvedené v § 2 (viz výše) a činí nejméně 10 % této základní sazby, tj. nově při měsíční výši příplatku nejméně 990 Kč.

Tato změna se však netýká příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro zaměstnance pracující v platové sféře (příspěvkové organizace a organizační složky státu), neboť v platových předpisech je výše příplatku stanovena pevnou částkou, tj. rozpětím 400 – 1400 Kč (viz § 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.).

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:04

Příručka pro nastávající rodiče

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který připadá na 15. května, vydala Česká správa sociálního zabezpečení společně s Úřadem práce ČR aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Aktuality 19. 4. 2024 / 13:41

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

V návaznosti na povinnost od 1. 1. 2024 platit pojistné na nemocenské pojištění pro zaměstnance přinášíme souhrn sazeb pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 15. 3. 2024 / 6:02

24hodinové super-služby ve zdravotnictví a povinné odpočinky

Dnem 28. 12. 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava (§ 83a zákoníku práce), která umožňuje až 24hodinové tzv. super-služby ve zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám