Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet. Tak toto heslo jsme uváděli v naší nové prezentaci při poradě s předsedy v Moravskoslezském kraji. Snažili jsme se nově pojmout tradiční setkání s předsedy, a tak jsme přišli s nápadem vytvořit svoji vlastní prezentaci krajské rady Moravskoslezského kraje.

Prezentace obsahovala sdělení o naší práci, události z kraje, návrh na změnu jednacího řádu výkonné rady, činnost sekce pro členskou základnu, poznatek z dotazníkové akce v loňském roce. Cílem bylo také sdělit účastníkům, že je nutné začít něco dělat pro budoucnost svazu. Bohužel on-line forma byla komplikací, ale věříme, že prezentace měla pozitivní dopad. Prezentovali jsme poznatky z dotazníkového šetření a upozornili jsme, že bude povinností pro všechny organizace přejít na Trewis. Dojde tímto krokem k úspoře času zaměstnanců OS. Vybrané odpovědi viz níže jako soubor ke stažení.

Také jsme poukazovali na nutnost uvolnění a profesionalizaci předsedů jednotlivých organizací. S tím souvisí také podpora vzdělávání členů.

Předsedům odborových organizací jsme nabídli, s podporou vedení OS, možnost vzdělávání v kraji s možností bezplatného využití prostorů ZO FN Ostrava.

Pozastavili jsme se u náboru a organizování členské základny, kdy je nutné oslovovat mladší kolegy. Z těchto důvodů vzniká pod záštitou sekce pro práci s členskou základnou i projekt s natočenými videi o odborech, jako upoutávka. Dále se bude konat na podzim ve Znojmě placený seminář s cílem aktivizovat a proškolit mladé odboráře.

Všichni jsme si vědomi náročnosti, ale i důležitosti udržení chodu odborového svazu do budoucna. Upozorňovali jsme, že pokud budou mít základní organizace dostatek členů a bude se jim dařit navyšovat členskou základnu, tak bude odváděno i více financí na svaz, který nám tak může poskytovat odborné poradenství, a tím i zajistit spokojené členy. Zkrátka všechno se vším souvisí! Pokud budeme jen čekat a navyšovat členské příspěvky, tak se nám nepodaří udržet a posouvat odbory, tak jak bychom si představovali.

Závěrem porady s předsedy se kolegové podělili o své zkušenosti, které jsme velice uvítali. Interakce je důležitá pro všechny strany. Jen společným úsilím můžeme OS dlouhodobě udržet, prosazovat naše cíle a mít spokojené členy.

Za krajskou radu OSZSP ČR Moravskoslezského kraje Zuzana SARGOVÁ

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 10. 12. 2022 / 9:31

Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v Záhřebu konal strategický workshop EPSU zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky.

Aktuality 17. 8. 2022 / 19:00

Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

Zpráva sekce pro práci s členskou základnou o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 14. 7. 2022 / 15:20

Jednala sekce pro práci s členskou základnou

Dne 16. června 2022 se uskutečnilo zasedání sekce pro práci s členskou základnou za přítomnosti vedení a některých zaměstnanců odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám