Porada s předsedy Kraj Vysočina

Datum konání: 10. 04. 2014

Hotel Gustav Mahler
Křížová 4
Jihlava
Konferenční sál

od 9.30 do 13 hodin
prezence od 9 hodin

 
Napište nám