Pracovní doba ve veřejných službách- další kroky pro směrnice a dopad úsporných opatření

Datum konání: 04. 09. 2014

Brusel

OS zastupuje místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 
Napište nám