Abych na to nějak nedoplatila

Chtěla bych vás poprosit, zda byste mi mohla poradit ohledně pracovní smlouvy. Se zaměstnavatelem máme dobré vztahy, nejde tedy o žádný boj. Vzhledem k pozdnímu vyplácení státních příspěvků se zaměstnavatel v posledním půlroce dostal do tíživé finanční situace, kterou se snaží řešit, jak to jde. Mimo jiné i předěláváním pracovních smluv na dohody o pracovní činnosti (DPČ). Vím, že zaměstnavatel na tom může ušetřit a pokud mě to nemůže zásadně poškodit, souhlasím s tím. Ráda bych jim to podepsala, jen mám strach, abych na to nějak moc nedoplatila. Mám dvě funkce, jednu na celý úvazek, druhou na půl úvazku. Za obě funkce je společná odměna částkou na DPČ. Ale pracovní doba je rozvržena, takže oficiálně na DPČ pracuji jen 4 hodiny denně. Vím, že na dovolenou u DPČ nárok není, ale oni nám jej dodatkem zajistili. Pokud by mi nic nehrozilo, ráda bych jim vyhověla a DPČ podepsala.

P. H., ……@volny.cz

Vážená paní H., sama zmiňujete, že se jedná pouze o účelové změny a bohužel je hned na první pohled zřejmé, že se jedná o obcházení zákona. Z uvedených důvodů vám proto nemohu skončení dosavadního pracovního poměru a jeho náhradu uvedenými dvěma smlouvami v žádném případě doporučit.

Přestože zákoník práce dohodu o pracovní činnosti (DPČ) označuje za základní pracovněprávní vztah, jedná se o dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a odborový svaz jej považuje za tzv. prekérní – tedy nezaručující dostatečnou jistotu jakou dává pracovní poměr. Dříve byly tzv. dohody jen doplňkovým nástrojem k zajištění okrajových, příležitostným nebo nárazových činností, přivýdělkem pro zaměstnance. Rozhodně na jejich základě nemělo být řešeno pravidelné a řádné zaměstnávání a příjem zaměstnanců.

Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. To, zda je rozsah pracovní doby dodržován, se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena. Na DPČ se nevztahují ustanovení o odstupném, době odpočinku, překážkách v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru. Pro práci na DPČ neplatí minimální zákonná mzda ani minimální mzdové tarify.

Na rozdíl od řádných zaměstnanců, kteří pobírají plat či mzdu, přísluší z dohod odměna za práci, která je většinou stanovená hodinově. Zpravidla není nárok na stravenky a jiné zaměstnanecké výhody. Pokud nemáte sjednáno v dohodě, neplatí se příplatky apod. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce – skutečné práce, činnosti. To je asi nejčastější chybou: v DPČ, kterou se podobně jako u vás má nahradit pracovní poměr, je uváděn druh práce (např. zdravotní asistentka, pracovník v sociálních službách) namísto konkrétních prací, činností. Už podle názvu – dohoda o pracovní činnosti, by měla být specifikována ta jedna, příležitostná činnost.

Není-li sjednán způsob zrušení DPČ, je možné ji zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. V případě výpovědi se na vás nevztahují ochranné lhůty, například můžete dostat výpověď i v době nemoci.

 

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:09

Vyplňování dovolenky u DPP

Víme, že máme nově v rámci DPP po splnění podmínek nárok na dovolenou. Zaměstnavatel po nás ale chce vyplňovat tzv. dovolenku jako u pracovního poměru.

Aktuality 7. 12. 2023 / 19:45

Kdo může být příslušnou osobou

Jako odborovou organizaci by nás zajímalo, kdo může být tzv. příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Načíst další
 
Napište nám