Bezpečná sanitka opět přijela do Prahy

V úterý 15. května se v sále Přítomnost Domu odborových svazů v Praze uskutečnila tradiční konference, nejen pro záchranáře, Bezpečná sanitka. I přes slunečné počasí venku byla účast z řad odborářů bohatá. Možná i proto, že avizovaný program sliboval jedinečný zážitek a prohloubení odborných znalostí. Zvučná jména z oborů resuscitace, právní problematiky a školitelů bezpečné jízdy toho byla zárukou.

Konferenci zahájila předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková, která si ve svém už tak naplněném programu našla prostor, aby mezi nás přišla a zúčastnila se i jako posluchač. V úvodním slovu nastínila nelehká jednání na vládě a ministerstvech, která však začínají, spolu s demonstracemi, přinášet první ovoce v podobě lehkého zmírňování původních vládních reforem.

Poté již dostal slovo první z přednášejících Ing. Vít Jedlička z firmy HCT, která provozuje v ČR několik autodromů, včetně Mosteckého a Vysokomýtského, kde pořádají pro zájemce školení a praktické ukázky bezpečné jízdy. Jejími klienty je mnoho společností, které disponují vozovými parky. Před několika lety firma HCT pro ZZS HMP uspořádala edukační program, jenž obohatil řidiče sanitek o nové poznatky o defenzivní jízdě. Přes finanční náročnost se vynaložené prostředky několikanásobně vrátily v podobě prudkého poklesu nehodovosti pražských sanitek. Ten, kdo se zúčastnil minulé konference, věděl, že Ing. Jedlička nezklame ani tentokrát. Všichni dostali možnost se opět něco nového dozvědět o bezpečné jízdě pod majáky i bez nich.

Po tomto úžasném příspěvku přišla na řadu doc. MUDr. Jarmila Drábková. Omlouvám se, že zde nevyjmenovávám všechny tituly, které tato úžasná dáma získala, jistě bych na nějaký stejně zapomněl. Její prezentace z historie a současnosti vývoje resuscitace byla poučná i zábavná zároveň. Jak už to u projevů doc. Drábkové bývá zvykem, všichni posluchači v sále se zaujetím poslouchali až do konce.

Po krátké přestávce na kávu dostal slovo JUDr. Jan Mach, právník České lékařské komory. Jeho příspěvek byl sice kratší, o to delší a bouřlivější byla diskuze k různým problémům, se kterými se záchranáři běžně setkávají na svých výjezdech. JUDr. Mach srozumitelně a neúnavně odpovídal na otázky přítomných. Je vidět, že právní záležitosti jsou v podmínkách záchranné služby neméně problematické jako v lůžkových zařízeních. Záchranáři jsou často konfrontováni s opilými či agresivními zraněnými, přičemž jejich kompetence nejsou dostatečně právně ošetřeny. O negativních reversech v podmínkách posádek RZP nemluvě. Právní vakuum spolu s častými změnami zdravotnické legislativy otvírají prostor pro mnoho problémů zaměstnanců. JUDr. Mach ukázal možnou cestu i východiska z problematických situací a nabídl možnost spolupráce.

Další přednášející navázal opět odborným tématem. MUDr. Milan Brázdil z olomoucké záchranky zaujal publikum dvěma zajímavými kazuistikami. Příklady z praxe jsou vždy zpestřením programu a ani tentokrát tomu nebylo jinak.

Závěrečnou tečkou konference bylo asi půlhodinové video pardubických kolegů. Poučnou formou, která nepostrádá notnou dávku humoru (místy i černého), zpracovali problematiku jízdy sanitních vozidel v silničním provozu. Tento amatérský film posloužil zároveň jako instruktážní video pro nové řidiče pardubické záchranky.

Poté už zbývalo jen závěrečné slovo, poděkování přednášejícím a letošní ročník Bezpečné sanitky byl bohužel za námi. Co se týče úrovně přednášejících, byla laťka nastavena hodně vysoko a organizátoři už teď začínají přemýšlet, jak tuto kvalitu nesnížit. Všichni se ale těší a srdečně zvou odboráře na příští ročník konference.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 10. 2023 / 21:13

Kde najdeme finanční prostředky pro zdravotnictví?

Vyslechl jsem povzdech záchranáře: „Tak jsem zase prohrál. 5:0, pět opilců, žádný pacient (ne! po letech ve výjezdu pro mě opravdu není opilec pacientem).

Aktuality 17. 10. 2023 / 19:42

Síť lékařských pohotovostí (a zbytek kryje záchranka)

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by měly zdravotní pojišťovny zajistit síť lékařských pohotovostí při vznikající síti 89 urgentních příjmů. To ...

Načíst další
 
Napište nám