Březen 2012

30. března

 • · V Ostravě jednala krajská rada OS Moravskoslezského kraje, zúčastnil se i místopředseda OS Ladislav Kucharský. Hlavními body jednání KR Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje byla (mimo ostatních bodů) příprava a účast na demonstraci 21. 4. 2012 v Praze a rovněž příprava a účast na konferenci o regionálním sociálním dialogu, kterou pořádá OS ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta ve dnech 26. – 27. dubna 2012 ve Žďáru nad Sázavou.
 • · V Nemocnici Sušice, o.p.s., zasedala správní rada nemocnice. Na jednání byli přizváni členové výboru nemocničních odborů, regionální pracovník Václav Matoušek a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Průběh jednání byl negativně ovlivněn dlouhým čekáním zástupců zaměstnanců na přijetí.

 

29. března

 • · V Domově Větrný Mlýn ve Skaličce u Hranic na Moravě zasedala krajská rada OS Olomouckého kraje. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský. Přítomní ocenili možnost prohlédnout si zařízení Domova v plném provozu.
 • · Ve Zlíně zasedala v odpoledních hodinách krajská rada Zlínského kraje. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupci občanských sdružení, aby jednali o dalším společném postupu při přípravě protestních akcí proti vládním reformám.

 

27. – 29. března

 • · Jednání stálého výboru Evropské odborové federace svazů veřejných služeb (EPSU) pro sociální dialog ve zdravotnictví a pracovní skupiny pro sociální otázky se za odborový svaz zúčastnila členka výboru místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání se konalo v Luxemburku.

 

27. března

 • · Před Ministerstvem zdravotnictví se konal happening Zachraňme české zdravotnictví. Na akci se spolupodíleli zástupci sedmi organizací a podporu mu vyjádřily všechny odborové subjekty. Za OS vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • · V Brně se uskutečnil seminář Sociální dialog v praxi – tzv. měkké dovednosti, který lektoroval místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

26. března

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s ředitelkou pro legislativu Ministerstva zdravotnictví o legislativním plánu MZ.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se na MPSV zúčastnila jednání expertního týmu projektu optimalizace sítě zdravotních a sociálních zařízení.
 • · Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila konference odborové organizace v Pardubické krajské nemocnici, a.s.
 • · V Domě odborových svazů jednal krizový štáb ČMKOS. Přítomní zástupci odborových svazů řešili oslovení občanských iniciativ a sdružení k přípravě protestů proti asociálním vládním reformám.

 

23. března

 • · Zástupci Ministerstva zdravotnictví a zaměstnavatelů se sešli v Krajské zdravotní, a.s. jednání se za odbory účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Informace o jednání místopředsedkyně Břeňková předala odborovým organizacím Krajské zdravotní, a.s.
 • · Jednání mimořádné tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Odbory na jednání zopakovaly svůj požadavek na zastavení asociálních reforem a po jeho neakceptování vládní stranou opustila delegace odborů jednání. Poté byl v Domě odborových svazů svolán brífink, na němž odbory vysvětlily svůj postoj k asociálním reformám. Na brífinku vystoupila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

22. března

 • · Jednání dozorčí rady odborového svazu se zúčastnili místopředseda OS Ladislav Kucharský, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předsedkyně OS Dagmar Žitníková
 • · Jednání na Krajském úřadu v Plzni se zaměřilo na stav situace ve zdravotnictví a na budoucnost nemocnic kraje. Jednání svolala krajská rada odborového svazu vedená předsedkyní Helenou Kurcovou, zúčastnila se také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou připravovaly scénář happeningu Zachraňme české zdravotnictví.

 

21. a 22. března

 • · V Praze jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

20. a 21. března

 

20. března

 • · Vedení odborového svazu se sešlo s vedením společnosti Ambit Media, a.s., aby projednali další obsahovou náplň Zdravotnických novin.

 

19. března

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v dopoledních hodinách zúčastnila jednání Rady ČMKOS. Jeden z hlavních bodů jednání byla strategie odborů a jejich další postup proti asociálním vládním reformám.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský diskutovali o odborové práci s členkami výboru odborové organizace v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s. Projednávaly se organizační záležitosti a spolupráce jednotlivých sdružení a organizací.
 • · Na krajském úřadě v Brně se konalo jednání o situaci v Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje. Radní pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý a ředitel nemocnice Petr Svoboda sdělili zástupcům odborů, že je situace v nemocnici po odchodu bývalého ředitele zklidněna. Odbory situaci takto zjednodušeně v žádném případě nevidí. Předseda odborové organizace Zdenek Bednář společně se zástupkyněmi výboru sdělili svá stanoviska a vznesli dotazy k otázce proplácení přesčasů a k uzavření kolektivní smlouvy. Jednání budou samozřejmě pokračovat. Za OS se účastnila regionální pracovnice Květoslava Boháčková a místopředsedkyně Ivana Břeňková, která již dříve doporučila v nemocnici uskutečnit šetření nezávislou organizací k možné šikaně na pracovišti.

 

16. března

 • · Odborový svaz uspořádal tiskovou konferenci k připravované demonstraci dne 27. března a k důvodům, které odbory k této demonstraci vedou. Tisk byl také seznámen s požadavky odborů na zvýšení mezd zaměstnanců v sociálních službách.

 

15. března

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se vrátila na jeden den do Bruselu, kde jednala skupina evropských odborářů z veřejných služeb (EPSU) o připravované změně Směrnice o pracovní době.
 • · Koalice dopravních odborových svazů jednala s dalšími odborovými subjekty. Předmětem schůzky byly připravované vládní reformy a dohoda na dalším společném postupu odborů proti nim. Za OS se jednání účastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která přítomné seznámila s připravovanými změnami ve zdravotnictví. Z jednání bylo vydáno společné tiskové prohlášení, které odsuzuje reformy a vyzývá všechny občany k aktivnímu odporu proti nim.

 

14. a 15. března

 • · V budově OS se konaly pravidelné metodické dny regionálních pracovníků a inspektorů BOZP, zúčastnil se místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

14. března

 • · Se stínovou ministryní KSČM, místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví Soňou Markovou, předsedou klubu Pavlem Kováčikem, předsedou strany Vojtěchem Filipem, členkou Výboru pro zdravotnictví, členkou strany TOP a starostové Patricií Kotalíkovou, se senátorkou a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Alenou Dernerovou se dopoledne setkala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková kvůli novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Odbory se spolupodílely na tom, aby, když už nebyla jiná možnost než dva zdravotní ústavy, tyto ústavy byly v Ostravě a v Ústí nad Labem.
 • · V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se sešly zástupkyně odborů z nemocnic Středočeského kraje s hejtmanem Davidem Rathem. Odborovou skupinu vedla předsedkyně OS Dagmar Žitníková, jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, která  poděkovala také za podporu vytvořit druhé hlavní sídlo zdravotních ústavů v Ústí nad Labem.
 • · Odpoledne jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, náměstkem ministra Davidem Kafkou a úředníky ministerstva. Na programu bylo nízké ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách a další postup jednání s předsedou vlády ČR Petram Nečasem.
 • · Odborní zaměstnanci odborového svazu, odborní zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů Bořivoj Šubrt, předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předseda LOK-SČL Martin Engel se sešli v budově Ministerstva práce a sociálních věcí k otázce platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví. Odborníci se shodli, že je velmi nebezpečné rozbít systém odměňování ve zdravotnictví. Odbory stále trvají na jednotném odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví, protože jsou zdravotnická zařízení financována z veřejných zdrojů, zaměstnancům je bezpodmínečně nutné zachovat nárok na odměnu za práci.
 • · V podvečerních hodinách se konalo jednání zástupců odborů, zaměstnavatelů a Ministerstva zdravotnictví k důkazům, zda jsou nebo nejsou prostředky ke zvýšení platů a mezd zajištěny v úhradové vyhlášce. Za odborový svaz se s předsedkyní Dagmar Žitníkovou účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Na dalších jednáních se budou alternovat.

 

13. března

 • · V Domě odborových svazů se konala koordinační schůzka koalice Dopravních odborových svazů, které se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. 

 

12. a 13. března

 • · Na téma lobbingu a odborářských akcí v Evropě se v Bruselu konal dvoudenní seminář. OS zastoupila místopředsedkyně Ivana Břeňková, která je členkou výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

 

12. března

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se kvůli přípravě happeningu Zachraňme české zdravotnictví sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou, předsedou Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů Martinem Engelem, předsedou České lékařské komory Milanem Kubkem, předsedou Rady seniorů ČR Zdeňkem Pernesem, prezidentem Svazu pacientů ČR Lubošem Olejárem a zástupci občanské iniciativy ProAlt.

 

7. a 8. března

 • · Díky finanční podpoře Nadace Friedricha Eberta se v Bratislavě konala mezinárodní konference Vliv současné legislativy na postavení zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb. Česká republika měla silné zastoupení ze sociálních služeb, které doprovázela místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

6. března

 • · Jednal expertní tým projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se jednání účastnila a současně trvala na tom, aby se odbory jako zástupci zaměstnanců dále tohoto projektu účastnily. Projekt a jeho výsledky budou mít vliv na zaměstnanost v obou resortech.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslavem Zavadilem, aby ho informovala o připravovaných reformních změnách ve zdravotnictví.

 

5. března

 • · V budově ústředí OS se sešli zástupci odborových organizací fakultních nemocnic na jednání na téma změny systému odměňování. Vedení zastoupila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, garantka sekce nemocnic a skupiny fakultních nemocnic.
 • · V budově OS se uskutečnilo jednání o spolupráci s OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, kterého úlohou bylo připravit společné jednání vrcholových orgánů obou svazů.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou a prezidentem Svazu pacientů ČR Lubošem Olejárem k připravovanému vládnímu nařízení o časové a místní dostupnosti zdravotní péče.

 

2. března

 • · Hlavní hygienik MUDr. Michael Vít jednal s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou o současném a budoucím vztahu odborů k restrukturalizaci orgánů ochrany zdraví.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martinem Engelem o plnění slibu ministra zdravotnictví Leoše Hegera ke zvýšení platů a mezd zaměstnancům ve zdravotnictví.

 

1. března

 • · Kvůli Směrnici o pracovní době a její možné změně se sešla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s právníky.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám