Březen 2014

31. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Bruselu účastnila jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb.

 

28. března

* V budově Ministerstva financí se konalo jednání zástupců odborů a zaměstnavatelů s ministrem financí Andrejem Babišem. Schůzku zorganizovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková, se kterou se jednání zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal se zástupkyněmi Nadace Friedricha Eberta o další možné spolupráci nadace a odborového svazu v oblasti vzdělávání.

 

27. března

* Vedení OS se ve Zlíně účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

 

26. března

* Vedení OS se v Olomouci účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

 

25. března

* Vedení OS se v Ostravě účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

 

24. března

* Odborová organizace Pardubické krajské nemocnice pozvala vedení OS na svou každoroční konferenci. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková podaly informace ze svazu i z resortu.

 

21. března

* Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví jednal o ekonomické situaci nemocnic, personálním vybavení nemocnic a také o problémech v lázeňství a hygienické službě. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

20. března

* Jednání sekce pracovníků hygienické služby se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Odpoledního semináře k Norským fondům v Evropském domě se zúčastnilo celé vedení OS.

 

19. března

* Krajská rada Pardubického kraje jednala s představiteli kraje o přípravě fúze nemocnic. Jednání se za OS zúčastnily místopředsedkyně Ivana Břeňková  a právnička Mgr. Ivana Štěpánková.

 

18. března

* Jednání sekce lázeňství řešilo aktuální situaci v resortu. Schůzky se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, Sdružení lázeňských míst ČR a Svazu léčebných lázní ČR. Za vedení OS s přítomnými diskutovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Dialogu odborů se zaměstnavateli se v Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem účastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právnička JUDr.  Zuzana Pláničková.

 

17. března

* Jednání výboru ČMKOS pro rovné příležitosti se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

14. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský jednali se zástupcem T-Mobile CZ o další spolupráci s tímto mobilním operátorem.

 

13. března

* Vedení OS se zúčastnilo jednání dozorčí rady odborového svazu.

 

12. března

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

11. března

* Sněm ČMKOS jednal o aktuálních otázkách a o přípravě VI. sjezdu ČMKOS. Za OS se zúčastnilo jeho vedení a čtyři zástupci výkonné rady.

 

6. března

* V odpoledních hodinách se s odboráři sešel na pravidelné schůzce premiér Bohuslav Sobotka. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková opět upozornila na problémy ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

4. a 5. března

* Vedení odborového svazu se zúčastnilo mezinárodní konference ČR a SR sekcí nemocnic. Konference se zaměřila na demografický vývoj pacientů i zaměstnanců a sociální dialog v nemocnicích.

 

4. března

* V Ostravě byla spuštěna propagační akce ČMKOS, kdy se zástupci odborů setkali s občany, aby jim zodpověděli dotazy k fungování odborů a případným zájemcům poradili v oblastech pracovního práva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

3. března

* V hotelu Olšanka se sešli předsedové odborových svazů, aby jednali o přípravě VI. sjezdu ČMKOS a aby se seznámili s vizí jednotlivých kandidátů do vedení ČMKOS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková po jednání odjela do Ostravy, aby spolu s vedením ČMKOS a jejími zaměstnanci připravili první infostan ČMKOS.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám