Březen 2016

30. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právničky svazu se zúčastnily jednání ČMKOS k návrhu stanoviska ČMKOS k novele zákoníku práce. 

* V Liberci se sešli předsedové odborových organizací na pravidelné poradě. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

 

29. března

* Při jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby bylo především oceněno úsilí, které sekce a vedení svazu vynaložily na udržení kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví. Šlo o dlouhodobý lobbing za dobrou věc, a to napříč všemi politickými stranami.

 

24. března

* Ve Zlíně se uskutečnila porada předsedů odborových organizací Zlínského kraje. Za vedení OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se za účasti místopředsedy OS Lubomíra Francla uskutečnilo další jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

23. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a zástupci sekce pracovníků hygienické služby se v Poslanecké sněmovně zúčastnili 3. čtení návrhu novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Dlouhodobá práce k záchraně hygienické služby se vyplatila. Hygienikům zůstane kompetence dozoru v restauracích.

* Porady předsedů odborových organizací Olomouckého kraje se za vedení OS zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

22. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala na Ministerstvu zdravotnictví s ředitelem pro ekonomiku o rozpočtu a financích příspěvkových organizací hygienické služby.

* Za účasti předsedkyně Dagmar Žitníkové a místopředsedy Lubomíra Francla se konala porada předsedů odborových organizací Moravskoslezského kraje.

 

21. března

* Právníci odborového svazu společně s vedením OS připravovali stanovisko k návrhu novely zákoníku práce.

 

18. března

* V budově Ministerstva zdravotnictví se sešel krizový štáb nemocnic. Odborů a pacientů s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby připravil a realizoval tiskovou konferenci k personální situaci ve zdravotnictví a finančnímu zabezpečení zdravotní péče. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání pracovní skupiny pro nelékařské zdravotnické pracovníky Ministerstva zdravotnictví.

 

17. března

* Vedení OS se zúčastnilo krajské konference zástupců odborových organizací z Plzeňského kraje.

 

16. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci ZO Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje místopředsedou Stanislavem Feitem a Jiřím Pachlem jednala s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Mgr. Markem Šlapalem o problémech, které vznikají mezi vedením záchranné služby a odborovou organizací. Jednání se dále zúčastnil ředitel Zdravotnické záchranné služby Ing. Milan Klusák a předsedkyně regionální rady ČMKOS Stanislava Slavíková.

 

15. března

* Vedení OS se sešlo se zástupci odborových organizací na poradě předsedů Středočeského kraje.

* Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila konference odborové organizace nemocnice Pardubice.

 

14. března

* Vedení OS se sešlo na poradě se zástupci pražských odborových organizací.

* V odpoledních hodinách jednali zástupci ZÚ Ústí nad Labem a Ostravy s náměstkem ministra a hlavním hygienikem Vladimírem Valentou, náměstkem pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ing. Petrem Landou, zaměstnavateli a zástupci odborů o příspěvku na provoz zdravotních ústavů. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Ministerstvo slíbilo řešení finanční situace.

 

11. března

* Mezinárodní konference na téma podpora sociálního dialogu zaměřeného na veřejné služby v oblasti sociálních služeb se zúčastnili místopředseda OS Lubomír Francl a Lucie Kučírková.

* Ve večerních hodinách se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil slavnostního zahájení Akademie sociální demokracie.

 

8. – 11. března

* Konference regionu EPSU pro střední Evropu a západní Balkán se v Dubrovníku zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Zúčastnilo se 60 delegátů z 10 zemí. Místopředsedkyně Břeňková jako zástupce titulára pro region byla pověřena vedením jednání. Zástupci ze všech zemí předložili zprávy o činnosti odborů, podpořili akční den 7. dubna proti marketizaci, komercionalizaci a privatizaci zdravotní péče a za nutný uznali rozvoj členské základny.

 

10. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou s ředitelem FN Motol MUDr. Miloslavem Ludvíkem a dalšími členy vedení nemocnice za účasti předsedy ZO Miroslava Krejčíře o personální situaci v nemocnici. Vedení nemocnice navrhuje, aby byl spuštěn pilotní projekt, který umožní doplnit chybějící personál sestrami a dalšími zdravotníky z Ukrajiny.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s poradci premiéra Bohuslava Sobotky, aby je informovala o nedostatku personálu v nemocnicích a o nenaplnění příslibu zvýšení mezd o 5 % v některých krajských nemocnicích. 

 

9. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem sešli v Poslanecké sněmovně s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Předmětem jednání byly pracovní podmínky zaměstnanců v sociálních službách.

* Jednání dozorčí rady OS se zúčastnilo celé vedení OS.

* Jednání sekce nezdravotnických pracovníků se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

8. března

* Jednala výkonná rada OS.

 

7. března

* Jednání výboru sekce pro práci s členskou základnou se zúčastnilo celé vedení OS.

* V odpoledních hodinách začalo jednání výkonné rady OS.

 

4. března

* Krajská rada Plzeňského kraje jednala s hejtmanem Václavem Šlajsem, radní pro oblast zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou a radním pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeňkem Honzem. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

3. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupci ZÚ Ústí nad Labem o činnosti ústavu, současně šlo přípravu jednání na Ministerstvu zdravotnictví s hlavním hygienikem Vladimírem Valentou.

 

1. a 2. března

* Na zámku Topolčianky na Slovensku se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb ze Slovenska, Rakouska a České republiky, které jsou sdružené v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Tato jednání probíhají každoročně a jejich obsahem jsou aktuální problémy, které řeší při své práci. Letošními hlavními tématy byl nábor a udržení členské základny a připravovaná smlouva mezi EU a USA – TTIP. Jednání se za OS zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková. 

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám