Březen 2018

29. března

* Na Úřadu vlády mělo proběhnout jednání předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a předsedy LOK-SČL Martina Engela s premiérem Andrejem Babišem k odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a slibu zvýšení platů a mezd o 10 % tarifů od 1. ledna 2019. Premiér měl další jednání s ČSSD, takže se zástupci odborů setkali s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který zopakoval své stanovisko, že je proti dalšímu plošnému zvýšení platů a mezd a necítí se vázán slibem předchozí vlády jejímž vicepremiérem byl současný premiér Andrej Babiš. Vzhledem k tomu, že zúčastnění nedospěli ke shodě, bude vyvoláno další jednání s premiérem Andrejem Babišem.

 

28. března

* V Praze jednala sekce zdravotnických záchranných služeb. Jednání se účastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v odpoledních hodinách  účastnila konference odborové organizace Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Děčín, o.z.

 

27. března

* Jednání ke zrušení karenční doby s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se za ČMKOS zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a ekonomický expert Ing. Martin Fassmann a za Asociaci samostatných odborů ČR její předseda Bohumír Dufek a předseda LOK-SČL Martin Engel.

* Porady s předsedy pokračovaly v Českých Budějovicích. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila kolektivního jednání. Uzavření kolektivní smlouvy bylo pro všechny odborové organizace i stranu zaměstnavatele náročné.

 

26. března

* Na úřadu vlády se k jednání o zrušení karenční doby sešlo předsednictvo tripartity rozšířené o další účastníky. Za odbory se jednání zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a člen výkonné rady OS Ivan Šterzl jako expert ČMKOS.

* Jednání valné hromady Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

23. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil kolektivního vyjednávání v Léčebných lázních Janské Lázně.

 

22. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se jako host za stranu odborů zúčastnila jednání krajské tripartity Zlínském kraji.

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili porady s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci v Ústí nad Labem.

 

21. března

* Porady s předsedy a dalšími zástupci ZO se v Liberci zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s předsedou LOK-SČL Martinem Englem, aby se za stranu odborů připravili na jednání o navýšení platových tarifů a základních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví.

 

20. března

* Jednání Sněmu ČMKOS se zúčastnilo osm zástupců odborového svazu včetně předsedkyně OS Dagmar Žitníkové. Sněm řešil aktuální problémy, hodnotil práci konfederace a zabýval se přípravou VII. sjezdu ČMKOS, který se uskuteční v dubnu.

* Porady s předsedy a dalšími zástupci ZO se v Pardubicích zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

19. března

* Jednání o podmínkách práce zaměstnanců v domově pro seniory se v Chocni se účastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se svazovou právničkou Mgr. et Ing. Štěpánkou Řandovou. Jednání se konalo na žádost předsedkyně odborové organizace Ivany Smejkalové.

 

15. března

* V Karlových Varech se porady s předsedy odborových organizací Karlovarského kraje zúčastnili místopředsedové Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

* V Rokycanské nemocnici a. s. se konalo další kolo vyjednávání o kolektivní smlouvě a organizačních opatřeních s dopadem na propouštění dělnických profesí.

 

14. března

* Jednala dozorčí rada OS.

* Odpoledne se na pravidelném metodickém dnu sešli na OS regionální manažeři. S místopředsedou Lubomírem Franclem projednávali mimo jiné novinky v metodice pro odborové organizace a průběh porad s předsedy odborových organizací.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).

 

13. a 14. března

* Jednání zástupců odborů EU z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb se v Bruselu účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

13. března

* Jednala výkonná rada OS.

 

12. března

* Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se konalo jednání výkonné rady OS a členů sekce sociál s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou. Účastnilo se celé vedení OS.

* Odpoledne pokračovalo jednání výkonné rady OS.

 

9. března

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl přijali pozvání na konferenci odborové organizace Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Po konferenci následovala velice zdařilá oslava MDŽ.

 

8. března

* Porada s předsedy a zástupci odborových organizací Kraje Vysočina se konala  v Jihlavě za účasti místopředsedů OS Ivany Břeňkové a Lubomíra Francla.

 

7. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví účastnil jednání o vypořádání připomínek k návrhu úhradové regulace zdravotnických prostředků.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Brně zúčastnila porady s předsedy jihomoravských odborových organizací.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zástupci odborové organizace ZZS Jihomoravského kraje projednala návrh na další postup řešení dlouhotrvajících problémů.

 

6. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil výběrového řízení na místo ředitele Státních léčebných lázní Janské Lázně, státní podnik.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Plzni zúčastnila porady s předsedy odborových organizací.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupci společnosti SeneCura v Seniorcentru Plzeň.

 

5. března

* Jednání dotační komise MPSV k rozdělení financí pro neregionální podporu se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Vedení OS jednalo s právníky svazu o GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s ohledem na povinnosti základních odborových organizací vyplývající z tohoto dokumentu.

 

1. března

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se v Hradci Králové zúčastnili porady s předsedy Královéhradeckého kraje.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám