Březen 2020

30. března

* Odborový svaz vydal tiskovou zprávu, ve které žádá politiky a další, kteří se veřejně vyjadřují, aby vážili svá slova vůči zdravotníkům a zaměstnancům sociálních služeb. Zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách se o své pacienty a klienty už dlouhodobě starají ve velmi obtížných podmínkách, v nedostatečném počtu, v obrovském fyzickém i psychickém vypětí. Současná pandemie COVID-19 toto vše ještě umocňuje a vyhrocuje nutností pracovat s nedostatkem osobních ochranných prostředků či zcela bez adekvátních ochranných prostředků.

 

29. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková byla hostem Otázek Václava Moravce, kde se především projednávaly otázky spojené se zvládnutím péče v našem zdravotnictví a v sociálních službách.

 

27. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali formou videokonference s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o situaci v nemocnicích a o opatření Ministerstva zdravotnictví ke karanténě. Oba předsedové sdělili, že požadavek na zrušení opatření za stranu odborů trvá.

 

24. března

* Odborový svaz se spolu s LOK-SČL znovu obrátil dopisem na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha kvůli svému nesouhlasu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke karanténě pro zdravotnické pracovníky a zopakoval návrh na jeho zrušení.

 

21. března

* Odborový svaz spolu s LOK-SČL vydal tiskové prohlášení, ve kterém upozorňuje na selhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. V prohlášení konstatuje, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v době pandemie COVID-19 zásadně selhal. Nezajistil včasnou ochranu zdravotníků, zejména rouškami a respirátory, a tím pádem druhotně ani ochranu veřejnosti. Dále požadujeme okamžité zrušení mimořádného opatření ministerstva ke karanténě pro zdravotnické pracovníky. 

* Odborový svaz se spolu s LOK-SČL obrátil na premiéra Andreje Babiše, aby neprodleně řešil problémy v oblasti zdravotnictví a aby opatření, která vydává Ministerstvo zdravotnictví, potvrzovala vláda. V dopise byl uveden zásadní nesouhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke karanténě pro zdravotnické pracovníky a návrh na jeho zrušení.

 

20. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice. Jednání probíhalo elektronickou formou.

 

17. března

* Vedení odborového svazu odeslalo dopisy premiérovi Andreji Babišovi, ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, v nichž upozorňovalo na hrozbu kolapsu systému zdravotnictví pro nedostatek ochranných pracovních prostředků pro zdravotnické pracovníky v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientům s COVID19.

* Odborový svaz se obrátil na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s dotazy týkajícími se zabezpečení provozu lázní v souvislosti s vyhlášením karantény pro ČR.

 

16. března

* Odborový svaz podpořil a rozšířil výzvu záchranářů z Moravskoslezského kraje, aby občané kontaktovali tísňovou linku 155 jen v případě závažného zdravotního stavu, nikoliv pro získání informací o virové nákaze či s jinými dotazy. Linka tísňového volání stále slouží především k řešení život ohrožujících stavů a situací.

 

12. března

* V budově odborového svazu se konala tisková konference k situaci s pandemii COVID- 19, na níž vedení odborového svazu a předseda LOK-SČL Martin Engel upozorňovali na nedostatečné vybavení zdravotnických pracovníků v nemocnicích a v sociálních službách osobními ochrannými prostředky a předložili možná řešení v této pandemické krizi.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková  spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou a regionálním manažerem Vladimírem Andrejchem zúčastnili schůzky se členy místní organizace sociálních služeb v Mostě, kde probírali vnitřní záležitosti organizace a nastavili si plán další spolupráce.

 

11. března

* Jednala dozorčí rada OS.

* V nemocnici v Rokycanech byl uzavřen dodatek ke kolektivní smlouvě o navýšení mezd zaměstnanců. Jednání se zúčastnily místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách se místopředsedkyně OS Jana Hnyková zúčastnila kulatého stolu k veřejným sbírkám, kde se kompletovaly připomínky k novele zákona o veřejných sbírkách.

* Vedení OS jednalo s regionálními manažery a inspektory BOZP o systému práce svazu v souvislosti s přijatými vládními opatřeními. 

 

10. března

* Jednala výkonná rada OS.

 

9. března

* Na odborovém svazu jednala sekce zdravotnických záchranných služeb, která probírala nejen současnou situaci onemocnění COVID-19 a připravenost záchranné služby. Členové sekce se věnovali také kolektivnímu vyjednávání v jednotlivých krajích a navýšení příplatků a sociálních výhod. Účastnilo se celé vedení odborového svazu.

 

6. března

* Vedení odborového svazu se zúčastnilo Plesu sester, který pořádala Česká asociace sester v krásných prostorách pražského Žofína.

 

5. března

* V ALZHEIMER HOME v Praze se uskutečnila tisková konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k aktuální situaci a opatřením proti šíření koronaviru. Na tiskové konferenci vystoupila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Před zahájením tiskové konference předsedkyně spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou se všemi zúčastněnými hodnotily současný stav.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková navštívily novou předsedkyni poslaneckého výboru pro sociální politiku Janu Pastuchovou (ANO), s níž probraly novelu zákona o sociálních službách, připravovanou komoru nelékařských pracovníků a situaci ve zdravotnické záchranné službě.

 

4. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková v Poslanecké sněmovně navštívily poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou (KSČM) a projednaly s ní přípravu semináře k hygienické službě a její záštitu.

 

3. března

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková a poradce pro ekonomiku OS Kamil Kubáň spolu se členy odborové organizace Barevné domky Hajnice zahájili kolektivní vyjednávání k nové kolektivní smlouvě.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnila vypořádání připomínek odborů k novele zákona o zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách. V některých zásadních připomínkách je odborový svaz s ministerstvem v rozporu.

 

2. března

* V nemocnici v Táboře bylo ukončeno několikaměsíční vyjednávání a uzavřela se kolektivní smlouva. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanou Břeňkovou a regionálním manažerem Václavem Matouškem.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám