Brífink po pražské krajské konferenci

S novináři se na krátkém brífinku po skončení pražské krajské konference ve čtvrtek 14. září setkali členové vedení odborového svazu a čtyři předsedové odborových organizací, účastníci konference. Zúčastnil se také předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková na úvod informovala, že se v Praze na krajské konferenci sešli zástupci odborářů z nemocnic, záchranky a dalších typů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Diskutovali o aktuální situaci na svých pracovištích, především o vážných problémech způsobených nedostatkem zaměstnanců, přetěžováním zaměstnanců a spoustou předčasové práce. Velmi negativně vnímají novelu zákoníku práce, která umožní další legální zvýšení přesčasové práce, i vládní konsolidační balíček, který na zaměstnance dopadne. Delegáti konference proto v usnesení přijali závěry, v nichž se obracejí na politiky, a výzvu určenou politikům vládních stran – viz níže jako soubory ke stažení.

Předseda Martin Engel zdůraznil, že je jako pěst na oko, když v harmonizační novele o sladění pracovního a soukromého života se zdravotníkům dává, že mohou kvazidobrovolně sloužit ještě jednou tolik přesčasů. Popsal, proč považuje dobrovolnost zvýšených přesčasů za iluzorní a jak může zaměstnavatel nepřímo zvláště mladé doktory k odpracování těchto přesčasů nutit. Lékařský odborový klub nyní rozšíření přesčasů v novele zákoníku práce posuzuje po právní stránce, zjišťuje, jak přesně je problém řešen v zahraničí, a zvažuje, že se obrátí na Evropskou komisi.

Předsedkyně odborové organizace Městské polikliniky Praha a předsedkyně pražské krajské rady OS Jaroslava Carrasco informovala o negativních důsledcích snížení fondu FKSP z 2 % na 1 % a o oslovování poslanců s cílem, aby tuto změnu nepodpořili.

Předsedkyně Dagmar Žitníková doplnila, že jak FKSP, tak nedaněné benefity mají ve zdravotnictví a v sociálních službách velký význam a mnoha zaměstnavatelům pomáhají se stabilizací zaměstnanců.

Předseda odborové organizace pražské záchranky, člen pražské krajské rady a člen sekce zdravotnických záchranných služeb Jakub Štětka popsal obrovský nárůst počtu výjezdů ZZS, náročnost práce záchranářů, jejich současné velké zatížení a hrozící dopady novely zákoníku práce, která umožní, aby záchranář za rok v zaměstnání odpracoval až rok a půl.

Předseda odborové organizace Státního zdravotního ústavu a řídící sekce pracovníků hygienické služby Jiří Pohořalý seznámil s šíří práce hygienické služby jako orgánu ochrany veřejného zdraví a s jejím významem pro zdraví všech občanů.

Předsedkyně odborové organizace Všeobecné fakultní nemocnice, členka výkonné rady OS, místopředsedkyně pražské krajské rady a řídící sekce nemocnic Monika Stejnerová připomněla, že v nemocnicích vedle lékařů a sester pracuje i další zdravotnický personál, přičemž pomocného zdravotnického personálu, který je nezbytně nutný, je stálý nedostatek, navíc je špatně placený, například základní plat sanitáře po odpracovaných 32 letech činí v současné době 21 490 korun. Změny chystané ve vládním balíčku se proto těchto zaměstnanců velmi citelně dotknou.

Místopředsedkyně OS Jana Hnyková popsala situaci v sociálních službách, kde je velká fluktuace, velká nemocnost, špatné odměňování a nemožnost sehnat nové zaměstnance. Zmínila příklad zařízení, odkud nyní odchází pět zaměstnanců, kteří poskytovali přímou péči, a není vůbec jasné, jak se podaří pokrýt služby. Uvedla informaci od další kolegyně, která chodí dávat plazmu za peníze, protože jinak se nemůže za plat v sociálních službách uživit.

Předsedkyně Dagmar Žitníková na závěr přečetla text výzvy vládním politikům nazvané Zastavte to a buďte opravdu zodpovědní!

Video z akce zpracováváme a poté ho najdete zde na webu.

Reportáž České televize najdete na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058310914/ (od minuty 8.15 do minuty 17.36)

Foto autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 29. 9. 2023 / 20:03

Odboráři z celého světa se sešli v červnu v Ženevě

Ve dnech 29. a 30. června 2023 v Ženevě jednal výkonný výbor celosvětové odborové Internacionály veřejných služeb (PSI). Pro účastníky, kteří se nemohli být přítomni, bylo zajištěno on-line připojení.

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:26

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Načíst další
 
Napište nám