Byly to příjemné čtyři roky. Děkuji

V uplynulých týdnech jsme se s vámi setkávali na krajských konferencích. Setkání s vámi je pro nás vždy vítanou příležitostí vyměnit si informace, vyslechnout si vaše úspěchy i problémy. Vzhledem k tomu, že to byly poslední krajské konference v tomto volebním období, hlavním tématem byla příprava našeho VIII. sjezdu. Informace o jednotlivých konferencích najdete uvnitř tohoto čísla.

Původně jsem si myslel, že v době, kdy budu psát tento úvodník, bude období relativního klidu a my se budeme věnovat hlavně vnitrosvazovým záležitostem. Opak je však pravdou. Stále není jasné, o kolik procent se navýší platy a mzdy v roce 2019, stále se řeší personální krize ve zdravotnictví a další problémy. Jednání stále probíhají a o jejich výsledcích vás samozřejmě budeme informovat.

Jak jsem již uvedl, blíží se náš VIII. sjezd, takže kromě přípravy a organizace sjezdu je tato doba i dobou bilancování, a to nejen pro odborový svaz, ale i pro mne.

Uplynulé čtyři roky byly pro mne nejprve obdobím, kdy jsem se učil mnoho nových věcí. I přesto,že jsem byl členem výkonné rady od roku 2002, a měl jsem nějaké informace, jak svaz funguje a co výkon funkce místopředsedy obnáší, byla to pro mne velká změna v pracovním i osobním životě. Udělal jsem určitě mnoho chyb, některé věci se nepovedly, některé možná ano. Hodnotit svou činnost na svazu není mým úmyslem, to nechám na vás, členech našeho svazu. Při své činnosti jsem potkal mnoho zajímavých lidí, kteří jsou zapáleni pro dobrou věc a věnují práci v odborech mnoho úsilí i na úkor svého rodinného života a volného času, za což vám všem děkuji.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi byli při mé činnosti nápomocni, ať už předsedkyni OS Dagmar Žitníkové, místopředsedkyni Ivaně Břeňkové, zaměstnancům svazu, členům orgánů OS i všem ostatním členům. Byly to pro mne příjemné čtyři roky.

Závěrem bych nám všem chtěl popřát, aby další čtyřleté období bylo jak pro nové vedení OS, které na sjezdu bude zvoleno, tak i pro všechny alespoň stejně úspěšné jako to, které pomalu končí. Politici a zaměstnavatelé se mění, ale odbory zůstávají.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám