Mgr. Lubomír Francl

Profese: vedoucí radiologický asistent

Pracoviště: nyní OSZSP ČR

Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54,
370 01 České Budějovice

Funkce: místopředseda odborového svazu, garant sekce lázeňství OS

Mgr. Lubomír Francl se narodil 27. 11. 1959 v Praze. Základní školu a gymnázium navštěvoval v Praze na Žižkově. Po gymnáziu odmaturoval v roce 1981 na střední zdravotnické škole v Praze. V rámci prohlubování kvalifikace absolvoval specializační studium v oboru radiologický laborant na úseku práce radioterapie na IDVZP v Brně. V roce 2002 ukončil magisterské vzdělání – studijní program specializace ve zdravotnictví, studijní obor radiologický asistent na ZSF JU České Budějovice. Do prvního zaměstnání nastoupil do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a po absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 1983 na onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, kde pracoval až do konce roku 2014, od 1. 7. 1989 jako vedoucí radiologický asistent. Rovněž na částečný pracovní úvazek vyučoval jako odborný asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Členem OS je od jeho vzniku. V ZO OSZSP Nemocnice České Budějovice byl od roku 1990 členem výboru a od roku 2002 působil jako předseda ZO. V roce 2002 byl zvolen do výkonné rady OSZSP ČR, kde působil do listopadu 2014. Na VII. sjezdu OSZSP ČR dne 21. 11. 2014 byl zvolen do funkce místopředsedy.

Je ženatý, má dvě dcery.

 
Napište nám