Červen 2011

30. června a 1. července

 • Jednání evropských odborů, zástupců ze zdravotnictví a sociální péče, se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Evropští odboráři projednávali plán své práce, hlavní problémy a úkoly. Je zřejmé, že politici se společně domlouvají na postupech ke konkurenceschopnosti ekonomik, odbory musí vyvíjet společný tlak na své vlády a politiky.

  30. června

 • Na společné tiskové konferenci ČMKOS a ASO vystoupila s postojem odborů ke zdravotnické a sociální reformě předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

  29. června

 • V Pardubicích jednali zástupci nemocnic kraje s radní Mgr. Markétou Tauberovou. Za vedení OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.
 • Zástupci odborářů z nemocnic, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, se spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou postupně sešli kvůli situaci v těchto zařízeních s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou, hejtmanem kraje Jaroslavem Palasem a místopředsedou ČSSD Michalem Haškem. Odboráři na jednání vyjádřili zásadní nesouhlas s návrhem ekonomického pronájmu nemocnic soukromým subjektům a s dosavadním přístupem zástupců kraje k řešení problémů ve zdravotnictví. Na jednání odbory opakovaně zástupce kraje upozornily na špatně nastavené smlouvy a na některé outsourcingy, které zdravotnická zařízení poškozují. Odboráři požadovali, aby kraj s nimi dále jednal a aby se v zařízeních nezhoršily pracovní a platové podmínky členů odborového svazu a dalších zaměstnanců.

  28. června

 • Jednání se starostou České Kamenice Bc. Martinem Hruškou kvůli postupu a přístupu zaměstnavatele a policie k šetření údajné ztráty v zařízení sociálních služeb se účastnila se zástupci odborové organizace místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. V současné době byl dán podnět na Inspekci Policie České republiky.
 • Ke společné poradě se sešli zástupci odborů, pacientů, zdravotně postižených, seniorů a občanské veřejnosti, aby projednali společný happening proti zdravotnické reformě. Jednání vedla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

  27. června

 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková konzultovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí postup prací na projektu k optimalizaci sítě.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedy OS a se zástupci ČMKOS o dalších akcích odborů proti navrhovaným reformám, které ve svých důsledcích poškozují odboráře.

  23. – 26. června

 • Jednala výkonná rada odborového svazu, kromě obvyklé pracovní části byla jejím tématem také část věnovaná rétorice a veřejnému projevu.

  24. června

 • Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se uskutečnilo jednání k dotačnímu řízení pro sociální služby. Za OS vystoupil s připomínkami člen výkonné rady Ing. Tomáš Havlásek.

  22. a 23. června

 • V Blansku se konala mezinárodní konference sekce nemocnic. Slovenští a čeští odboráři z nemocnic si předali informace a zkušenosti nejen z pracovního života, ale i z politického a samozřejmě osobního. Jednání se účastnilo celé vedení svazu. Mezi hosty byli zástupci zaměstnavatelů i ministerstev.

  22. června

 • Po jednání tripartity se opět mimořádně sešla Rada ČMKOS, aby vyhodnotila dosavadní vývoj situace a připravila další strategii pro nadcházející jednání.

  21. června

 • V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se konal seminář k otázce financování lázeňství z veřejného zdravotního pojištění. Semináře se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a zástupci sekce lázeňství – její řídící Martin Vacek, garantka sekce za výkonnou radu Helena Šebestová a odborná pracovnice OS Ing. Terezie Písařová.
 • Ing. Terezie Písařová byla náměstkem ministra zdravotnictví Vítězslavem Vavrouškem jmenována do skupiny k indikačnímu seznamu úhrad z veřejného zdravotnictví pro část lázeňství.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zodpovídala dotazy novinářů k připravované zdravotnické a sociální reformě.

  20. června

 • V budově OS se konalo jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb o postojích odborů a zastoupení odborů České republiky v evropských strukturách. Jednání vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • Zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády se sešli na jednání řádné tripartity. Témat bylo velmi mnoho a jednání probíhalo do pozdních nočních hodin.

  17. června

 • Jednání týmu k projektu bipartitního dialogu se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, k části sociální péče právnička Mgr. Ivana Štěpánková.
 • Mimořádného jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Po jednání Rady následoval brífink, kde předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil spolu s předsedkyní Žitníkovou zopakovali médiím výhrady odborů k reformám.

  16. června

 • Členové Koalice dopravních odborových svazů a Asociace samostatných odborů stávkovali proti připravovaným vládním reformám. Vedení a další členové OS se zúčastnili protestního shromáždění na Palackého náměstí.
 • V budově Ministerstva zdravotnictví se konalo připomínkové řízení ke zdravotnické reformě. Na jednání, které bylo svoláno pouze pro odbory (ostatní připomínková místa se jednání nezúčastnila), prezentovaly připomínky předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

  14. a 15. června

 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se, na žádost základní odborové organizace pražské Fakultní nemocnice Bulovka, účastnila výběrového řízení na ředitele/ku této nemocnice.
 • V budově ČMKOS jednali předsedové OS o aktuální situaci a připravili se na jednání mimořádné tripartity.
 • Na Úřadu vlády se sešla mimořádná tripartita. Zástupci odborářů zopakovali své odborné a ekonomické výhrady k připravovaným reformám. Předsedkyně Dagmar Žitníková za OS připomněla nesplněné sliby Ministerstva zdravotnictví k úpravě navrhovaných změn a ostře za OS odmítla právně špatně připravenou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

  13. června

 • Odbory jednaly v Krajské zdravotní, a.s., o objemu mzdových prostředků pro následující období. V kolektivní smlouvě, která je uzavřena do pololetí příštího roku, je napsáno, že o dalším objemu mezd se bude jednat do června tohoto roku. Vedení společnosti navrhlo odborům pokles objemu mzdových prostředků, což je ekonomicky pro vedení jistě zajímavé, ale v praxi, po akci Děkujeme, odcházíme, po ustanovení v kolektivní smlouvě, že nedojde k poklesu průměrných výdělků jednotlivých kategorií zaměstnanců, že se bude jednat o dalším objemu mezd, opravdu nepřijatelné. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s JUDr. Vratislavem Tomkem.
 • Jednání krizového štábu Českomoravské konfederace odborových svazů se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. V odpoledních hodinách se konal společný brífink ČMKO, Asociace samostatných odborů a Koalice dopravních odborových svazů k připravované stávce Koalice odborových svazů a ASO. Na brífinku vystoupila se stanoviskem OS k připravovaným vládním reformám předsedkyně Žitníková.

  10. června

 • V Domě odborových svazů jednala Rada ČMKOS o dalším postupu týkajícím se reforem. Rada ČMKOS vzhledem k závažnosti situace, asociálnosti reforem a formálnosti sociálního dialogu vyhlásila stávkovou pohotovost ČMKOS a podpořila Koalici dopravních odborových svazů a její připravovanou stávku.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková studovala v budově Ministerstva zdravotnictví podkladové materiály účastníků výběrového řízení na pozici ředitele/ky FN Bulovka.

  9. června

 • Ministerstvo zdravotnictví v rámci dílčího řešení reformy připravuje transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. K problematice se konalo setkání se zástupci profesních organizací, kde jim byl celkový koncept představen. Zástupci jednotlivých nelékařských organizací se shodli na nutnosti sejít se k prodiskutování problematiky změn poté, co z Ministerstvo zdravotnictví obdrží zápisy o již uskutečněných dílčích jednáních. Pracovní schůzku k další dohodě profesních organizací sezvala UNIFY ČR. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a právnička Mgr. Ivana Štěpánková.
 • V Rakouském Linci se uskutečnila demonstrace nesoucí název „Nein – spitalsreform, Ja – Gesundheit reform. Na této demonstraci se za OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.

  8. června

 • Jednání krizového štábu ČMKOS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • V Brně se konala konference sekce pracovníků hygienické služby. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková, která je garantem sekce.
 • V odpoledních hodinách byl zahájen dvoudenní seminář sekce pracovníků hygienické služby v Mistříně, kterého se zúčastnil hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský.

  6.-8. června

 • Pokračoval projekt Šampion ve Zlenicích. Akce se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  7. června

 • Jednání dotační komise se na MPSV zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Členům komise byly předloženy návrhy na dofinancování některých služeb, ale s tím, že o dotacích zásadně rozhoduje ministr, neboť je to jeho výsostné právo.
 • Po jednání komise se konala schůzka k návrhům MPSV na úpravu dotačního řízení pro rok 2012. MPSV požádalo zúčastněné, aby předložili vlastní dílčí návrhy na úpravu systému dotačního řízení.
 • Společné jednání KR Ústeckého kraje s hejtmankou Vaňhovou se konalo v Nemocnici Teplice. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

  3.-5. června

 • V Českých Budějovicích se konal turnaj v nohejbale, který byl zahajovací akcí XII. ročníku sportovních her odborového svazu. Turnaje se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský. Jedním ze zúčastněných týmů bylo družstvo ČMKOS, které vedla místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.

  3. června

 • Ve Strakově akademii jednali předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková s premiérem Petrem Nečasem. Zavadil a Žitníková opět informovali premiéra o nesouhlasu odborů se zdravotnickou reformou a žádali ho o její stažení. Premiér na jednání oznámil, že má na reformu odlišný názor. Předseda Zavadil dále premiérovi navrhl některé úpravy důchodové reformy a požádal ho, aby se k návrhům odborů vyjádřil do příštího pátku.

  2. června

 • V nemocnici v Litoměřicích se konala konference členů základní organizace. Jednání se na pozvání předsedy ZO Martina Bukváře zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Konference byla velmi pečlivě připravená, jednání se zúčastnil i místostarosta města, ředitel nemocnice a další člen dozorčí rady nemocnice. Překvapením spíše bylo, že o setkání byl poměrně malý zájem.
 • V budově ČMKOS se konalo jednání řídícího týmu k projektu násilí na pracovišti, kterého se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a Mgr. Kateřina Hofmannová.
 • Konalo se jednání Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti, kterého se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a Ing. Terezie Písařová.

  1. června

 • Na Městském úřadě ve Varnsdorfu se sešli zástupci města, nemocnice a odborů k řešení špatné komunikace vedení nemocnice s odborovou organizaci. Situace v nemocnici je vypjatá, odbory si stěžují na postupy ředitele zařízení kvůli jejich informovanosti a na nedodržování povinností, které zaměstnavateli stanoví zákoník práce. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení odborového svazu JUDr. Vratislav Tomek.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila ustavující schůze členů expertní skupiny k projektu Optimalizace sítě zdravotnických a sociálních služeb, kterou svolalo Ministerstvo zdravotnictví (více informací o projektu bude podáno v příštím čísle Bulletinu).
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám