Červen 2012

29. června

* K přípravě kampaně Voda je lidské právo se v budově odborového svazu sešli Pavel Růžička, regionální předseda Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a pracovnice, která zajišťuje podporu, Terezie Písařová.

* Vypořádání připomínek k nařízení vlády k časové a místní dostupnosti zdravotní péče se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Odbory znovu připravované nařízení kritizovaly a zopakovaly zásadní nesouhlas s navrhovanými časy, které umožní redukci sítě nemocnic.

 

28. června

* Konala se porada vedení OS k aktuálnímu stavu zdravotnictví a sociální péče a k průběhu jednání o platových tarifech v sociálních službách.

* Tiskové konference na téma dostupnosti zdravotní péče se účastnili v Domě odborových svazů společně s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů Martin Engel a prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár. Konferenci uvedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

26. června

* Jednal výbor projektu bipartijního sociálního dialogu k části sociální a zdravotní. V části zdravotní je problém se zpracovatelem části odměňování a pracovní doba. Za odborový svaz se zúčastnily právnička Ivana Štěpánková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský se setkali s předsedou Lékařského odborového svazu-Svazu českých lékařů Martinem Engelem a místopředsedou Milošem Volemanem, aby společně řešili další postup ve věci nesplnění slibu ministra zdravotnictví Leoše Hegera zvýšit platy a mzdy a ve věci avizovaného snižování počtu nemocnic. Při jednání se zabývali i alternativami možných protestních akcí.

* Pracovního setkání s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou se spolu s ostatními předsedy odborových svazů zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková. Jednání bylo zaměřeno na otázky sociálního partnerství a sociálního dialogu v regionech. Závěrem byla dohodnuta další schůzka, která se uskuteční za účasti zástupce Asociace krajů ČR.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou se odpoledne sešly s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou a prezidentem Svazu pacientů ČR Lubošem Olejárem.

 

25. června

Jednáni v Krajské zdravotní, a.s., bylo uzavřeno dohodou o prodlouženi stávajici kolektivni smlouvy, která zajišťuje zaměstnancům mzdové postupy a benefity na stávající úrovni. Odbory jsou nespokojeny s tím, že v nemocnici není plněno memorandum ke zvýšení mezd. Jednání se účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právník JUDr. Vratislav Tomek.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Na MPSV jednalo předsednictvo monitorovací skupiny projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. OS na schůzce zastoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

21. a 22. června

* Mezinárodní organizace práce ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádala v Bruselu mezinárodní konferenci ke změnám ve veřejném sektoru a jejich dopadům na poskytování veřejných služeb. Konference se zúčastnili zástupci vlád, zaměstnavatelů a odborů z 30 zemí. ČR zastupovali místopředsedkyně OS Ivana Břeňková za odbory a náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka za vládu.

 

21. června

* Jednání dozorčí rady OS se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský. Předsedkyně seznámila s aktuálním děním ve zdravotnictví a sociálních službách, místopředseda s dozorčí radou řešil provozní záležitosti.

 

20. a 21. června

* Pravidelné setkání regionálních pracovníků a inspektorů BOZP navštívili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský. Probíraly se podněty z regionů a program evidence členské základny.

 

19. června

* Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů pod vedením předsedy JUDr. Bořislava Šubrta organizovala výroční odborovou konferenci k aktuálním otázkám pracovněprávních vztahů. Jedním z přednášejících byl také JUDr.Dominik Brůha, advokát spolupracující s odborovým svazem. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V Plzni za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové jednala krajská rada s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem a radním pro oblast zdravotnictví Václavem Šimánkem. Hlavními projednávanými body bylo Ministerstvem zdravotnictví připravované snížení lůžek a splnění slibu ministra Hegera zvýšit platy a mzdy ve zdravotnictví. Diskutovalo se o situací v nemocnicích v regionu, zvláště o Rokycanské nemocnici, která je kroky ministerstva a zdravotních pojišťoven ohrožená nejvíce.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil diskusního fóra na téma „Organizace následné a dlouhodobé zdravotní péče: Co nemocní potřebují a co jim dnes nabízíme?“ pořádaného Institutem pro veřejnou diskusi v Praze.

 

18. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila setkání zástupců odborů ve FN Plzeň – I. Předseda Krasimir Vasilev informoval členskou základnu o průběhu kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem. Ivana Břeňková informovala o průběhu jednání ve věci návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.

* Jednání mimořádné Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Na programu bylo vyhodnocení dosavadních protestních akcí a návrh na další spolupráci odborů a občanských iniciativ.

 

15. – 17. června

* Mezinárodní konference mladých odborářů z České a Slovenské republiky se konala na Moravě v Pavlově. Konference byla financována z prostředků Evropské federace odborů veřejných služeb (EPSU). Aktivním hostem za EPSU byl Josef Krejbych, subregionální tajemník pro střední Evropu a západní Balkán. Místopředseda OS Ladislav Kucharský konferenci zaštitoval po organizační stránce a současně prezentoval oblast komunikace. Za ČMKOS se účastnila místopředsedkyně Radka Sokolová s příspěvkem k portálu služeb Odbory Plus. Terezie Písařová, zaměstnankyně ústředí OS, informovala o aktivitách mladých na evropské úrovni. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková informovala o aktivitách EPSU a především o lobbingu jako jednom ze způsobů kolektivního vyjednávání.

 

13. – 15. června

* V Tvrdonicích na jihu Moravy se konala závěrečná část projektu „Šampion“, kterého se po celou jeho dobu zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

13. – 14. června

* V Bratislavě se konala pod záštitou Nadace Friedricha Eberta mezinárodní konference „Sociální partnerství a reformy ve zdravotnictví“, kterou spoluorganizovala sekce nemocnic. Za českou stranu se konference účastnilo na 30 zástupců odborářů z nemocnic a předsedkyně Dagmar Žitníková s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou.

12. června

* Konalo se pravidelné jednání výkonné rady OS.

 

11. a 12. června

* Zasedání výboru pro postavení žen a rovnost pohlaví se v Bruselu za region střední Evropy a západního Balkánu účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

11. června

* O situaci v sociálních službách jednala v Praze na ústředí odborového svazu sekce sociál.

* Vnitroodborovými problémy a marketingovými aktivitami se zabývala sekce pro členskou základnu.

* Jednala ekonomická komise OS, která hodnotila hospodaření OS za rok 2011. Jednání sekcí a ekonomické komise postupně navštívili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

* V odpoledních hodinách se uskutečnila první část jednání výkonné rady.

8. června

* Jednání evropských odborů veřejných služeb (EPSU) ke směrnici o pracovní době se za Českou republiku účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání se konalo v Bruselu.

 

7. června

* Sérii blokád ministerstev zakončila akce před Ministerstvem financí. Na 300 účastníků zde dalo najevo svou nespokojenost s prací ministra financí Miroslava Kalouska. Za OS se akce zúčastnila skupina odborářů s předsedkyní Dagmar Žitníkovou.

* Výjezdního zasedání krajské rady Olomouckého kraje v Teplicích nad Bečvou se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

6. června

* Vypořádání připomínkového řízení k indikačnímu seznamu pro lázeňskou péči se účastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a svazová právnička Zuzana Pláničková. Připomínky připravila sekce lázeňství.

* Pod heslem Nedáme svou důstojnost! se konala blokáda Ministerstva práce a sociálních věcí. OS na akci zastupovaly předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Blokády se účastnili i zástupci pražské krajské rady.

 

5. června

* Celé vedení OS a zástupkyně mladých odborářů v evropských strukturách Ing. Terezie Písařová se společně s vedením OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR vydali hledat fontánu. Cílem bylo vytvoření společné fotografie  pro připravovanou kampaň evropských občanských sdružení za právo na vodu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s představiteli odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy, aby společně připravili požadavky odborů na udržení systému odměňování.

 

4. června

* Jednání pracovní skupiny EPSU ke zdravotnictví se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, na programu byly otázky pracovních podmínek zaměstnanců, stárnutí zaměstnanců a nutnost zvýšení atraktivity zdravotnického povolání.

* Jednala krajská rada Kraje Vysočina. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* Odpoledne se před Ministerstvem zdravotnictví konal happening, kterého se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám