Červenec 2015

29. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s novým ředitele ZZS hlavního města Prahy MUDr. Petrem Kolouchem, aby se dohodli na další případné spolupráci.

 

28. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy.

 

27. července

* Jednání pléna tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS sešla spolu s předsedou LOK – SČL Martinem Engelem s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a jeho náměstky, aby projednali možnosti růstu platů a mezd ve zdravotnictví od 1. ledna 2016.

 

22. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou navštívily hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, aby projednaly užší spolupráci krajské rady a vedení kraje. Na jednání se obě strany vzájemně informovaly o proběhlých a probíhajících jednáních, která mají dopady do fungování zdravotnictví a sociálních služeb. Jednání se za kraj dále zúčastnili oba resortní radní – za zdravotnictví Milena Stárková a za sociální služby Zdeněk Honz.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková opět sešly s pracovníky Ministerstva zdravotnictví, aby společně vypořádali akční plány ministerstva Zdraví 2020. Ministerstvo plány upřesnilo a upravilo podle požadavku odborů.

 

21. července

* V ranních hodinách jednala předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou a předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Engelem s premiérem Bohuslavem Sobotkou o možnosti sjednocení odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví pod systém platů.

* Odpoledne se konalo další jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, kterého se předsedkyně OS Dagmar Žitníková účastnila jako zástupce ČMKOS spolu s ostatními předsedy OS veřejných služeb. Za vládní stranu se jednání zúčastnili také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr financí Andrej Babiš. Obsahem jednání bylo zvýšení platů a zvýšení finančních prostředků na tvorbu FKSP.  

 

17. července

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost se za OS zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Na programu byla informace o projektu k problematice pracovně-lékařských služeb. Poznatky získané v průběhu realizace projektu potvrdily, že platná právní úprava obsahuje mnoho rozporů a nejasností a při její aplikaci tak dochází k řadě chyb, které nelze odstranit zvýšenou osvětou ani sdílením příkladů dobré praxe, tedy čistě nelegislativními opatřeními, jak se původně sociální partneři domnívali. Podle názoru sociálních partnerů jsou některé identifikované problémy řešitelné pouze legislativními opatřeními, tedy změnou platné právní úpravy.

 

15. července

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo vypořádání připomínek k akčním plánům č. 3 – duševní zdraví, č. 8 – zvýšení dostupnosti návazné péče a č. 8a – zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče. Po vypořádání a zapracování připomínek budou akční plány předloženy vládě na vědomí.

 

14. července

* Jednala výkonná rada OS a valná hromada společnosti BONA SERVA.

 

13. – 17. července

* Místopředseda OS Lubomír Francl a členové výkonné rady OS Monika Kudrová a Martin Vostal se zúčastnili v německém Saalfeldu letní odborové školy na téma: Moc a bezmoc v Evropě.

 

13. července

* Ve FN Ostrava se uskutečnilo jednání odborů se zaměstnavatelem o kolektivní smlouvě. Smlouva byla dojednána a následně podepsána. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

10. července

* Předsedové odborových svazů se sešli s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou a se zástupci grémia ČSSD. Tématem společného jednání byla spolupráce odborů s ČSSD. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili jednání k operačnímu programu sociální dialog, OS by se mohl zúčastnit pouze v případě, že se zapojí ČMKOS.

 

9. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl jednali se zástupcem T-Mobile o prodloužení smlouvy.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly se zástupcem Ministerstva zdravotnictví k návrhu akčního plánu č. 8 – zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče.

 

8. července

* Před jednáním vlády se konala schůzka předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Ivana Břeňkové, místopředsedy Asociace poskytovatelů sociální péče ČR Jiřího Procházky a zástupců krajů Miloslava Čermáka a Ivany Stráské s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a ministrem financí Andrejem Babišem. Odbory, zaměstnavatelé a kraje přítomné vládní zástupce upozornili na napjatou situaci ve financování sociálních služeb a požádali o zvýšení dotací pro sociální služby ještě v letošním roce. Vláda na večerním jednání schválila částku 720 mil. Kč pro dofinancování sociálních služeb, a to z rezervy MPSV.

 

7. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou ZO Nemocnice v Litoměřicích Martinem Bukvářem o problémech malých nemocnic.

 

3. července

* Ke kolektivní dohodě vyššího stupně pro státní úředníky se sešli zástupci příslušných odborových svazů se zástupci MPSV a náměstkem ministra vnitra pro státní službu Josefem Postráneckým. OS zastupuje při jednání místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

2. července

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly v ostravské fakultní nemocnici se zástupci svazové odborové organizace, LOK –SČL a POUPZ o obsahu a uzavření kolektivní smlouvy. Odborové organizace se na jednání dohodly na dalším postupu jednání o kolektivní smlouvě. 

 

1. července

* Z podnětu ředitelky Ivany Řezáčové z Diakonie Sobotín se konalo jednání účastníků, kteří se pohybují v oblasti sociálních služeb a chtějí řešit financování zdravotní péče v sociálních službách. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo jednání pracovníků ministerstva s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou, zástupci ČMKOS a zaměstnavatelů k akčním plánům Zdraví 2020. Odbory na jednání vyslovily zásadní nesouhlas s postupem projednání a sdělily zásadní připomínky k akčnímu plánu na poskytování dlouhodobé a návazné zdravotní péče a k akčnímu plánu, kterým se má uskutečnit transformace psychiatrické péče.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám