Chceme v univerzitních nemocnicích dál platy, zopakovaly odbory na zdravotnické tripartitě

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví, takzvaná zdravotnická tripartita, měl na svém programu jednání v úterý 28. května legislativní plán ministerstva a návrhy zásadních zákonů pro další podmínky poskytované zdravotní péče a služeb.

Legislativní plán ministerstva pro rok 2013 zahrnuje jak návrhy nových zákonů, tak novel stávajících. Mezi ty zásadní patří návrhy zákonů o veřejném zdravotním pojištění, zdravotních pojišťovnách, univerzitních nemocnicích a podmínkách pro výkon povolání lékařů a nelékařských povolání. Uvedené návrhy jsou ve fázi vnitřního nebo vnějšího připomínkového řízení.

Sociální partneři obdrželi před jednáním pracovního týmu neoficiální informaci, že by měl být návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví stažen z legislativního plánu ministerstva pro rok 2013, tuto informaci však ministerstvo nepotvrdilo.

Sociální partneři upozornili, že legislativní plán nezahrnuje novelu zákona o zdravotních službách, tato novela prochází vnitřním připomínkovým řízením.

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích, kterým se plánuje odstátnění fakultních nemocnic, nebyl sociálními partnery odsouhlasen. Zákon je ve fázi společného vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Odbory se zásadami změn a s odstátněním univerzitních nemocnic nesouhlasí, ani nevidí důvod pro změnu právní formy. Pokud neuspějí, dlouhodobě požadují a budou požadovat, aby byl zaměstnancům zachován systém odměňování platem. Ministerstvo zdravotnictví ani Ministerstvo práce a sociálních věcí s tímto zásadním požadavkem odborů nesouhlasí a navrhují, aby byla zaměstnancům, stejně jako v akciových společnostech, přiznána mzda. Naopak se strany shodly na uplatnění sociálního fondu pro zaměstnance. Krátce lze shrnout, že zásadní důvod pro nový zákon o univerzitních nemocnicích, a to odstranění dvoukolejnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnanců fakultních nemocnic a lékařských fakult, tímto návrhem vyřešen nebyl.

K návrhům zákonů, kterém se týkají Všeobecné zdravotní pojišťovny, resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, nebyla dlouhá diskuse. Zaměstnavatelé ihned v počátku navrhli stažení z jednání pracovního týmu, opětovně předložen by měl být až po vypořádání připomínkového řízení.

Stejný požadavek, tedy neprojednávat návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, byl členy pracovního týmu přijat, a to i z důvodu, že návrh nebyl pro jednání předložen.

Členové pracovního týmu se shodli na požadavku, aby návrhy zákonů k veřejnému zdravotnímu pojištění, zdravotním pojišťovnám a univerzitním nemocnicí byly opětovně na pracovním týmu projednány po vnějším připomínkovém řízení a až poté aby byly zařazeny na jednání velké tripartity. To znamená, aby byly staženy z programu jednání Rady hospodářské a sociální dohody dne 24. června. V tomto smyslu byl vznesen požadavek na ministryni práce a sociálních věcí.

Pracovní tým pro zdravotnictví měl na svém programu také otázku poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Stále se diskutuje o otázce sociální péče, zdravotní péče, jejich úhrady. Členové pracovního týmu doporučili jednání na úrovni ministrů, ale v první fázi bude požadavek na jednání odborníků z řad pracovních týmů pro zdravotnictví a sociální služby.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám