Členové výkonné rady a výboru sekce sociál jednali s ministryní Jaroslavou Němcovou

V pondělí 12. března se zástupci odborového svazu setkali s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou a jejími náměstky za přítomnosti mluvčího MPSV Vladimíra Řepky. Setkání se za odborový svaz zúčastnili členové výkonné rady a členové výboru sekce sociál.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková poděkovala za možnost uskutečnit setkání na MPSV a uvedla problémy, které zaměstnance v sociální oblasti nejvíce trápí.

Ministryně Němcová seznámila přítomné s prioritami, které bude prosazovat. Jedná se zejména o to, co by měl stát garantovat – není vydefinovaná síť sociálních služeb garantovaná státem (ve smyslu dostupnosti, se stanovením počtu lůžek apod.), není určen objem finančních prostředků na uživatele, není vydefinována nadregionální síť (např. pro řešení problematiky autistů). Uvedla, že kraje musí vědět, jakou síť mají povinnost zaručit, řešení vidí v komunikaci se zástupci z krajů. Dále hovořila o nedostatečné činnosti lékařské posudkové služby v souvislosti s nevyřízenými žádostmi, o nepřipravenosti spuštění e-neschopenek a především se chce zabývat řešením sociálnězdravotního pomezí společně s ministrem zdravotnictví.  

Předsedkyně Žitníková ministryni seznámila s prací odborového svazu, jeho orgánů a sekcí a upozornila na neutěšenou situaci dětí po zrušení dětských center, které končí v dětských domovech nebo ve zdravotnických zařízeních. Otevřela otázku disproporce mezi objemem poskytované a hrazené ošetřovatelské péče zdravotními pojišťovnami v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ministryně sdělila, že se ošetřovatelskou péčí v zařízeních sociálních služeb intenzivně zabývá a dle jejího vyjádření by zdravotní péče o uživatele měla být indikátorem kvality poskytovaných sociálních služeb.

Dále se diskutovalo o spravedlivém a důstojném odměňování zaměstnanců a pracovních podmínkách v sociálních službách, přetěžování zaměstnanců, o odchodech zaměstnanců ze sféry sociálních služeb do méně náročných pracovních podmínek za lepším platovým ohodnocením.V souvislosti s předanými informacemi o náročných pracovních podmínkách zaměstnanců sociálních služeb byla ministryně seznámena s probíhajícím jednáním nad Kolektivní smlouvou vyššího stupně pro sociální služby, která by zajistila zaměstnancům pracovní podmínky lepší.

Členové delegace odborového svazu také připomněli aktuální problémy z praxe jako například administrativní zátěž, chybějící centrální registr, nevhodnou výplatu dávek hmotné nouze v zařízeních sociálních služeb formou poukázek, v praxi nefungující veřejné opatrovnictví, blížící se termín platnosti GDPR, nepřiznanou dodatkovou dovolenou v zařízeních sociálních služeb vzhledem ke skladbě uživatelů, nezastupitelnou roli všeobecných sester a jiné.

Diskutovalo se i o navržené novele zákona o sociálních službách, o minimálních personálních podmínkách a technickém a materiálním vybavením dle novely zákona, která by podle názoru odborářů nepřinesla lepší podmínky, ani kvalitu a jistotu pro uživatele a poskytovatele.

Zástupci MPSV sdělili, že návrh novely zákona o sociálních službách bude přepracován, dojde k úpravám směrných čísel pro jednotlivé kraje, budou řešeny optimální standardy prostřednictvím pracovních skupin.

Připravuje se zákon o sociální práci, sněmovní tisk č. 89 řeší formu výplat dávek hmotné nouze poukázkami, na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra v dohledné době bude k dispozici metodika k GDPR.

Zástupci ministerstva informovali také o návrhu hrazení paliativní péče v zařízeních sociálních služeb a o malé novele zákona o sociálních službách, která by zajistila převedení ZDVOPů (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) do systému sociálních služeb.

Za OS byl kladen důraz zejména na požadavek dostatečného zafinancování sociálních služeb, který by stabilizoval sociální služby, personální obsazení, spravedlivě ohodnotil zaměstnance a garantoval nejen kvalitu sociálních služeb, ale i rozvoj systému sociálních služeb do budoucna.

Také byl připomenut volební program Hnutí ANO, které před volbami slibovalo, že se zasadí o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců sociálních služeb a zvýší jejich platy do konce volebního období v roce 2021 minimálně na 150 % jejich současné úrovně.

Závěrem ministryně Němcová projevila zájem o další spolupráci nejen s vedením OS, ale i prostřednictvím pracovních skupin, kde by zástupci odborů mohli prezentovat poznatky a zkušenosti z praxe.

Foto Petr Vaník a Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám