ČMKOS představila své požadavky na budoucí vládu k překonání sociální a ekonomické krize

Se svými požadavky na budoucí vládu k překonání sociální a ekonomické krize seznámila v pondělí 16. září 2013 novináře Českomoravská konfederace odborových svazů. Zároveň představila analytický materiál, který odbory postupně předávají politickým stranám. Jde o klíčová doporučení, jimiž by se měla zabývat každá nová vláda, chce-li překonat sociální a ekonomickou krizi a nastartovat ekonomický růst.

Místopředseda ČMKOS Václav Pícl zdůraznil, že názory ČMKOS jsou neměnné, řadu let žádá vládu o předložení účinných aktivních protikrizových a prorůstových opatření.

Makroekonom a šéf analytického týmu ČMKOS Martin Fassmann zdůraznil, že ekonomika nepočká, až se politici dohodnou, je třeba konečně začít řešit problémy občanů tohoto státu. Nezaměstnanost narůstá, dochází k poklesu reálných mezd. Je potřeba zamést po předchozí vládě. Už byly zrušeny sKarty, je zapotřebí odstranit připravovaný systém jednotného inkasního místa a všechny s tím související zákony, protože by to přineslo daňové změny způsobující další pokles příjmu veřejných rozpočtů o téměř 20 miliard korun. Je třeba se zbavit II. důchodového pilíř a okamžitě je třeba se zabývat velmi složitou situací ve zdravotnictví a resort ekonomicky stabilizovat. Situace se tam velmi výrazně zhoršuje, protože předcházející vláda si problémy státního rozpočtu řešila na úkor systému zdravotního pojištění.

Program, který ČMKOS nabízí všem relevantním ekonomickým seskupením, je postaven na třech národních plánech:

1) Národní plán boje proti korupci, daňovým únikům, práci načerno a dalším negativním jevům. Musí se vytvořit příznivé prostředí pro další opatření, jinak se peníze nalité do ekonomiky rozkradou. ČMKOS v této oblasti již více než deset let požaduje zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí, zavedení majetkových přiznání jako nástroje kontroly relevance daně z příjmů fyzických osob, další omezení hotovostních plateb, znovuzavedení minimální daně OSVČ, je třeba zpřesnit definici lichvy a výrazně zvýšit vyhledávací a kontrolní činnost státních orgánů.

2) Národní plán zvýšení růstu ekonomiky, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. V krátkodobé dimenzi to hlavně znamená výrazné zastavení snižování deficitu veřejných financí, v dlouhodobé opatření v oblasti školství a vzdělávání a podporu konkurenceschopnosti.

3) Národní plán boje proti nezaměstnanosti a chudobě. Už dnes u nás žije pod hranicí chudoby více než milion občanů, z toho pod hranicí hmotné nouze, bídy, asi 650 tisíc občanů, v těchto rodinách je téměř 200 tisíc dětí. Je třeba zachránit pracovní místa, přijmout kurzarbeit v pravém slova smyslu, nastartovat program rekvalifikací pro již nezaměstnané občany a podporu zaměstnávání mladých lidí. Je potřeba vytvořit systém sociálního bydlení.

Předseda OS KOVO Josef Středula varoval před tím, že nezaměstnanost a začínající sociální nepokoje nemusí přejít jen do demonstrací, ale i do akcí, které nejsou v zájmu odborů, ale ani v zájmu dalších občanů. Popsal kritickou situaci v Moravskoslezském kraji, který už je 20 let zkoušen obrovskou nezaměstnaností, a uvedl, že ČMKOS podporuje demonstraci horníků konanou 17. září v Ostravě.

Odsoudil, že vlády v ČR již po mnoho let neudělaly nic proti nezaměstnanosti a chudobě, pouze vyvolávaly dojem, že nezaměstnaným se nechce pracovat, že chtějí žít ze sociálních dávek, a přitom neřešily problémy lidí, kteří pracovat chtějí, objektivně se za prací nemohou přestěhovat, rekvalifikace jsou nedostačující a neprobíhají v souladu se zájmy zaměstnanců a potřebami rozvoje regionu. Proč k tomu došlo? Česká republika nemá dlouhodobě žádnou hospodářkou politiku. Odbory mimo jiné požadují, aby byla průběžně zvyšována minimální mzda. Došlo k enormnímu snížení spotřeby obyvatel, protože se několik let strašilo Řeckem atd. Odbory dlouhodobě požadují zvýšení minimální mzdy, kterou bere 90 – 120 tisíc lidí a která je nemotivující. Za nepravdivá považují tvrzení, že zvýšení minimální mzdy povede k propouštění a vyšší nezaměstnanosti. V ČR se sedm let minimální mzda nezvyšovala a nezaměstnanost přitom stoupala. Do toho spotřebu omezila i zvýšená DPH, navíc existují obrovské mzdové rozdíly mezi kraji – například mezi Karlovarským krajem a Prahou až 50%. Vláda problém bagatelizovala, přestože s výjimkou Prahy a okresů Praha východ, Praha západ a Mladoboleslavsko jsou všechny ostatní postiženy vysokou nezaměstnaností. Nepřijatelné je, že i zaměstnaní musí stále častěji žádat o sociální dávky, protože poctivou prací si nevydělají na slušný život. S řešením těchto problémů není možné čekat, současná vláda musí konat, i když je v demisi, jinak hrozí vyhrocování situace, akce radikálů atd.

Martin Fassman doplnil, že na posílení politiky zaměstnanosti by se mělo dát cca 7 miliard. Ve vztahu ke státnímu rozpočtu by kroky požadované odbory znamenaly zvýšení deficitu o desetiny procenta, navíc jen dočasně, protože se odhaduje, že například zavedení registračních pokladen by přineslo 20 miliard korun.

Od příští vlády si odbory přejí, aby byla moudrá, nezkorumpovaná, aby naslouchala, aby byla schopná problémy napravovat a ne připravovat další pro své následovníky.

ČMKOS ještě před volbami chystá analýzu volebních programů jednotlivých stran a se svými zjištěními seznámí na tiskové konferenci 18. října.

Záznam tiskové konference najdete na webu ČMKOS: http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/3701-3

Foto Petr Kolev, Sondy

Materiály ČMKOS viz níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám