Co to máš zas za boty? aneb Kdo je tady vedoucí?

 

Další článek, který píšu v návaznosti na situace, se kterými se nejen já setkávám při inspekcích. Ve zkratce platí, že vedoucí je za „všechno“ zodpovědný. Ale proč? Protože je to součást jeho práce. Není to výmysl, ale opět náš oblíbený zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Již na jeho začátku nám § 11 definuje danou pozici:
㤠11
Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.“

Tady nám legislativa říká, kdo to je. Dle platné pracovní smlouvy má mít každá pozice i svou náplň a u vedoucího navazuje na další paragraf a tím je § 302:

„Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni

  1. a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
  2. b) co nejlépe organizovat práci,
  3. c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  4. d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
  5. e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
  6. f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
  7. g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.“

Tady jasně vidíme, že starost vedoucího o blaho řadového zaměstnance není jen otázkou empatií, které by tam jistě také měly být, ale i povinnosti kontrolovat a podílet se u zaměstnavatele na BOZP.

Krom například školení, uvedu další příklad: naše oblíbené osobní ochranné pracovní prostředky neboli OOPP. Pokud by vedoucí nekontroloval jejich používání, vystavil by se porušení zákona, což mu může natropit dost nepříjemností. A pro řadového zaměstnance může mít za následek například ponížení plnění u pracovního úrazu. Pokud třebas uklouznete, pojišťovna řeší, zda zaměstnanec měl ty správné boty, co má mít. Když si budete nosit jiné, tak pojišťovna má právo ponížit vám plnění.

Vedoucí brání tedy kontrolováním i zájmy řadových zaměstnanců, svých podřízených.

Nebuďte proto naštvaní, když se bude váš/vaše vedoucí pídit, kde jste, co máte na sobě a co to zas děláte. Dělají to nejen z důvodů smluvních, ale i legislativních.

Poznámkou na závěr bych ještě ráda informovala o jedné součásti naší inspektorské metodiky: Na pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí máme kontrolovat, zda zaměstnavatel kontroluje používání OOPP. Berte, prosím, tuto informaci v potaz. Kontrolování musí být doložitelné, tudíž se záznamem. Doporučuji: zamyslete se u vás na pracovištích, jak si danou problematiku vyřešit.

BOZP je součástí našich životů a na jejím zajištění máme povinnost se podílet všichni. Ale to už jinde jsme, to je jiná vesnice. No ne vesnice, ale paragraf. Paragraf 106.

V případě dotazů jsem vám samozřejmě i spolu se svými kolegy k dispozici.

Vaše Bára

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2024 / 10:34

Kategorizace prací a některá její úskalí

S potěšením jsem konstatoval, že Bára Vančurová se kvalifikovaným způsobem snaží o osvětu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Naposled se zabývala problematikou kategorizace prací.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Aktuality 22. 4. 2024 / 16:01

Odškodnění nemoci z povolání COVID-19. Bylo u vás v pořádku?

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění je upraveno v nař. vlády č. 276/2015 Sb. a je založeno na tzv. bodovém ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění lékařským posudkem.

Načíst další
 
Napište nám