Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, a to od kritiky, že zase nic pro lidi neudělal, až po sdělení, že byl tak úspěšný, že u pravicového premiéra spolu s lékaři prosadil do zdravotnictví zpátky socialismus a rovnostářství.

Takže co vlastně odborový svaz teď na podzim udělal?

  • Jako už mnohokrát – prosadil zvýšení platů a mezd.

Ano, nic nového to opravdu nebylo, bylo to jako vždycky, jako už po mnoho let: Prosazoval zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platů a mezd.

– Jeho požadavek byl na 10 % tarifů a základních mezd, výsledek je 5 %. Že je to málo?

– No jak se to vezme, na začátku tohoto roku vláda chtěla snížit tarify o 5 %. Mít z mínus pěti plus pět je fakt úspěch.

– A protože maximální schválená suma je výrazně menší, než je součet původních požadavků mladých lékařů, už bylo v jejich kruzích rozesláno sdělení, že všechny peníze půjdou jen doktorům. Ale podařilo se udržet solidaritu a vyjednat velmi slušný kompromis.

– Ještě pořád se vám zdá 5 % málo? Pak jste úplně mimo realitu.

A když už jsme u těch minulých let, snad netřeba zdůrazňovat, že každá přidaná koruna se musela tvrdě vyjednat, nikdo sám od sebe nic nedal. A tak se výhradně zásluhou odborů odměňování postupně výrazně zlepšovalo. Podívejme se na fakta – zde je srovnání vývoje průměrného příjmu všeobecných sester a porodních asistentek a průměrné mzdy v ČR:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
všeobecné sestry a PA 25 287 26 283 26 703 26 500 27 134 28 491 30 280 33 927 37 719 42 612 43 520 49 523 52 263
průměrná mzda v ČR 23 864 24 455 25 067 25 035 25 768 26 591 27 764 29 638 32 051 34 578 36 176 38 277 40 317

Vývoj růstu průměrných příjmů všeobecných sester a porodních asistentek v porovnání s průměrnou mzdou v ČR – graf

Data uvedená v tabulce a v grafu za rok 2020 a 2021 jsou očištěna o mimořádné odměny za COVID-19.
Jedná se o průměrný příjem ve všech segmentech péče a bez covidových odměn podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Průměrný plat všeobecné sestry a porodní asistentky (PA) lůžkovém zařízení akutní péče byl v roce 2022 57 644 Kč.
V roce 2021 činil včetně covidových odměn dokonce 61 662 Kč.

A co odborový svaz ve zdravotnictví udělal a dělá celkově?

  • Drží ve zdravotnictví solidaritu, protože zde pracují týmy.

Odborový svaz usiluje o zlepšení odměňování a dalších pracovních podmínek pro všechny zaměstnance, protože ve zdravotnictví pracují týmy a kvalita péče o pacienta je závislá nejen na lékaři a sestře, ale i na sanitáři, ajťákovi, technikovi, uklízečce a dalších zaměstnancích. Bez nikoho z nich se zdravotnictví neobejde. Nebo si myslíte, že obejde?

  • Tlačí na zlepšení pracovních podmínek a personální situace.

Odborový svaz tvrdě, ale bohužel marně, vystupoval proti personální vyhlášce. Ta opravdu zhoršila mnohde pracovní podmínky tak, že jsou dlouhodobě nesnesitelné a vedou k odchodu personálu. Proto odborový svaz vedle lepšího odměňování požaduje také změnu personální vyhlášky, zajištění financí na dostatečné množství personálu, opakovaně navrhoval řešení přes úřady práce a další cesty, jak přivést a udržet nové zaměstnance. Znáte lepší řešení?

  • Prosadil mimořádné odměny za práci při covidové pandemii.

Výhradně zásluhou odborů dostali zaměstnanci zdravotnictví a také sociálních služeb mimořádné odměny. V nemocnicích to bylo 2x 75 000 korun, u záchranářů 2x 120 000 korun. Ty odměny byly plně zasloužené, ale bez odborů by nebyly. Není to na potlesk?

  • Prosadil lázeňskou a rehabilitační péči pro zaměstnance.

Pro přetížené, frustrované a fyzicky i psychicky unavené zdravotníky, kteří pečovali o covidové pacienty, odborový svaz prosadil voucher v hodnotě 8000 Kč jako nefinanční benefit na rehabilitaci, psychologickou pomoc či pobyt v lázních. A vytrvale usiluje to, aby podobné benefity byly součástí péče o zaměstnance zdravotnictví a vedly k personální stabilizaci. Myslíte, že nemá pravdu?

  • Prosadil speciální důchody pro záchranáře.

Po letech vytrvalého tlaku a mnoha vyjednáváních se podařilo pro zdravotnické záchranáře prosadit speciální důchody, které umožňují po odpracovaných letech u záchranky odejít do důchodu dřív bez jeho krácení. Není to snad jednoznačný úspěch?

  • Účastnil se současných protestů a výpovědí.

Lékaři dali výpovědi z přesčasové práce, ale sestry a další většinou pracují v jiném režimu, takže to u nich nebylo možné. Odborový svaz proto o aktuální situaci a důvodech protestu informoval na sedmi brífincích v regionech a několika v Praze, jeho členové uspořádali protestní shromáždění na pracovištích a mnohé další formy podpory – viz: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/spolecne-jsme-silnejsi-i-pri-protestu-dekujeme-za-podporu/ Zdá se vám to málo?

  • Dlouhodobě prosazuje sjednocení odměňování v nemocnicích.

Zdravotní sestry v nemocnicích obchodních společnostech berou za stejnou práci až o 10 000 korun měsíčně méně než sestry v nemocnicích příspěvkových organizacích, přestože jde o veřejné zdravotnictví a o prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Proto chtějí zdravotnické odbory odstranit tuto nespravedlnost a požadují, aby za stejnou práci byla stejná základní odměna. Všechny ostatní části mezd, jako je osobní ohodnocení či odměny, jsou plně v rukou managementů, takže pro ocenění těch nejlepších je prostoru dost a dost. Jde jen o spravedlnost a o pořádek, nejde o žádnou nivelizaci, natožpak o socialismus. A soukromých zařízení mimo veřejné zdravotnictví a zdravotní pojištění se tento požadavek samozřejmě netýká. Je to logický požadavek, je spravedlivý a oprávněný, tak proč tolik vadí? Existují proti němu i jiné argumenty, než je ideologická předpojatost a zaslepenost?

Drtivá většina těchto akcí se děje ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů, přičemž velkou zásluhu na výborné úrovni této spolupráce má osobně předseda LOK-SČL Martin Engel.

Stejně intenzivně se OS stará také o sociální služby a další členy.

Výše uvedený výčet činností byl shrnut kvůli aktuálnímu vypjatému dění ve zdravotnictví, konkrétně v nemocnicích. Odborový svaz ale samozřejmě ve zdravotnictví řeší i další problémy, které se týkají zdravotnické záchranné služby, hygienických stanic a zdravotních ústavů či lázeňství.

Se stejným nasazením se odborový svaz věnuje také problémům zaměstnanců sociálních služeb, jejich odměňování a pracovním podmínkám. Jednání s ministrem Marianem Jurečkou už se vedou a budou pokračovat, stejně jako jednání s poskytovateli sociálních služeb. Průběžné informace o nich najdete zde na svazovém webu.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám