Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví do konce roku 2013?

S ohledem na právní úpravu pracovní doby a organizaci práce ve zdravotnictví byla s účinností od 1. 10. 2008 zavedena zákoníkem práce tzv. další dohodnutá práce přesčas, kterou se v určitých případech navyšují limity konané práce přesčas.

Může být uplatněna v nepřetržitém provozu při zajištění přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnické záchranné službě lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem nebo zdravotnickým pracovníkem – nelékařem pracujícím v nepřetržitém pracovním režimu. Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců poskytovatele ZZS v průměru 12 hodin týdně ve vyrovnávacím období. Je možné ji sjednat pouze písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pro kterou platí speciální pravidla uvedená v ust. § 93a odst. 4 zákoníku práce.

Tento speciální institut umožňující vyšší rozsah práce byl přijat jen na omezenou dobu, jelikož se zamýšlelo, že v průběhu následujících let dojde ke změnám v organizaci práce a provozu poskytovatelů zdravotnických služeb a odstraní se potřeba navýšeného rozsahu.

Pokud je nám známo, k žádným změnám v tomto směru nedošlo; nyní se blíží konec období platnosti další dohodnuté práce přesčas, které končí 31. 12. 2013. Pokud nebude hranice posunuta, s koncem roku přestane být toto navyšování limitů práce přesčas ve zdravotnictví možné. Pokud nedojde ke změně a možnost uplatnění další dohodnuté práce přesčas s rokem 2013 skončí, uvítáme jakékoli informace z vašich zařízení – jakým způsobem se zaměstnavatelé s návratem k situaci před 1. 10. 2008 budou organizačně vyrovnávat.

Podobné články

Aktuality 1. 11. 2023 / 8:53

Novela zákoníku práce: sedmero dobrých důvodů, proč být ve střehu

Od 1. 10. 2023 je v účinnosti dlouho připravovaná tzv. transpoziční novela zákoníku práce vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 281/2023 Sb.

Aktuality 24. 9. 2023 / 15:43

Transpoziční novela zákoníku práce

V úterý 12. září 2023 Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Aktuality 24. 9. 2023 / 15:33

Milostivé léto 2023

Milostivé léto 2023 navazuje na akce Milostivé léto I a II, které probíhaly v letech 2021 a 2022, a umožňuje i nyní fyzickým osobám v exekuci vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce.

Načíst další
 
Napište nám