Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví do konce roku 2013?

S ohledem na právní úpravu pracovní doby a organizaci práce ve zdravotnictví byla s účinností od 1. 10. 2008 zavedena zákoníkem práce tzv. další dohodnutá práce přesčas, kterou se v určitých případech navyšují limity konané práce přesčas.

Může být uplatněna v nepřetržitém provozu při zajištění přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnické záchranné službě lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem nebo zdravotnickým pracovníkem – nelékařem pracujícím v nepřetržitém pracovním režimu. Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců poskytovatele ZZS v průměru 12 hodin týdně ve vyrovnávacím období. Je možné ji sjednat pouze písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pro kterou platí speciální pravidla uvedená v ust. § 93a odst. 4 zákoníku práce.

Tento speciální institut umožňující vyšší rozsah práce byl přijat jen na omezenou dobu, jelikož se zamýšlelo, že v průběhu následujících let dojde ke změnám v organizaci práce a provozu poskytovatelů zdravotnických služeb a odstraní se potřeba navýšeného rozsahu.

Pokud je nám známo, k žádným změnám v tomto směru nedošlo; nyní se blíží konec období platnosti další dohodnuté práce přesčas, které končí 31. 12. 2013. Pokud nebude hranice posunuta, s koncem roku přestane být toto navyšování limitů práce přesčas ve zdravotnictví možné. Pokud nedojde ke změně a možnost uplatnění další dohodnuté práce přesčas s rokem 2013 skončí, uvítáme jakékoli informace z vašich zařízení – jakým způsobem se zaměstnavatelé s návratem k situaci před 1. 10. 2008 budou organizačně vyrovnávat.

Podobné články

Aktuality 19. 4. 2024 / 13:41

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

V návaznosti na povinnost od 1. 1. 2024 platit pojistné na nemocenské pojištění pro zaměstnance přinášíme souhrn sazeb pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 15. 3. 2024 / 6:02

24hodinové super-služby ve zdravotnictví a povinné odpočinky

Dnem 28. 12. 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava (§ 83a zákoníku práce), která umožňuje až 24hodinové tzv. super-služby ve zdravotnictví.

Aktuality 11. 3. 2024 / 11:01

Novela nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Dne 29. 12. 2023 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 447/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám