Děkujeme za to, jak jste zvládli mimořádné nároky v zaměstnání i v odborové činnosti

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, konec roku je vždy určen k bilancování. Řešíme, co se podařilo, a také to, co nevyšlo. Rok 2020 byl oproti jiným naprosto výjimečný. Životy nás všech ovlivnil malý neviditelný virus. Naše resorty, jak zdravotnictví, tak sociální služby, prošly obrovskou zatěžkávací zkouškou. Zaměstnanci prožili nepředstavitelné. Nejdůležitější ovšem je, že pracovníci v podfinancovaném a personálně vydrancovaném zdravotnictví a sociálních službách obstáli na jedničku.

S pomocí všech se daří situaci zvládat. Otázkou ovšem je, jak dlouho vydržíme. Koronavirus se nevzdává, počty nakažených, a bohužel i zemřelých, rostou. Vakcína se připravuje, ale společnost je i v otázce očkování rozdělená, takže budoucnost zrovna růžová není. Snažme se to, co nás čeká, pozitivně ovlivnit stejně, jako jsme letos ovlivnili mnoho jiných věcí.

Odbory zkraje pandemie řešily dodržování zákoníku práce, nedostatek osobních ochranných prostředků, začlenění nemoci COVID-19 mezi choroby z povolání, zvýšení financí pro zdravotnictví a sociální služby, odměny pro zaměstnance našich resortů. Pomáhali jsme odborovým organizacím i jednotlivcům.

Zvládli jsme toho společně hodně, a proto vám chceme za vaši práci vyjádřit úctu, obdiv a poděkování. Mimo to chceme zvlášť poděkovat také všem odborovým funkcionářům. Zvládat odborovou práci při všech nárocích, které byly na vás kladené, bylo zcela jistě ještě daleko těžší než obvykle, ale zvládli jste to, a to je naprosto obdivuhodné.

Děkujeme vám nejen za péči o zaměstnance a také za probíhající kolektivní vyjednávání, které je také mimořádně složité. Naprosto neobvykle jsme začali řešit nejprve mzdy. Připomínáme, že doporučujeme ve zdravotnictví, i na základě schválené úhradové vyhlášky, jednat o navýšení mezd o 10 %. A že to jde, máme už potvrzené. Blahopřejeme kolegům z jižních Čech k výborným 10, 5 % růstu mezd.

Sociální služby jsou vázané na státní rozpočet a i tam jsou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou potvrzené finance na 10% zvýšení platů.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

vězte, že stále děláme maximum. Náš tým zaměstnanců a funkcionářů odborového svazu se o vás snaží starat stejně dobře, jako se vy staráte o své pacienty, klienty, spolupracovníky, o lidi. Pevně věřím, že i příští rok společně zvládneme vše, co přijde. A k tomu vám a vašim blízkých přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Těšíme se na osobní setkávání s vámi a věříme, že rok 2021 bude příznivější než rok 2020.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám