Díky za seminář Vybrané kapitoly zákoníku práce v Opavě

Seminář s JUDr. Zuzanou Pláničkovou na téma Vybrané kapitoly zákoníku práce se konal v Psychiatrické nemocnici v Opavě ve středu 24. června a zúčastnilo se ho 35 členů odborového svazu z Moravskoslezského kraje.

Seminář měl čtyři hlavní části, a to část o pracovní době, která pojednávala o rozvržení pracovní doby, úpravě pracovní doby, práci přesčas, přestávkách na jídlo a oddech, minimální době odpočinku mezi směnami, evidenci pracovní doby.

Část druhá se týkala dovolené a přepočtu dovolené, čerpání dovolené a dodatkové dovolené.

V třetí části semináře nás doktorka Pláničková seznámila s pracovněprávními vztahy, pracovní smlouvou a dohodách o pracích mimo pracovní poměr.

Čtvrtá část semináře byla věnována odměňování, rozdílu mezi mzdou a platem, platovému tarifu, zákonným příplatkům atd.

Přítomni vznesli řadu dotazů a připomínek, diskuze byla vskutku bohatá a týkala se zejména plánování služeb, přesčasových hodin, odměňování. Většina zaměstnanců poukázala na nejasnosti ohledně předávání služby, kdy toto není součástí pracovní doby. Bylo patrno, že zaměstnance ve zdravotnictví trápí podobné problémy a neustále panují nejasnosti o právech zaměstnanců.

Velmi poučná byla informace o úpravě pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené pracovní doby zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o dítě mladší než 15 let, nebrání-li tomu vážné pracovní důvody. Vážnými provozními důvody lze dovodit, dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, znemožnění, narušení nebo vážné ohrožení řádného provozu zaměstnavatele.

Seminář byl kladně přijat a byl pro přítomné přínosem. Každý zaměstnanec by měl znát svá práva. Nestačí je znát, ale je nutné se o ně umět přihlásit.

Doktorce Pláničkové patří dík, a to nejen za seminář, ale i za všechny odpovědi na nespočet e-mailů a velkou ochotu.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 11:13

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní začalo 30. října

V Krajské zdravotní, a. s., začalo 30. října kolektivní vyjednání. Zúčastnili se zástupci všech odborových organizací OSZSP ČR nemocnic Krajské zdravotní.

Aktuality 19. 10. 2023 / 14:23

Odboráři z FN Plzeň společně vyrazili do Safari Parku

Rok se s rokem sešel a naše odborová organizace opět uspořádala akci pro své členy a jejich ratolesti. Tentokráte do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktuality 15. 9. 2023 / 9:27

V Krajské zdravotní o opatřeních týkajících se více zaměstnanců

Ve všech kolektivních smlouvách mají odbory a zaměstnavatelé sjednán postup pro případ opatření zaměstnavatele, která se týkají většího počtu zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám