Dojde ke zvýšení platů/mezd v sociálních službách? Sledujte to, jednejte s kraji!

Už po několik let upozorňujeme na nespokojenost zaměstnanců v sociálních službách s oceněním jejich práce. V minulých měsících vyvrcholila jednání vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s premiérem Petrem Nečasem a ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Poslední jednání se konalo dne 24. července v budově Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z ministerstva jsme před tímto jednáním obdrželi tři varianty ke zvýšení platových tarifů.

I. varianta: zvýšení platových tarifů o 6,5 %, čili vytvoření nové stupnice platových tarifů,

II. varianta: zvýšení platových tarifů o 13,2 % a převedení zaměstnanců v sociálních službách do stupnice platových tarifů, která je přiznána úředníkům,

III. varianta: zvýšení platových tarifů o 17,2 %.

Varianty by byly výborné za podmínky, že budou finančně kryté. Na finance, tedy jejich nedostatek, se odkazuje stát, kraje a města. Všichni si uvědomují, že jsou zaměstnanci špatně ohodnoceni, všichni jsou pro zvýšení platů a mezd, ale nejlépe za podmínky, že to zaplatí ten druhý, kraje by přivítaly alespoň spoluúčast ze strany státu.  

Zvednou-li se platové tarify bez finančního krytí, zaměstnavatel uplatní zvláštní určení pro přiznání platového tarifu (pásmové odměňování) nebo sníží nenárokovou složku platu nebo propustí několik zaměstnanců, což není v žádném případě řešením, které si odborový svaz přeje. 

Výkonná rada odborového svazu se podrobně seznámila se všemi variantami, jejich plusy a mínusy. Po dlouhé diskusi se přiklonila k variantě, kterou by se zvýšily platové tarify o 6,5 %, popřípadě variantě II na zvýšení o 13,5 %. Varianta na zvýšení platových tarifů o 17,2 % byla pro další realizaci nereálná, MPSV by ji na jednání vlády ani nepředložilo, byla a je v současné ekonomické situaci „mrtvá“.

S uvedeným zadáním šla místopředsedkyně Ivana Břeňková na jednání.

Kraje zastoupil PhDr. Jiří Altman, radní Jihomoravského kraje pro sociální věci. Za Ministerstvo práce a sociálních věcí se účastnil jednání náměstek ministra Ing. Jiří Kafka a ředitel kabinetu Zdeněk Kadlec.

Místopředsedkyně Ivana Břeňková na jednání shrnula průběh předchozího jednání, které se konalo za její účasti a náměstka ministra. Diskutovalo se o všech třech variantách. Místopředsedkyně Břeňková ocenila, že jsou varianty připraveny pro všechny zaměstnance v sociálních službách. Upozornila, že jakákoliv varianta bude účinná pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny finanční zdroje ke zvýšení platů. Na navýšení finančních prostředků by se měl podílet stát a kraje.

Jiří Altman sdělil stanovisko krajů: V případě, že by se na zvýšení platů u varianty II. podílel stát, kraje by souhlasily i s touto variantou, variantu I. budou moci financovat některé kraje, některé ne.

Náměstek Kafka sdělil, že nařízení vlády v jakékoliv variantě bude předloženo jen za podmínky, že bude rozpočtově neutrální, to znamená, že stát se na zvýšení finančních prostředků podílet nebude.

Místopředsedkyně Břeňková připomněla, že byla slíbena kontrola příspěvků na péči, kde by měly být rezervy. Tyto prostředky by měly být použity na zvýšení platů/mezd zaměstnancům.

Radní Altman připomněl, jak a kde jsou krajům kráceny finanční prostředky.

Ze strany Asociace krajů ČR byla vyjádřena ochota, že v případě podílu státního rozpočtu ve výši poloviny celkových nákladů vyvolaných úpravami stupnice platových tarifů u zaměstnanců zařízení sociálních služeb, které by se projevily reálným nárůstem platů, byla by asociace ochotna podpořit tyto úpravy ve variantě II, zvýšení tarifů o 13,2 %.

Náměstek Kafka k tomu uvedl, že ministerstvo nepočítá s jakoukoliv finanční podporou reálného růstu platů ze své strany. To je v  rozporu s deklarovanou podporou zvýšení platů zaměstnanců sociálních služeb v předchozích jednáních na vládní úrovni!

Po tomto sdělení se diskuse zaměřila pouze na I. variantu.

Závěrem byla dohoda, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží do připomínkového řízení návrh varianty I. Tedy návrh na změnu nařízení vlády, kterým by mohlo dojít ke zvýšení platových tarifů všem zaměstnancům v sociálních službách o 6,5 %.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako zřizovatel pěti zařízení sociálních služeb zajistí navýšení platových tarifů, aby došlo k nárůstu platů zaměstnancům.

Ne všechny kraje budou schopny provést taková opatření, aby došlo ke zvýšení platových tarifů a reálných platů zaměstnancům. Tam, kde kraje nebudou schopny zajistit navýšení platů, bude požádáno, aby jednaly se zástupci zaměstnanců a hledaly způsob zvýšení nárokových složek platů, popřípadě pravidla pro zavedení tzv. pásmového odměňování, případně krácení nenárokových složek platu a zvýšení nárokové složky platu.

Odboráři v krajích budou informováni a žádáme je, aby sledovali průběh schvalování návrhu nařízení vlády ke zvýšení platových tarifů, aby komunikovali se zástupci krajů, požadovali prostředky potřebné ke zvýšení platů a mezd v sociálních službách a podali informace odborovému svazu.

K dohodě, že nařízení vlády nevyvolá nárok na státní rozpočet, že bude rozpočtově neutrální, na tomto jednání nedošlo.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám