Duben 2012

 

30. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila spolu s dalšími předsedy odborových svazů a aktivními odboráři pietního aktu k příležitosti oslav Svátku práce na Střeleckém ostrově. 

 

27. a 28. dubna

* Na jednání konference „Regionální sociální dialog“ navázalo jednání výkonné rady OS.

 

26. a 27. dubna

* Do Žďáru nad Sázavou se sjeli členové krajských rad, aby spolu s vedením OS a zástupci krajů a zaměstnavatelů diskutovali o úloze sociálního dialogu v krajských tripartitách. Konference „Regionální sociální dialog“ se konala pod záštitou Nadace Friedricha Eberta a její účastníci si vyměnili poznatky o spolupráci odborů, zaměstnavatelů a krajů v jednotlivých regionech. Akce se účastnilo celé vedení OS.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

25. dubna

* V dopoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání koordinačního štábu ČMKOS.

* Od 15 hodin se na Ministerstvu zdravotnictví konal happening „Pane ministře, mluvte s námi“. Čekání na ministra Leoše Hegera spolu s předsedkyní OS absolvovali členové orgánů OS i členové ze základních organizací. K dobré náladě přispěl hrou na harmoniku, člen výkonné rady Lubomír Francl.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil diskusního fóra na téma „Zdravotní služby v ČR. Jak jsme na tom?“ pořádaného Institutem pro veřejnou diskusi v Praze.

 

24. a 25. dubna

* V Bruselu se konalo jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Odbory veřejných služeb ČR zastoupila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

24. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou a prezidentem Svazu pacientů Lubošem Olejárem kvůli přípravě happeningu na Ministerstvu zdravotnictví.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský vedl jednání výboru sekce pro práci se členskou základnou.

 

21. dubna

 • · V Praze na Václavském náměstí se konala mohutná demonstrace proti asociálním reformám, za demisi vlády a předčasné volby, kterou společně organizovaly odbory a více než dvacet občanských iniciativ.

 

18. – 20. dubna

 • · V Praze se uskutečnila závěrečná hodnotící konference příhraničního projektu „Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů“. Jednání se zúčastnilo 65 zástupců z České republiky, Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Mezi vzácné hosty konference patřila místopředsedkyně senátu Poslanecké sněmovny ČR Alena Gajdůšková. Konference se rovněž zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda OS Ladislav Kucharský, který je zároveň vedoucím tohoto projektu.

 

19. dubna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou ČMKOS Jaroslavem Zavadilem, předsedou OS dopravy Lubošem Pomajbíkem, předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a zástupci iniciativy ProAlt diskutovali na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se studenty na téma Role odborů ve společnosti.

 

17. dubna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou Národní rady pro osoby se zdravotním postižením Václavem Krásou a prezidentem Svazu pacientů ČR Lubošem Olejárem o dalším společném postupu proti ministrem zdravotnictví připravovanému nařízení o časové a místní dostupnosti zdravotní péče.
 • · V Praze jednala sekce lázeňství, zúčastnilo se vedení OS. Odbornou část zabezpečila Terezie Písařová.

 

16. dubna

 • · Jednání Rady ČMKOS se účastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila tripartitního pracovního týmu pro zaměstnanost. Na programu byl návrh zákona o stávce, se kterým nesouhlasila jak strana odborů, tak strana zaměstnavatelů.
 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal s novým zastoupením Nadace Friedricha Eberta (FES) v Praze o přípravě konference o regionálním sociálním dialogu ve Žďáru nad Sázavou. Rovněž byla probrána témata možných aktivit v roce 2012. Na jednání bylo dohodnuto přijetí původního harmonogramu spolupráce s FES, podle kterého bude v letošním roce vypracován plán akcí na rok 2013 do konce října letošního roku.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání místopředsedkyně Senátu ČR Aleny Gajdůškové účastnila odborné debaty s občany, kterou pořádala ČSSD na téma reforem ve Zlíně. Předsedkyně Žitníková veřejnosti prezentovala postoje odborů k asociálním reformám a vyzvala přítomné k účasti na sobotní demonstraci Stop vládě

 

14. dubna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková byla na pozvání Nadace Friedricha Eberta jedním z hostů 5. Školy Akademie sociální demokracie, která probíhala od pátku do neděle v Bratislavě. Dalšími hosty byli například slovenský premiér Robert Fico, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, rakouský ministr práce a sociálních věci Dr. Johannes Sweighofer, bývalý eurokomisař Vladimír Špidla a také předseda OZ KOVO Jan Machyna. Nejdůležitějším tématem k projednání byly politiky zaměstnanosti v jednotlivých zemích.

 

13. dubna

 • · Dalšího z kolektivních vyjednávání v Krajské zdravotní, a.s., se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Odbory nesouhlasí s vyjmutím části odměňování z kolektivní smlouvy a nesouhlasí s outsourcingem IT.
 • · V Domě odborových svazů se opět sešli zástupci odborů a 21 občanských iniciativ kvůli přípravě společné demonstrace Stop vládě. Rada ČMKOS do koordinačního výboru pro přípravu akce jmenovala předsedkyni OS Dagmar Žitníkovou.

 

12. dubna

 • · Vedení svazu na metodickém dni projednalo s regionálními pracovníky a inspektory BOZP aktuální otázky a problémy členské základny.
 • · Pražská krajská rada za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové projednávala situaci v pražském zdravotnictví a v zařízeních sociálních služeb.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková byla spolu s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, předsedou České lékařské komory Milanem Kubkem a dalšími účastníky hostem pořadu Michaely Jílkové Máte slovo.

 

11. dubna

 • · Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský projednali na poradě s vedoucími pracovníky ústředí přípravu demonstrace a vnitřní záležitosti svazu.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání valné hromady Asociace pro kolektivní vyjednávání. Jako zástupce OS byla zvolena členkou výboru AKV. 
 • · V odpoledních hodinách se sešli zástupci OS veřejných služeb, aby si předali zkušenosti ze sociálního dialogu. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

10. dubna

 • · Dopoledne se sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů, aby diskutovali o spolupráci v projektu násilí na pracovišti v pražských nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.
 • · Jednání sekce pracovníků hygienické služby se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, předložila prezentaci o lobbingu ve věci zdravotních ústavů.

 

5. dubna

 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal v Bratislavě s předsedou Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Antonem Szalayem o další spolupráci při společných vzdělávacích akcích ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta a projektových aktivitách financovaných Evropskou komisí.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila semináře Péče o ohrožené děti a jejich rodiny, který pořádal veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Seminář se konal v Poslanecké sněmovně pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.

 

2. – 5. dubna

 • · V Bratislavě se konalo každoroční setkání zástupců regionu střední Evropy a západního Balkánu. Českou republiku zastoupili členové afilace České republiky ze svazů veřejných služeb, kteří jsou členy EPSU. Na programu byly zprávy z jednotlivých deseti zemí, příprava konference PSI (odborová Internacionála veřejných služeb), která se uskuteční v Jihoafrické republice. Odborový svaz v regionu zastupuje místopředsedkyně Ivana Břeňková, která za Českou republiku přednesla zprávu odborových svazů veřejných služeb. Prvního dne jednání se za mladé členy odborů účastnila Terezie Písařová.

 

4. dubna

 • · V Domě odborových svazů se na mimořádném jednání sešla Rada ČMKOS, aby projednala přípravu demonstrace 21. dubna a zabývala se dalším návrhem postupu ČMKOS. Na jednání Rady navázalo jednání se zástupci Koalice dopravních odborových svazů a jiných odborových subjektů. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

3. dubna

 • · V pražských Holešovicích se konalo Shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic. Mezi pozvanými hosty byla i předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která ve svém příspěvku seznámila přítomné zaměstnavatele s průběhem jednání na Ministerstvu zdravotnictví kvůli nenaplněnému příslibu ministra Leoše Hegera zvýšit platy a mzdy zdravotnickým pracovníkům o 6,25 %. Žitníková informovala přítomné, že spolu s Lékařským odborovým klubem vzhledem k neuspokojivému vývoji situace požadují opětovné jednání u premiéra. Na jednání se zaměstnavatelé vyjádřili, že na zvýšení platů a mezd neobdrželi ze zdravotních pojišťoven žádné finance a že jejich úhrady se pohybují na úrovni 97 % úhrad roku 2011. Za této situace si zaměstnavatelé neumějí představit, že by měli zvýšit platy a mzdy o slíbených 6,25 %.

 

2. dubna

 • · Koordinační výbor ČMKOS jednal o přípravě demonstrace 21. dubna. Na toto jednání navázala schůzka se zástupci občanských iniciativ a sdružení. OS na obou jednáních zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám